Skip to main content Search Basket

At skabe datadrevne anlægsprojekter med Autodesk Construction Cloud

Byggeri

Hvordan kommer man godt igennem så komplekst og stort et projekt, som det er at anlægge en ny metro?
Læs med her, hvor Joe Rasmussen fortæller om, hvordan Metroselskabet i fremtiden har fokus på at arbejde mere digitalt og datadrevet.

 

Udfordring

Hvordan kan Metroselskabet arbejde mere digitalt og datadrevet på fremtidige projekter?

Løsning

Autodesk Construction Cloud imødekommer Metroselskabets behov for en fremtidig platform.

Resultat

”Autodesk Construction Cloud gør os mere datadrevet og optimerer samarbejdet på projekterne.”

At anlægge en ny metrolinje er et årelangt og omfattende projekt. En kompleks byggeproces fra første spadestik til færdig metro, hvor mange forskellige aktører er involveret og hvor,

  • Stationernes ydervægge skal støbes
  • Stationer skal graves ud
  • Stationerne skal indrettes under jorden
  • Metrotunneller skal bores
  • Stationspladserne skal indrettes.

Alene Cityringen, som åbnede i 2019, er Københavns største anlægsprojekt i 400 år. Og det er ikke en helt ligetil opgave at etablere tunneller og stationer 30-40 meter under en storby, hvor der skal tages højde for allerede-etablerede skrøbelige, ældre bygninger og eksisterende metrolinjer.

Så hvordan kommer man godt igennem så komplekst et projekt? Hvordan sikrer man samarbejdet? At kommunikationen glider upåklageligt? At data og informationer flyder frit imellem de forskellige aktører?

Det får du svaret på her. Men lad os først skrue tiden tilbage til 2018.  Et tidspunkt, hvor Metroselskabet har flere store projekter i pipeline.

Joe Rasmussen, Teamleder for BIM og GIS i Metroselskabet, fortæller:

Tilbage i 2018 bliver det fastslået, at Metroselskabets måder at arbejde digitalt på ikke var tilstrækkeligt opdateret. Derfor bliver der iværksat en digitaliseringsstrategi, som bl.a. indbefatter at se på, hvordan vi arbejder mere digitalt på fremtidige projekter. Det inkluderer bl.a. at udskifte de daværende fragmenterede systemer – herunder bl.a. systemer til GIS, dokumenthåndtering og dem, vi bruger on site.”

Om Metroselskabet

Metroselskabet & Hovedstadens Letbane består af 350 medarbejdere, der løser en opgave med stor betydning: At levere metro og letbane i verdensklasse, nu og for de næste mange generationer, i tæt samarbejde med entreprenører, driftsoperatører og rådgivere, hvor det handler om at skabe størst mulig samfundsværdi med det mindst mulige klimaaftryk.

Hvem kan du møde i artiklen?

Joe Rasmussen

joe-metroselskabet.png

Teamleder for BIM og GIS I Metroselskabet.

Single source of truth med Autodesk Construction Cloud

107 krav. Det er opskriften på det systemlandskab, der i fremtiden skal understøtte Metroselskabet og deres fremtidige projekter. 107 krav, som dækker spektret fra samarbejdsplatform og single source of truth til at kunne arbejde med 3D-modeller, som ikke tidligere var udgangspunktet i Metroselskabet. 

Hovedformålet er at finde en løsning, som gør det muligt at arbejde mere struktureret med data ved at samle dem på et sted, så Metroselskabet fremover har de bedste forudsætninger for at træffe beslutninger på grundlag af data, der er tilgængelige for alle.

Autodesk Construction Cloud er det produkt, der imødekommer vores mange krav bedst muligt. Især i forhold til sammenstilling af data og samarbejde. Og så er det også det eneste produkt, hvor vi fremover kan realisere målsætningen om at opnå en høj BIM-modenhed,” fortæller Joe.

Autodesk Construction Cloud sætter standarden for at arbejde med data i skyen, hvor du altid har hurtig adgang til de nyeste versioner af 3D-modeller, filer og dokumenter. Derved undgår du at arbejde i siloer på byggeprojekterne, hvor risikoen for, at vigtige oplysninger ikke bliver delt, er stor. Ved at gøre information tilgængelig på et centralt sted undgår du, at de samme oplysninger forveksles, fordi de findes i flere forskellige versioner. Det er alt sammen med til at lette samarbejde på tværs af et projekts parter og faser.

En bedre fremtid for Metroselskabets anlægsprojekter

Siden implementeringen af Autodesk Construction Cloud har mange ting ændret sig. Og hovedsageligt fortæller Joe, at den største forskel kommer til udtryk i måden at arbejde på, som er gået fra en manuel til en mere automatiseret tilgang, som har været en øjenåbner i sparet tid og effektivitet.  

