Skip to main content Search Basket

Tilpassede kurser

Med et tilpasset kursus får du uddannelse, der er 100% relevant for dig og din virksomhed. En foranalyse af din virksomhed sikrer, at kurset præcist opfylder dine behov for undervisning.

 

Få et tilpasset kursus der passer dig

Med vores tilpassede kurser får du en skræddersyet uddannelse, baseret på dine og virksomhedens specifikke behov. Det er muligt at afholde de tilpassede kurser hos NTI, i dit firma* eller endda online.

  • Klassisk klasseundervisning: Kursusdeltagerne er alle fra jeres firma. Kurset kan have en specifik vinkel afhængig af jeres virksomhed og de problematikker, I ofte sidder med.
  • En workshop: Her samles I i en mindre gruppe, for konkret og i praksis at fordybe jer i et specifikt program eller for at løse en specifik problemstilling.
  • On-site konsulent: Efter endt kursus kan I få en konsulent ud til jer. Konsulenten hjælper jer med at genopfriske, konkretisere og tilpasse den tillærte viden til jeres daglige arbejde.

 

Kompetenceanalyse for optimalt forløb

For at sikre at det tilpassede kursus lever fuldstændigt op til dine forventninger, laver vi altid en kompetenceanalyse af virksomheden**.

På basis af denne giver vi en skræddersyet uddannelsesplan. Ofte anbefaler vi en blanding af uddannelsestyper, for at drage nytte af blended-learning principperne, så du får ny viden, der bliver siddende.

En underviser kontakter dig på forhånd for at få et billede af din virksomheds vidensniveau og dine specifikke ønsker.

Workshops

Workshops er en arbejdsmetode, hvor en gruppe samles for over et tidsrum at arbejde koncentreret og praktisk med et specifikt program eller løsning af en specifik opgave.

Formål

Formålet med workshoppen er, at du tilegner dig praktisk erfaring med selvvalgte specifikke designværktøjer og -metoder, som kan anvendes direkte i virksomhedens projektarbejde.

Det kunne f.eks. være at lære at bruge software fra Autodesk eller løsningen NTI TOOLS til designproblemer, og lære at organisere og tilrettelægge designprocesser.

Workshoppens første del bruges til, at underviseren præsenterer de værktøjer og metoder, som workshoppen handler om. Derefter vil deltagerne, med hjælp fra underviseren, arbejde mere konkret med den specifikke opgave/problemstilling.

Efter endt workshop, vil deltagerne få et kursusbevis på deltagelse i workshoppen.

On-site konsulent

Du og et par af dine kollegaer har været på kursus. Nu er I tilbage på jobbet, og jeres nye viden skal stå sin prøve.

Uanset hvor meget I har lært, uanset hvor forudseende I har været, og uanset hvor mange spørgsmål I har stillet, kan der være huller i jeres viden, som forhindrer jer i at bruge den nye viden.

Her er det oplagt at få hjælp af en on-site konsulent.

Hvad kan on-site konsulenten hjælpe med?
Vores on-site konsulenter hjælper dig med at genopfriske, konkretisere og tilpasse din viden, så du kan komme videre og få optimeret dit daglige arbejde.

On-site konsulenten kommer ud til jer i virksomheden og går rundt og hjælper hver enkelt medarbejder. Her får du konstruktive forslag til ændring af arbejdsrutiner og konstruktionsmetoder, og du vil ligeledes få genopfrisket eller uddybet din viden afhængig af det specifikke behov.

 * Hvis kurset foregår i dit firma, er du ansvarlig for lokaler og udstyr, herunder computere med licenser. Underviserne fra NTI medbringer altid egen computer med egen licens. Du er også ansvarlig for forfriskninger og frokost. Rejseudgifter vil blive tilføjet. Det er muligt at leje computere og projektorer hos NTI i forbindelse med kurset. 

** For at sikre det bedste resultat, anbefaler vi, at du bestiller ekstra tid til kursusforberedelse, så det i endnu højere grad kan målrettes netop jeres behov.

Kontakt

Kontakt vores kursusansvarlige og hør mere om mulighederne for tilpassede kurser.

Ea Eyro

Academy Consultant

+45 76 42 41 21