Skip to main content Search Basket

NTI FOR VAULT

Förenkla din datahantering med vårt egentutvecklade tilläggsprogram

 

Förenkla din datahantering med NTI FOR VAULT

Skapa effektiv datahantering med NTI FOR VAULT, ett tillägg för Autodesk Vault. Lösningen automatiserar tidskrävande uppgifter och innehåller smarta verktyg som stödjer hanteringen av varor och produkter.

 

Därför ska du välja NTI FOR VAULT

NTI FOR VAULT säkerställer datakvalitet, minskar manuella rutiner och minskar fel. Programvaran garanterar ett standardiserat tillvägagångssätt för att hantera data och gör dina arbetsflöden mer effektiva. Dessutom tar det bort risken för fel när data levereras till exempelvis produktion eller leverantörer.

data-quality-red-100.png

Bättre datakvalitet med hjälp av kriterier inbyggda i livscykelscheman.

   

 

management-red-100.png

Bättre samarbete och kommunikation när du skapar varor och produkter.

data-sync-red-100.png

Mindre manuellt arbete med färre fel som resultat genom automatisering av processer.

Funktioner i NTI FOR VAULT

 

 • Ett tillägg till Autodesk Vault Job Processor för att skapa sekundära filer och synkronisera egenskaper.

 • Möjlighet att skapa och anpassa filtrerade vyer för bättre överblick över dokumentation.

 • Enkel hantering av fastigheter i Autodesk Vault Professional med dokumentkort.

 • Användarvänlig vattenmärkning av dokument vid utförande av livscykelscheman eller vid export av filer från Vault.

Det finns en lösning på de flesta utmaningarna i Vault

NTI FOR VAULT utökar den funktionalitet som erbjuds av Autodesk Vault. Detta tillägg ger dig till exempel exakt versions- och revisionsspårning, automatiserade e-postmeddelanden, enkel export av sekundära filer med ett klick, professionell PDF-sammanfogning och vattenmärkning.

Nedan ser du ett urval av utmaningar som NTI FOR VAULT erbjuder en lösning för.

 

Typiska utmaningar

Lösning i NTI FOR VAULT

Tidskrävande manuell filhantering

Effektiviserar datahanteringen och minskar tiden som läggs på manuella uppgifter med hjälp av automation.

Svårigheter att hantera versioner och revisioner av filer

Ger en översikt över beroenden i filer och produkter för enkel spårning och hantering av filversioner och revisioner.

Risk för fel och avvikelser i dokumentation

Säkerställer kvaliteten på godkänd data genom att begränsa förändringar i lifecycle schemes, t ex med tvåmanskontroll. Dessutom får du användardefinierade datakort som visar redigerbara och skrivskyddade properties för enkel hantering.

Brist på synlighet och kontroll över designdata

Minimera tiden för att få en överblick över dokumentationsfiler med vyer som visualiserar status.

Ineffektivt samarbete och kommunikation mellan teammedlemmar

Samla in och dela dokumentationsfiler mellan avdelningar och intressenter.

Två versioner av NTI FOR VAULT

NTI FOR VAULT finns i två olika utgåvor – nämligen: NTI FOR VAULT Client –​Professional och NTI FOR VAULT Job. Du kan läsa mer om de två lösningarna nedan.

NTI FOR VAULT Job

NTI FOR VAULT Job installeras tillsammans med Autodesk Vault Job Processor, där sekundära filer som PDF, 3D PDF, STEP, IGES, SAT, DXF, DWG, etc. publiceras genom manuell initiering eller genom statusändring som en del av en livscykel schema. Filerna kan publiceras till Autodesk Vault eller placeras utanför Autodesk Vault på extern hårddisk eller SharePoint.

NTI FOR VAULT Job säkerställer också synkronisering av egenskaper mellan objekt och filer för insamling av information (t.ex. godkännare, godkännandedatum, revision och revisionsdatum). Synkroniserade egenskaper kan t.ex. används som vattenstämpel, information i ritningshuvud eller revisionstabell.

NTI FOR VAULT Client - Professional

NTI FOR VAULT Client - Professional ger Vault-användare tillgång till NTI FOR VAULTs fulla potential. NTI FOR VAULT Client - Professional installeras tillsammans med Autodesk Vault Professional på användarens dator, och fungerar tillsammans med NTI FOR VAULT Job, där den bland annat tillåter följande:

 • Enkel översikt och hantering av sekundära dokument och livscykelstatus med hjälp av filtrerade vyer
 • Automatisk insamling av sekundära dokument efter behov med individuellt anpassad namngivning
 • Reservation av nummer i nummerserier
 • Duplicering av mappstruktur från Vault till arbetsmapp
 • Smart synkronisering av designdata och konfigurationer ut till klienterna
 • Kontroll av datakvalitet och definition av kriterier för att ändra godkännandestatus
 • Administration av fastigheter i Vault med dokumentkort
 • Skapande av nya filer, dokument och projekt från färdiga mallar

Vill du veta mer om NTI FOR VAULT?

Kontakta mig!

Patrik Johansson

Account Manager

010-101 63 39