Tidligere, når vi skulle lave reviews i granskningen af projekter, benyttede vi Excel, hvor vi tilføjede vores kommentarer. Det blev hurtigt ret omfangsrigt og alt for uoverskueligt med mange rækker og ark. I dag er processen meget mere struktureret ved hjælp af ”issues-funktionen”. Her kan vi se, hvem der er ansvarlig, hvad status er, hvornår det senest skal være udført osv. Det giver os et langt bedre overblik,” uddyber Joe.   

Rundt om Autodesk Construction Cloud

Autodesk Construction Cloud består af produkterne:

  • Autodesk DOCS
  • Autodesk BUILD
  • Autodesk BIM COLLABORATE
  • Autodesk BIM COLLABORATE PRO
  • Autodesk TAKEOFF

Du kan læse mere om de forskellige produkter her.

Derudover er samarbejdet mellem byggeriets parter også blevet langt mere gennemsigtigt ved at benytte modelvisuelle funktioner på projekteringsmøderne under gennemgang af de forskellige 3D-modeller og dermed få belyst nogle af de udfordringer, der kan opstå i processen.

På mange af projekteringsmøderne har vi taget fejlene i opløbet. En var ansvarlig for at styre møderne og så bidrog specialisterne med deres input, hvor vi bl.a. kiggede nærmere på, om vi levede op til de forskellige kravsspecifikationer,” forklarer Joe.       

I fremtiden vil Metroselskabet fokusere på at få implementeret cost management-funktionen, som gør det langt lettere at danne sig et overblik over økonomien på projekterne. ”Ønskescenariet for fremtiden er at få vores kontrakter synliggjort i modellerne med prislisterne inkluderet, så de danner grundlaget for vores udbud. På den måde har vi et solidt overblik over hver enkel kontrakt med detaljer om underleverandører osv. Derudover kan vi i forbindelse med site scanninger også anslå, om vi er on track på udførelsen i henhold til de betalinger, vi har foretaget,” forklarer Joe.

Metroselskabet / Ditte Valente

Metroselskabet / Ditte Valente

Nye arbejdsgange med nye systemer

At implementere en ny software-platform betyder store forandringer for de medarbejdere, som bruger dem dagligt. Det kræver derfor en stor indsats at hjælpe dem godt på vej med de nye systemer og de nye arbejdsprocesser, der opstår som konsekvens heraf.    

Vi har medarbejdere, som skal omstille sig fra et system, de har arbejdet med i 15 år. Det har selvfølgelig krævet undervisning og løbende opfølgning for at sikre, at de har fået en grundig introduktion til platformen, så de får det udnyttet korrekt,” uddyber Joe.    

Og en grundig onboarding er nøglen til at lykkes for at få inddraget brugerne. Ved Metroselskabet har det også indbefattet at opsøge de involverede medarbejdere ved deres skriveborde og få et indblik i, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Og den overordnede feedback på Autodesk Construction Cloud har været god, fortæller Joe: ”De kan se rigtig mange muligheder med den nye platform, og de har taget godt imod brugergrænsefladen.”

Metroselskabet / Bax Lindhardt

Metroselskabet / Bax Lindhardt

En grønnere metro

Ambitionen for fremtiden i Metroselskabet er klar: At levere metro og letbane i verdensklasse, hvor det handler om at skabe størst mulig samfundsværdi med det mindst mulige klimaaftryk. Og det betyder bl.a., at ”klimaaftrykket fra anlæg af nye metroprojekter skal halveres i forhold til de nuværende linjer, samtidig med at alle øvrige klimaaftryk minimeres.” Bl.a. også på den nye M5-linje, hvor Autodesk Construction Cloud også benyttes.

Autodesk Construction Cloud giver bedre forudsætninger for at højne kommunikation og samarbejde mellem aktørerne i metrobyggeriet og øger chancerne betragteligt for at fange fejl og mangler langt tidligere i processen og derved undgå udbedringer senere i forløbet, som koster dyrt på bundlinjen og er en belastning for miljøet.  

En platform som Autodesk Construction Cloud og vores nye måde at arbejde med og strukturere data på, vil være medvirkende til at give brugbar indsigt i, hvordan vi i fremtiden kan være med til at reducere mængden af CO2 på vores projekter. På den måde medvirker vi til at finde løsninger, der reducerer det negative klimaaftryk fra anlægsarbejdet, så fremtidens metro bliver endnu mere klimavenlig,” slutter Joe.  

Vil du vide mere om Autodesk Construction Cloud?

Kontakt os i dag og hør mere!

Kenneth Staack Mortensen

Business Manager

I byggeriet

+45 71 72 47 34