Skip to main content Search Basket

Vision och värderingar

Våra kärnvärden

 

Nyfikenhet

Vi har ett genuint intresse och engagemang för våra kunder och deras verksamhet. 

Kompetens

Vi är professionella och kunniga inom respektive kompetensområde och alltid nyfikna på nya tekniska lösningar. På Cadcraft är vi alla tekniknördar på ett eller annat sätt. Att hålla sig uppdaterad om ny teknik inom sitt specialistområde är en självklarhet.

Äkthet

Vi är ärliga och rejäla i vårt bemötande gentemot varandra och våra kunder. Raka puckar, öppenhet och att hålla vad vi lovar är grundläggande för ett framgångsrikt samarbete.

Ambition

Vi har en målinriktad verksamhet med stark framåtanda i allt arbete vi utför. Tillsammans identifierar vi den kort- och långsiktiga målbilden och därefter planerar och driver vi arbetet för att uppnå önskat resultat.

Hållbarhet

Vi har ett helhetsperspektiv gällande miljö, hälsa och ekonomi för en hållbar framtid. Även om vi internt har investerat i solceller, elbilar och laddningsstationer görs det stora hållbarhetsarbetet ute hos våra kunder, när vi tillsammans effektiviserar deras verksamheter. Vi ser hållbarhet som mer än bara minskade koldioxidutsläpp. Det handlar även om att ha en långsiktigt hållbar ekonomi i verksamheten samt en hållbar arbetskultur och arbetsmiljö som bidrar till medarbetarnas välmående.

Kontakta oss

Johan Moberg

Chief Executive Officer

010-1016318