Skip to main content Search Basket

Sparet tid og færre fejl: Körber Supply Chain DK øger effektiviteten med standardisering og PDM-system

Industri og design

Når Körber Supply Chain DK skal designe en superautomatiseret lagerfacilitet, er det essentielt, at alle komponenter passer perfekt. Med Autodesk Vault Professional (herefter ”Vault Pro”) og NTI FOR Vault sikres høj datakvalitet og standardisering – og mængden af fejl og arbejdstimer minimeres.

 

Udfordring

Selv med erfarne og dygtige ingeniører, sneg der sig fejl ind pga. omstændige og manuelle processer. Fejlene blev først fundet langt henne i processen, og der blev brugt for mange arbejdstimer på manuelt arbejde.

Løsning

Körber har standardiseret og optimeret deres produkter og procedurer. Dertil bruger de Autodesk Vault Professional og NTI FOR VAULT til at opnå effektiv automatisering af rutineopgaver, reducere det manuelle tidsforbrug samt sikre høj, ensrettet datastandard.

Resultat

Körber Supply Chain DK har markant øget deres produktivitet og reduceret mængden af fejl i deres produktion.

”Inden vi begyndte at automatisere arbejdsprocesser i Inventor og NTI FOR VAULT, havde vi mange manuelle processer, og det gav mange muligheder for at lave fejl. Det led vi lidt under,”

Vi har altid brugt Vault Pro, men dertil har vi også optimeret på vores procedurer og værktøjer. NTI FOR VAULT og Inventor har øget vores effektivitet.” forklarer Jesper Hans Larsen, PM Mechanical Standardisation ved Körber Supply Chain DK.

Når Körber Supply DK sætter lagerfaciliteter, samlebånd og logistikcentraler op overalt i verden, er selv fejl eller forkerte mål på et enkelt element et problem, for alt skal spille sammen og være ekstremt driftssikkert, for at kunden kan få gavn af løsningen.

Når vi opdaterede vores 3D-filer, gik det en gang imellem galt. Der kunne mangle detaljer, når tegningen kom ned i værkstedet, og en sjælden gang imellem skabte det også fejl langt henne i processen – fejl som vi selvfølgelig gerne er fri for,” uddyber han.

De fejl forebygger virksomheden nu med produktdatastyringssystemet Vault Pro og add-in: NTI FOR VAULT. Databaseværktøjet giver ingeniørerne mulighed for at se, om de arbejder med den opdaterede tegning. Dermed kommer alle opdateringer med fra ingeniørens tegning og sikrer, at ingen detaljer mangler, når tegningen bliver anvendt i værksted eller på site.

Fejl langt henne i processen er minimeret, for nu er der indbygget nogle stopklodser, så det altid er den rigtige tegning, der kommer videre i systemet,” forklarer Jesper Hans Larsen.

Hvem kan du møde i artiklen?

Jesper Hans Larsen

Project Manager, Mechanical Standardisation ved Körber Supply Chain DK

Tidligere erfaring fra bl.a. Nilfisk og Aalborg Aluminium Industri

Uddannet ingeniør på DTU.

Dertil spiller Vault Pro sammen med virksomhedens ERP-system, som kan trække data af den nødvendige datakvalitet fra Vault Pro. Det hjælper med at give en effektiv automatisering af rutineopgaver.

 

Besparelser med standardisering af 3D-modeller

Vi har et eksempel på et Layer Picker Hoist (maskine til at pakke og udpakke paller, red.) som engang tog os 500-600 ingeniørtimer at tegne ind. Det er nu reduceret til ca. 70 timer, det er resultatet af vores standardiseringsproces, som så understøttes af værktøjerne.” siger Jesper Hans Larsen.

Systemet går simpelthen ind og tjekker, at alle opdateringer er med. For eksempel vil vi få et overblik over alenlange styklister og blive advaret, hvis vi har overset noget.

Faktisk er tidsbesparelsen alene nok til at gøre implementeringen af NTI FOR VAULT til en god forretning. For med over 30 ingeniører, bliver en daglig tidsbesparelse på bare 15 minutter per ingeniør til mange timer på årsbasis.

Udover Vault Pro har NTI også hjulpet med at opsætte NTI FOR VAULT for Körber. NTI FOR VAULT automatiserer og forbedrer Vault Pro og sikrer, at der henvises korrekt til designdata og filer i alle faser af designprocessen. Fra CAD-systemet gennem arbejdsgange, datadeling og frigivelse og levering til produktion.

