Skip to main content Search Basket

Fra Excel og Stifinder til Vault Professional

Plant og proces Industri og design

EnerDry har siden 2018 været på en digital rejse fra brugen af Excel og Stifinder til Vault Professional, til at håndtere produktdata som tegningsmateriale og styklister, med det formål at effektivisere arbejdsgange og samarbejde med underleverandører.

Udfordring

EnerDry oplevede tidligere fejl i styklister og tegningsmateriale, som blev håndteret i Excel og Stifinder, til frustration for både kunder og medarbejdere. 

Løsning

For både at kvalitetssikre og effektivisere arbejdsgange benytter EnerDry i dag PDM-løsningen Vault Pro til at håndtere produktdata.

Resultat

I 2021 kørte vi flere projekter igennem med færre ressourcer end tidligere, fordi vi havde et korrekt tegningsarkiv at tage udgangspunkt i og kommunikere ud fra.

EnerDry. En mindre virksomhed på blot ni ansatte med hele verden som sin legeplads. Og hvor ambitionerne ikke fejler noget. Helt præcist leverer EnerDry treetagers anlæg til tørring af roepulp, samt service- og konsulentydelser til primært sukkerindustrien – i USA, Europa, Serbien, Rusland og Japan.

Bestyrelsesformand og grundlægger, Arne Sloth Jensen, opfandt det komplekse tørringsanlæg, som består af både termodynamik og strømningsmekanik.

Og netop kompleksiteten i anlæggene betyder, at kunderne er afhængige af den specialviden EnerDry har. Og derfor følger der en servicekontrakt med ved køb af et tørringsanlæg, som har en levetid på mindst 30 år. 

Lær EnerDry bedre at kende

EnerDry, som blev etableret i 1998 og i dag består af ni fastansatte, leverer treetagers tørreanlæg samt konsulentydelser til primært sukkerindustrien i USA, Europa, Serbien, Rusland og Japan. Du kan lære EnerDry bedre at kende her

Det betyder selvsagt, at vi har en stor serviceforretning på vores solgte anlæg. Derudover kører vi også store renoveringsprojekter på ældre anlæg, som på trods af at være et større ombygningsprojektet, kun bliver betragtet som reservedelssalg.”   

 

Hvem kan du møde i artiklen?

Mads Weise Ravn
Technical Director

Du kan møde Mads på LinkedIn her.

Det fortæller Mads Weise Ravn, der qua rollen som teknisk direktør, er ansvarlig for de tekniske produkter og projekter. Det indbefatter også EnerDrys IT-løsninger. Og for Mads har det indbefattet at kigge på muligheden for bedre at styre arbejdsprocesserne. En faktor, som er essentiel at have styr på, når filosofien er: Lille grundfirma, hvor produktionen af anlæggene outsources, som gør det nemt at skalere op og ned.  

For, at det kan fungere i praksis, har vi brug for en stabil leverandørkæde. Derfor har vi en række faste underleverandører, vi har benyttet os af i en årrække, hvor de komplekse dele laves i Danmark, Sverige og Tyskland, og de simple bygges lokalt,” uddyber Mads.  

Når fejl i styklister og tegningsmateriale er hverdagen

  • Kvalitetsmangler og fejl med stifinder pga. manglende vedligehold af styklister i Excel
  • Frustrerede medarbejdere og brandslukning
  • Mandskabstunge, ineffektive arbejdsgange og for dyre personaleomkostninger.

Sådan beskriver Mads situationen i EnerDry for fire år siden, da Excel og Stifinder var de foretrukne værktøjer til at håndtere styklister og tegninger.

Vi lavede alt for mange fejl. Og de opstod af den simple grund, at vi ikke opdaterede vores styklister i Excel, når vi fx lavede forbedringer på anlæggene. Så de samme fejl opstod igen og igen,” forklarer Mads videre.    

Det betød, at processen omkring reservedelssalg var ekstrem tidskrævende for kollegaerne i EnerDry, som udmøntede sig i et større detektivarbejde – hver gang – til stor frustration. ”For som virksomhed skal vi have styr på, hvad der sidder i de anlæg, vi leverer”, uddyber Mads.

Udover, at det kostede penge på bundlinjen, fik det også EnerDry til at fremstå i et dårligt lys i kundesammenhænge. Samtidig indebar det også en vis risiko for den fremtidige succes, hvor det ville være svært at skalere op og levere den rette kvalitet, hvis antallet af ordrer pludselig steg markant – hvis der ikke blev ryddet op.

Vault Professional som nyt PDM-system

I starten af 2018 blev et større oprydningsarbejde igangsat og to ressourcer knyttet til projektet. Og i den forbindelse blev der investeret i et PDM-system for at professionalisere organisationen yderligere.

Valget faldt helt naturligt på Vault Professional, da det arbejder sammen med Inventor, som vi bruger til vores tegningsarbejde,” forklarer Mads. En løsning, som gør det muligt at

  • opnå bedre samarbejde på tværs af virksomheden og med kunder og underleverandører
  • finde data hurtigt, som det er muligt at genbruge uden at begynde forfra
  • spore ændringer, revisioner og designhistorik automatisk. 

