Skip to main content Search Basket

Landskapsarkitekt Ragnhild Lied Børke i StudioNSW om Environment for Revit

«Har vært som å åpne ei ny, større og rikere verktøykasse skapt for samhandling og effektiv arbeidsflyt på tvers av fagområdene»

Dette sier landskapsarkitekt Ragnhild Lied Børke. Den eneste landskapsarkitekten blant nitten partnere i det Hamar-baserte arkitektkontoret StudioNSW. Plug-in’en det er snakk om er skapt for å gi landskapsarkitekter et verktøy i Revit og dermed en mulighet for effektiv arbeidsflyt og bedre samhandling. På tvers av faser, disipliner og fag-grener. 

Environment for Revit er en plug-in skapt av Israelske Arch-Intelligens. Et selskap kjent for sine mange og sofistikerte berikelser av ulike CAD-verktøy. Gjennom Environment for Revit har de gitt programvaren funksjonalitet for digital modellering av terreng, topografi, kantsteiner, støttemurer og beplantning, blant svært mye annet.

– Jeg har i mange år jobbet som landskapsarkitekt og vært innom mange programmer. Ikke minst Civil 3D. En applikasjon jeg alltid har slitt litt med. Både når det kommer til funksjonalitet og det rent visuelle. Å se på disse trianguleringene dager i strekk kan gi noen og enhver epilepsianfall, sier Børke.

Jevn arbeidsflyt og grenseløs felles forståelse

I «Kornhaven» - et pågående boligprosjekt i Hamar - har hun fått benyttet mange av sine nyervervede skills. Kornhaven skal bestå av ytterst varierte eiendommer, frodige uteområder, tilpasset og bygd på ei tidligere industritomt. Ei tomt hvor de har fått lov å bygge høyere fordi den tidligere var preget av store kornsiloer. Derav også navnet på prosjektet. Børke forteller at hun som landskapsarkitekt ofte er prisgitt det arbeidet andre arkitekter gjør før og etter henne, og at modellen flyter mellom mange fag og disipliner som beriker og utfyller hverandre. Noe som for hennes del tidligere har krevd lange timer med konvertering, import og eksport av ufullkomne filer, i gårsdagens til tide vriene digitale redskaper. Slik er det ikke lenger.

Environment for Revit åpner for et fint samspill mellom fagene

Å jobbe sammen sømløst i én og samme modell synes jeg er lærerikt på mange plan. En erfaring jeg oppfatter at også mine kollegaer deler. Environment for Revit åpner for et fint samspill mellom fagene. Mye fordi jeg kan «bygge» med en gang. Tidligere har jeg måttet vente på filer fra arkitekt. Konvertert dem og blitt sittende å stusse på hva som er hva. Hvor «fasadelivet» kan være, og hva alle de tusen strekene måtte bety? For så etter beste evne prøve å sende noe vettugt i retur. Av til og er det innertier. Av og til skivebom. Med Revit har dette forandret seg diametralt. Nå kan vi jobbe nærmest parallelt og hele tiden se hvordan bygget utvikler seg, sier Børke.

Ragnhild Lied Børke

Landskapsarkitekt, StudioNSW

«Ta det rommet» faget fortjener i modellen

Tidligere har den typiske arbeidsflyten på kontoret vært at landskapsarkitekten har fått «flate» tegninger og så har det vært opp til henne å generere opp terreng, veier og landskap i modellen. Og derfra jobbe ut illustrasjoner eller prosjektere videre. Med Revit har hun et verktøy mellom hendene som styrker prosessene og gir hennes fag en fortjent og nødvendig posisjon i prosessen.

– Dersom landskapsarkitektene tar seg til rette i Revit, krever rom og blir med på kollisjons-kontrollene, så har vi plutselig langt bedre kontroll, oversikt og innsikt, og kan bidra på en helt annen måte. Om en vei skulle være definert med veldig strenge rammer, er det sjeldent rikelig med rom for kummer og elektro under. Det er rett og slett ganske låst. Med Revit er ikke det nødvendigvis lenger noe problem. For det er bare å presisere og tydeliggjøre i BIM-modellen. Slik at alle andre fag vet å holde seg unna. Du kan godt si at vi får tyngde og gjennomslag for faget vårt gjennom effektiv samhandling, presis kommunikasjon og ved å «ta» vår plass i modellen, sier Børke.

Harde flater lagvis satt sammen til «sandwicher»

Programvaren tilbyr også helt nye måter å jobbe med terreng, ute-areal og flater på. At all oppbygging starter på havnivå og «løftes» opp til riktige høyde-koordinater gir for eksempel en helt egen konsistens og fleksibilitet i helheten.

