Skip to main content Search Basket

Phoenix Mecano har ökat sin produktivitet tack vare Autodesk Fusion

Industri och design

Phoenix Mecano AB tillverkar lyftpelare och deras breda sortiment finns inom många sektorer, bland annat maskinteknik, mät- och styrteknik, medicinteknik, möbelindustrin samt vård och omsorg.

 

Utmaning

Phoenix Mecanos utmaning var att de programmerade direkt i deras Haas-maskin, vilket var mycket tidskrävande. Dessutom fanns det risk för felkörningar och kasserade verktyg på grund av krockar i fräsen då det var svårt att simulera körningarna innan.

Lösning

Idag använder Phoenix Mecano Autodesk Fusion för att göra CAM-beredningar och simulera körningar för att på så sätt spara mycket tid och minimera risken för spill.

Vi på NTI har levererat Fusion-licenser och utbildat i programmet samt installerat och konfigurerat en postprocessor till deras Haas-fräsmaskin.

Idag använder de Autodesk Inventor och Autodesk Vault på konstruktionssidan. Framöver ser de en möjlighet i att uppgradera till Autodesk Vault Professional för att få bättre kontroll över sin konstruktionsdata.

 

Resultat

Investeringen i Fusion har gett Phoenix Mecano flera positiva resultat bland annat:

  • Ökad produktivitet: De CAM-bereder en körning i fräsen på tio minuter som tidigare tog två dagar
  • Förbättrad kvalitet: De har möjlighet att skapa mer avancerade och komplexa produkter
  • Minskade kostnader: De har effektiviserat sin produktion och kan göra fler operationer på kortare tid
  • Nöjdare kunder: De erbjuder kundanpassade lösningar med kortare leveranstider och produkter med högre kvalitet

Har du några frågor?

Kontakta oss!

Daniel Marcus

Key Account Manager

010-1016309