Skip to main content Search Basket

Vision og værdier

Vi ønsker at indfri dine forventninger gennem samarbejde baseret på ydmyghed, gensidig respekt, pålidelighed og engagement.

Vores vision

Vores vision er at være den førende rådgiver og vores kunders foretrukne leverandør af teknologi- og konsulentydelser til design- og konstruktionsindustrien i Europa.

Vi arbejder målrettet mod at:

 • levere markedets førende design-, konstruktion- og dokumenthåndteringsløsninger koblet sammen med den højeste faglige rådgivning, konsulentbistand og kurser
 • skabe en lønsom forretning med økonomisk råderum til at udvikle vores virksomhed og løsninger løbende
 • levere værdi til vores kunder
 • være en betroet og kompetent samarbejdspartner
 • være en spændende og rummelig arbejdsplads med respekt for hinandens forskelligheder, hvor vi giver den enkelte medarbejder mulighed for at engagere sig i udfordrende arbejdsopgaver og projekter

 

Vores mission er at hjælpe vores kunder med at skabe rentabelt, bedre og mere bæredygtige designs og konstruktioner i en til stadighed udfordrende verden.

Vores 6 vigtigste værdier

 Forventningsafstemning

 • Åben og konstruktiv kommunikation på alle niveauer
 • Kommunikation omkring, hvad kunden kan forvente af os og til hvilken tid
 • Vi skal skabe realistiske forventninger og indfri dem
Gensidig respekt
 • Respekt for kundernes kompetencer og forretningsområder
 • Respekt for, at organisationer og mennesker er forskellige
 • Respekt for hinandens styrker og svagheder og åbenhed omkring dem
Pålidelighed
 • Vi skal være til at regne med både internt og eksternt
 • Vi er loyale både internt og eksternt
 • Kunden skal have tillid til, at vi er den rette samarbejdspartner for dem

Engagement

 • Vi brænder for det, vi laver, og kunderne kan mærke vores engagement
 • Vores engagement er så stærkt, at vi er parate til at lægge en ekstra indsats, når det gælder
 • Vi inspirerer hinanden og vores kunder med vores engagement

Samarbejde

 • Godt samarbejde internt, hvor vi bakker hinanden op, deler viden og hjælper hinanden
 • Tilgængelighed over for kunderne og kollegerne
 • Kundens foretrukne samarbejdspartner
Ydmyghed
 • Vi er eksperter på vores felt, og som eksperter er vi ikke bange for at søge og dele viden, hvor vi har brug for den
 • Vi er ydmyge over for kundernes opgaver, situation og ekspertise
 • Vi er ydmyge over for udviklingen og opmærksomme på konstant forandring