– Det herlige er at man med harde lag - enten de bygges opp med «floors» eller «topo-surfaces» - kan modellere opp alle tenkelige flater og topografiske elementer som en «sandwich.» Slik at jeg for eksempel får med sette-lag, bære-lag og alt det der med en gang. Jeg kan på samme måte angi tykkelsen på vekstjorda og sette et lag med busker på toppen. Noe som gir meg mulighet til å hente ut eksakte mengder direkte. Uten å måtte gjøre tunge excel-beregninger parallellt. Noe jeg syns er helt topp å slippe, sier Børke.

 

 

Rikt objektbibliotek som får landskapet til å skinne

Ifølge Børke gir Environment for Revit henne friheten til å utforme en plan i mange mindre deler som går opp i en større helhet, framfor å være bundet til én sammenhengende overflate. Med full kontroll på alle bitene, er det enkelt å ta ut i snitt og få kotehøyder på det du måtte ønske. I tillegg gjør oppstykkingen det mulig å smykke modellen med objekter fra det rikholdige biblioteket på en langt mer realistisk og innbydende måte.

Lærte på egen hånd

Da muligheten åpnet seg for å kjøre også modellene for landskapsarkitektur i Revit, heiv Børke seg av den grunn rundt for å sette seg inn i funksjonalitet, grensesnitt, arbeidsmetodikk og muligheter. Da med god hjelp fra YouTube. Operativ leder og landskapsarkitekt Nehama Shechter-Baraban i Arch-Intelligens har nemlig lagt ut en rekke informative instruksjonsvideoer som raskt satte henne på sporet.

– Det stjal jo noen timer gjennom vinteren og barna ble etter hvert vant til at mamma satt å så på «Revit-TV.». For jeg ble virkelig revet med. Bare det rent visuelle gir meg et kick og jeg elsker at vi kan se, snurre og studere modellen fra alle kanter og vinkler.

Den enkle veien til dyp kompetanse

Å ta et kurs setter deg raskt i gang uansett hvilke forkunnskaper du måtte ha. Dette sier Kjersti Norstad hos NTI AS. Hun er full av beundring for den egeninnsatsen Børke har lagt ned på fritiden, og presiserer at for de aller fleste vil tre dager på kurs være akkurat det som skal til for å få fullt utbytte av alle finessene i Revit og Environment for Revit.

Kjersti Norstad

Kursansvarlig, NTI AS

– Ragnhild og StudioNSW var svært tidlige ute med å ta i bruk Environment for Revit. I ettertid har NTI fått på plass dedikerte ressurser og satt opp en rekke norske kurs for Landskapsarkitekter og flere kursdatoer kommer. I løpet av tre dager vil deltakerne får en solid innføring i å modellere landskap i Revit ved gjennom Environment for Revit, sier Norstad.

Digitale ferdigheter av høy klasse

Dagens byggenæring fokuserer i stadig større grad på BIM og digital modellering. Gjennom et kurs hos NTI får du en presis og lettvint vei til ferdigheter fra øverste hylle, du treffer andre landskapsarkitekter og får med det en faglig vinkling på både utfordringer og muligheter.

– Environment for Revit er en plug’in som tar lanskapsprosjektering fra flate tegninger til fullblods digitale 3D BIM-modeller. Programvaren er skapt av landskapsarkitekter for landskapsarkitekter og er derfor tilpasset det arbeidet du til enhver tid faktisk utfører, sier Norstad.

Kontinuerlig påfyll

Norstad trekker også fram at NTI som kurs- og løsningsleverandør alltid ønsker en varig relasjon til brukere av programvaren de markedsfører og deltagerne på kursene de holder. Ved å ta et kurs åpner du med andre ord en skattekiste som aldri vil lukke seg igjen. En skattekiste som vil gi deg oppdateringer, oppfølging og support, fra en software-ekspert som har full oversikt og ser litt bredere enn akkurat innenfor det segmentet du måtte jobbe i.

– Mange av våre kursdeltakere trekker fram den tydelige og gode dialogen de får med kursholderne. For oss er jo dette gull. Vi får grundige innspill i forhold til hva den enkelte har behov for av kompetanse og kan spisse fremtidige kurs mot det faktiske behovet, avslutter Norstad.

Last ned 30 dagers gratis prøveversjon av Environment for Revit

Som ny bruker har du mulighet til å teste Environment for Revit gratis i 30 dager.

Last ned her

Ønsker du mer informasjon om Environment for Revit?