Skip to main content Search Basket

Europrofil tog stöd vid strategibeslut kring BIM

Industri och design

Med känsla för trender har Europrofil alltid hållit sig framme och följt industribranschens utveckling för att förse sina kunder med de bästa produkterna. När de i sin digitalisering stötte på frågor om hur de som tillverkande industri kan förhålla sig till BIM kontaktade de NTI för rådgivning.

Europrofil AB, med huvudkontor och produktion i Nora i Bergslagen, tillverkar stålprofiler för byggindustrin. Dagligen rullar 20 lastbilar ut från produktionen, lastade med stålprofiler för undertak samt inner- och ytterväggar för leverans till byggplatser. Sett till volym har Europrofil en stor del av svenska marknaden för stålprofiler – och man siktar på att fortsätta hålla sig väl framme.

Intresse för BIM

Europrofil har en tradition av att vara trendkänsliga och kontinuerligt utvecklas för att alltid ligga i framkant. Idag ligger stort fokus på digitalisering och att hitta de rätta kommunikationskanalerna, och som ett led i detta diskuterade man internt kring BIM (Building Information Modeling) och hur den egna verksamheten skulle förhålla sig till det. Man såg att vissa andra företag hade sina produkter tillgängliga som BIM-objekt och sökte kunskap om vad det innebär.

”Vi har alltid velat ligga i framkant och vara innovativa, det är en viktig del av vad vi står för och en av anledningarna till att vi idag har en stor del av svenska marknaden”, berättar Johan Henriksson som är produktchef på Europrofil. ”I vår digitalisering jobbar vi för att se till att rätt information finns tillgänglig för rätt personer, och som en del i det arbetet ville vi utreda våra alternativ kring BIM. Vi visste vad BIM är, men inte hur vi skulle förhålla oss till det”, säger Johan Henriksson. För att få stöd bokade man sin rådgivare från NTI som tillsammans med en BIM-expert klargjorde olika aspekter av BIM.  

Rådgivning med ärliga besked

Mötet gav gruppen från Europrofil tydliga besked – men inte det man hade förväntat sig. En genomgång av hur BIM-processen ser ut och hur olika aktörer däri arbetar ledde fram till att man insåg att tidpunkten just nu inte är den rätta för Europrofil att haka på. ”Vi var lite för tidiga”, konstaterar Johan Henriksson. ”Vi ansvarar för våra artiklar, en komponent som i ett byggprojekt ska ingå i en helhet. Men även om en arkitekt skulle sätta in vår produkt i sin modell kan det hända mycket längs vägen: den kan bytas ut mot andra, eller ändras i modellen så att när vi får beställningen motsvarar den inte vårt sortiment i fråga om till exempel längd.”

Kimmo Rahkonen, rådgivare hos NTI, menar att inom byggbranschen är BIM idag en självklar och naturlig del av arbetet. För företag som Europrofil, som själva är inom tillverkande industri men arbetar mot byggbranschen, är det däremot inte självklart att BIM är rätt i dagsläget. ”Vi i NTI tänker långsiktigt och vill hjälpa våra kunder att fatta rätt beslut i rätt tid, och eftersom vi jobbar lika mycket mot bygg- som industribranschen ser vi helheten och har möjlighet att ge insikter och komma med råd i frågor som kan vara svåra att överblicka”, säger Rahkonen.

”NTI beskrev hur arbetsgången ser ut i en BIM-process, något som vi inte har inblick i – och kunde utifrån sin kunskap hjälpa oss fatta ett underbyggt beslut.”

Johan Henriksson, Produktchef Europrofil AB


”NTI agerade väldigt seriöst och förtroendeingivande när de inte, som de enkelt hade kunnat göra, bara sålde på oss något som vi inte behöver. I stället berättade de ärligt och tydligt hur de ser på marknaden och våra behov, något som vi självklart uppskattade starkt”, säger Johan Henriksson.

Framtiden ligger i BIM

Slutsatsen blev att Europrofil i dagsläget fortsätter utveckla sina digitala kommunikationskanaler, men skjuter fram sin BIM-satsning tills tiden är den rätta. ”Vi ser att BIM är rätt väg för oss att gå framöver, men vi avvaktar med att investera de pengar och den tid som krävs tills tiden är inne”, resonerar Johan Henriksson. ”NTI:s initierade kunskap om både bygg- och industribranschen gav oss som bara lever i den ena ovärderlig kunskap som vi annars inte kommer åt. Det hjälpte oss att ta ett underbyggt strategibeslut som ger oss möjlighet att fortsätta ligga i framkant, men slippa springa in i investeringar som i slutänden inte ger någon avkastning.”

Om Europrofil

Europrofil är Nordens ledande producent av stålprofiler till byggindustrin. Deras sortiment av lätta byggsystem är anpassat för innerväggar, undertak och ytterväggar. Företaget grundades 1982 och sedan 2006 ingår företaget i den danska industrikoncernen Ib Andresen Industrier A/S. Varje år bearbetas 600 000 ton stål i produktionen, och omsättningen är ca 1,5 miljarder SEK.

Vill du veta mer kan du besöka Europrofils hemsida.

Kontakta oss för mer info

Kimmo Rahkonen

Marketing Manager

010-1016226