Autodesk Vault Professional & NTI FOR VAULT

Vault Pro er et PDM-system (en database) som sikrer fuld kontrol over designdata og leverancer. Det sikrer pålidelig datahåndtering og versionskontrol. Desuden har det god integration med andre systemer.

NTI FOR VAULT er et add-in til Autodesk Vault og tilbyder brugerne masser af funktionalitet og bedre overblik over filstatus, relation mellem filer og tegninger samt eksporteret dokumentation relateret til designdataene. Det fungerer på alle betalte versioner af Autodesk Vault, og integrerer med paletten af NTI's egenudviklede software-løsninger.

Med NTI FOR VAULT og muligheden for at oprette Assets i Autodesk Inventor regner vi faktisk med, at vi kan reducere de 70 timer med yderligere 40% i den nærmeste fremtid – det er en ret vild forbedring,” uddyber han.

Men hvor tidsbesparelser naturligvis er vigtige, er den primære grund til at man implementerede Vault Pro faktisk en anden:

Én ting er den tid, vi sparer. En anden er, at det minimerer mængden af fejl. Så hvor vores standardiseringsprocesser sparer os tid, reducerer vi også faren for manuelle fejl, der kryber ind i processen,” siger Jesper Hans Larsen og tilføjer:

Faktisk var det grunden til, at vi for flere år siden gik i gang med en omfattende standardisering af alle vores produkter og processer.

Forretning i rivende udvikling

Körber Supply Chain DK har øget sin omsætning til næsten det tredobbelte over de seneste to år, og medarbejderstaben på fabrikken i Arden er steget fra 100 medarbejdere til over 200 over de sidste tre år.

En vækst som også stiller krav til data-infrastruktur og ensretning af processer, så nye folk hurtigt kan sætte sig ind i virksomhedens processer.

Vi kan se, at det har været ret vigtigt at have det her samarbejde med NTI, og at NTI FOR VAULT bringer nogle besparelser med sig. Desuden er det bare ét trin på en lang standardiseringsproces, som vi har arbejdet med længe,” siger han.

Copyright: Körber Supply Chain DK.

Standardiseringsproces – også i fremtiden

Når en fejl ikke bliver opdaget tidligt, kan man pludselig risikere at stå på et site, hvor et distributionscenter skal sættes op i USA eller Australien, men med en fejl på en komponent, som man ikke kan rette på stedet. Så skal der, midt i projektet, sendes nyt udstyr fra fabrikken i Arden i Danmark til Australien – en betydelig forsinkelse og omkostning.

Vores standardiseringsproces startede faktisk ved, at vi først tog fat på de processer, der havde givet os de største problemer; de fejl der opstod, når vi var nået så langt i processen, at fejlen først dukkede op, når vi skulle sætte et system op på site,” siger Jesper Hans Larsen.

Derefter arbejdede vi os så indad til problemer tidligere i vores arbejdsproces, og her har Vault Pro og NTI FOR VAULT været ret vigtige. Vi har nu elimineret langt størstedelen af fejl – men standardisering og optimering af arbejdsprocesser er selvfølgelig noget, vi altid vil arbejde videre med i fremtiden,” siger han.

Copyright: Körber Supply Chain DK.

Fælles løsning for en større organisation

Vores erfaringer med NTI FOR VAULT og Vault Pro i Danmark har vist sig at være en stor hjælp,” fortæller Jesper Hans Larsen.

Udviklingen med at automatisere og ensrette sine digitale arbejdsgange er generelt noget, man kommer til at beskæftige sig med fremadrettet; ikke bare i Körber, men også i hele industrien.

Netop fordi det kan ”styrke virksomhedernes fleksibilitet ved at gøre det lettere at producere serier i mindre målestok af høj ensartet kvalitet og målrettet den enkelte kundes behov,” som en rapport fra Ingeniørforeningen forudså helt tilbage i 2016.

korber-logo-epi.jpg

Om Körber Supply Chain A/S

Beliggende i Arden. Virksomheden producerer transportbånd, opbevaringsløsninger og robotter til pakning og udpakning af paller – stort set alt maskineri, som en moderne, automatiseret logistikcentral og lagerfacilitet har brug for.

Er en del af Körber Group. Underafdelingen Körber Supply Chain fokuserer på at designe automatiserede anlæg til lagerfaciliteter og pakkelogistik.

Indtil 2020 bedre kendt som Riantics A/S, og tidligere endnu kendt Univeyer og Qubica.

Vil du vide mere om vores løsninger?

Så kontakt os i dag og hør mere

Christian Ulrik Andersen

Key Account Manager

+ 45 76 42 41 71