Skip to main content Search Basket

Autodesk Fusion 360 Manage

...gör PLM enkelt och effektivt och integrerar produktinformation, produktkunskap, processtyrning och kontroll i ett och samma system


Har ni utmaningar med hur ni hanterar data samt hur ni delar information internt och externt?

Skapar och underhåller ni data i dokument och med manuella processer, tex via Excel, Word, mail och utforskaren? Av erfarenhet vet vi att detta är lika vanligt som ineffektivt och skapar ofta såväl flaskhalsar som dubbelarbete och inte minst risk för manuella misstag och höga kvalitetskostnader.

De vanligaste utmaningar vi stöter på hos våra kunder är:

  • Dålig kunskapsdelning mellan olika avdelningar, personal och externa samarbetspartners.
  • Rapportering och beslut fattade på bristfällig eller felaktig information.
  • Manuell hantering av viktig information och datalagring på olika platser och i olika system
  • Inmatning av samma data och information av olika personer i olika system.
  • Bristande översikt över gällande versioner av filer och dokument.

Med Fusion 360 Manage kan ditt företag identifiera och korrigera flaskhalsar och genom det kapa ledtider. Ni kan höja kvaliteten hos produktinformation och dokumentation och genom det säkerställa en hög produktkvalitet och korrekta leveranser.

I grunden handlar det om att digitalisera er produktutveckling, era processer och rutiner och ert interna och externa informationsflöde, vilket skapar förutsättningar för ökad effektivitet, ökad kvalitet, ökad kundnöjdhet och ökade intäkter, samt sist men inte minst sänkta kostnader.

Introduktion till Autodesk Fusion 360 Manage

attention icon

Denna video är inte tillgänglig

Du behöver ge samtycke till våra marketing cookies för att kunna se denna Youtube video.

Ge ditt samtycke här - och uppdatera därefter sidan


Det här löser Autodesk Fusion 360 Manage

Kravhantering

Effektiv hantering av certifieringar, direktiv och krav och övriga kvalitetsprocesser

Ändringshantering

massive-quality-red-100.png

Effektiv hantering av produktavvikelser, ändringar och spårbarhet av orsaker

Optimering

Effektiv hantering och kontroll av produktinformation, projekt och arbetsprocesser

Datahantering
data-management-100-2.png

Effektiv hantering och översikt av produktstrukturer, arbetsprocesser och rutiner

Rapportering
data-insight-100-red.png

Effektiv beslutsrapportering och ledningsuppföljning av KPI: er

plm-1000x200.jpg

Vad får du med Fusion 360 Manage?

easy-100-red.pngDigitaliserad produktkunskap, beslutsunderlag och produktdata i ett och samma system

easy-100-red.pngÖkad spårbarhet för relevant produktinformation, ändringar, beslut och aktiviteter

easy-100-red.pngBättre produkt-, dokument- och processöversikt med effektiv rapportering i realtid

easy-100-red.pngEffektiv systemintegration för ERP, PDM, CAD, CRM, PIM, etc.

Fem fokusområden i Fusion 360 Manage som ger tydlig verksamhetsnytta

Fusion 360 Manage har ett brett utbud av standardprocesser, mallar och metoder som stöder ditt företag inom olika områden. Du kan fritt kombinera dessa efter behov och stegvis introducera ny funktionalitet och nya verksamhetsområden i den takt som passar ert företag.

Utveckling av nya produkter och ny teknologi (NPI/NPD)

Standardiserade och konfigurerbara mallar baserade på Best Practise för effektivare projekthantering med fas / Stage Gate-milstolpar, hantering av arbetsuppgifter/ tasks, notifieringar och uppföljning i relation till produkt, affärsenhet, roll, projekt, etc.

Strukturerad BOM-hantering

Effektiva verktyg för att skapa, strukturera och hantera artiklar och produktlistor (BOM) för olika användningsområden och roller, tex konstruktion, produktion, inköp, service, reservdelar, mm. Möjlighet att interaktivt jämföra olika BOM:ar avseende revisioner eller leveranstid.

Kvalitetshantering

Konfigurerbara arbetsflöden som samordnar, hanterar och spårar information i hela kvalitetskedjan. Du får en komplett överblick över berörda produkter, leverantörer och processer från identifiering och analys av avvikelser (NCR) till RMA och CAPA. Genom systems standardmallar för hantering av olika certifikat och direktiv, tex CE, REACH och RoHS får du ett effektivt stöd och säkerställer hög kvalitet och minskad tidsförbrukning.

Ändringshantering
autodesk-fusion-lifecycle-change-handling-400x200.jpg

Standardiserade och fullt konfigurerbara mallar för hantering av produktändringar, med en detaljerad översikt av definitioner och orsaker, berörda produkter och projekt, status, godkännanden, notifieringar och sist men inte minst implementering. Systemet ger effektiva och lättarbetade arbetsflöden som ger en tydlig översikt och historik kring ändringsförfrågningar och ändringsordrar och säkerställer att rätt person får rätt information i rätt tid såväl internt som externt. Realtidsrapporter ger dessutom snabbt svar på ledtider, omfattning och berörda områden..

Leverantörssamarbete
autodesk-fusion-lifecycle-supplier-management-400x200.jpg

Standardiserade och fullt konfigurerbara mallar för att skapa ett effektivt och flexibelt samarbete dygnet runt med dina lokala och globala samarbetspartners och underleverantörer i en säker miljö. Detta gör att du snabbt och enkelt kan lägga upp, godkänna och hantera leverantörer och tillverkare (AVL och APL), hantera leverantörsaudits och få fram statistik kring leveranser och kvalitetsärenden.

Vill du veta mer?

Upptäck möjligheterna
knowledge-red-100.png

Vill du veta mer hur Fusion 360 Manage kan stödja din verksamhet och dina specifika behov?
Prova Autodesk Discovery Tools här.

Vad säger våra kunder?
team-100-red.png

Ett stort antal företag har uppnått reella resultat med Fusion 360 Manage. Läs och få inspiration om hur även du skulle kunna arbetar med Fusion 360 Manage.
Läs mer här

Kom igång med Fusion 360 Manage

Utveckling är en nödvändighet för att skapa en lönsam verksamhet. Med Fusion 360 Manage får ditt företag en enhetlig, digital plattform som integrerar data, kunskap och processer samt optimerar och effektiviserar arbetet för hur ditt företag utvecklar produkter och tjänster.

Jonas Wicksell

Key Account Manager

010-1016222