 

Og for EnerDry har det været afgørende at få et system til at håndtere produktdata – især i forbindelse med reservedelssalg og design af nye konstruktioner – for at mindske antallet af produktfejl og skabe bedre og hurtigere arbejdsprocesser.

Et eksempel på, hvordan brugerfladen i Vault Professionel ser ud, når du arbejder med dine Items (højreklik på billedet for at forstørre). 

Mads forklarer:

I dag stoler vi på vores styklister og tegninger, og vi kan derved langt lettere se, hvad de forskellige anlæg har af udstyr. Det er et krav, når vores kunder investerer i så dyre og unikke anlæg.”

Udover Vault Pro består EnerDrys setup også af NTI FOR INVENTOR samt NTI FOR Vault Item Export og NTI FOR VAULT Job, som alle bidrager til at effektivisere og forbedre arbejdsgange og kommunikation mellem udvikling, konstruktion og produktion af tørreanlæg.

Et eksempel på, hvordan brugerfladen ser ud, når du arbejder med et specifikt Item, hvor du får overblik over komponentdetaljer. 

Et eksempel på, hvordan du sender dokumentation fra Vault Professional til NTI FOR VAULT Job i forbindelse med release af Item, hvorefter det typisk også overføres til ERP. 

NTI FOR INVENTOR fungerer som et interface for os til vores iProperties, hvor vi ved hjælp af ”Property Manager”-funktionen hurtigt kan få et overblik over informationer og data på konstruktionerne. Her kan vi håndtere vores data og sikre korrekte data i alle konstruktioner, tegninger, styklister, udtræk af skærelister osv.,” fortæller Mads.

For EnerDry har hele Vault-projektet også indbefattet at skabe en sikker og stabil integration til ERP-systemet, hvor data og informationer deles og anvendes langt mere optimalt, så fejl og misforståelser minimeres. Og understøttet af NTI FOR VAULT Item Export kan EnerDry eksportere et samlet produktdatasæt indeholdende fx vareinformation, styklistestruktur og dokumentationsreferencer. 

Her ser du, hvordan du i NTI FOR VAULT Item Export nu har dokumentation og stykliste klar til godkendt Item, som kan sendes til underleverandør.  

For os betyder det, at vi kan tilknytte andre filer på vores tegningsmateriale. Fx manualer til et pågældende item, som fx et smøresystem eller analyser rapporter på svingningsberegninger. Det vil sige, at vi derved sikrer, at vi altid får de rette informationer med på anlæggene, når vi eksporterer produktdata på vores tegninger; så vigtige dokumenter kommer væk fra Stifinderen og over i Vault Professional, så vi altid kun skal finde og hente oplysningerne et sted,” uddyber Mads.   

 

Derudover sikrer NTI FOR VAULT Job, at EnerDry opnår en højere grad af automatisering frem for udelukkende brug af manuelle handlinger i forbindelse med at publicere og skabe dokumentation; herunder generering af PDF, DXF, DWG eller andre filformater i forbindelse med frigivelse af konstruktioner i Inventor. Det vil sige, i stedet for at binde en Inventor-bruger til at skabe dokumentationen, så bliver det automatisk skabt.  

Resultat = højere output for færre ressourcer til en bedre kvalitet

EnerDry har siden projektets opstart i 2018 været på en længere digital rejse, hvor fortjenesten af de mange timer, som er gået til at få ryddet op, nu begynder at vise sig.

 ”I 2021 kørte vi flere projekter igennem med færre ressourcer end tidligere af den simple årsag, at vi havde et ordentligt tegningsarkiv, vi kunne tage udgangspunkt i og kommunikere ud fra. Og det på trods af, at konstruktionsopgaverne i 2021 også var af væsentlig større karakter,” fortæller Mads.

Og hvordan EnerDry har opnået store gevinster ved at gå fra stifinder til Vault Professional italesætter også den opfattelse, som mange mindre virksomheder har: ”Vault Professional er ikke noget for os!”

En holdning, som Mads ikke deler. Derimod mener han, at mange mindre virksomheder ofte trækker den alt for længe med Excel og Stifinder. Og det er en skam, når Vault Professional er nemt at gå til, hvor en ikke-ingeniøruddannet uden problemer kan håndtere processen omkring reservedelssalg i EnerDry og dermed frigøre ingeniørtimer til andre opgaver.    

Jeg tror, det skyldes, at der både skal findes tid og penge til at gennemføre større IT-projekter. Og for at få succes indebærer det selvfølgelig også at gå i gang på det helt rigtige tidspunkt – når organisationen har mest ro på. Men på sigt er det det hele værd. Så har man i det hele taget råd til at lade være?”, slutter Mads.  

Opgrader din Vault Basic i PD&M Collection

Vault Basic følger med som en del af din PD&M Collection. Men hvis du ønsker samme funktionaliteter som beskrevet i casen her, anbefaler vi dig at opgradere til Vault Pro, som giver dig en endnu bedre PDM-løsning. Du kan læse mere om Vault Pro her.

Kontakt os i dag

Hvis du vil høre mere om dine muligheder med Vault Professional?

Camilla Mentov

Salgschef

+45 44 35 07 30