Skip to main content Search Basket

AutoCAD effektiviserar Göteborgsvarvets trafikplanering

Industri och design

Ta del av hur Göteborgsvarvet har kunnat planera trafikavstängningar mer kostnads- och resurseffektivt.

Göteborgsvarvet, som organiseras av Göteborgs Friidrottsförbund, syftar till att stödja friidrottsverksamheten i regionen. Över 3000 funktionärer är engagerade genom friidrottsföreningarna i området, tillsammans med deltagande från föreningar inom andra idrotter. Överskottet från evenemanget går direkt tillbaka till idrottsrörelsen för att investeras i ungdomsverksamhet inom föreningarna och för driften av träningsanläggningen Friidrottens Hus.

Utmaning

Sara Stange, ansvarig för banan på Göteborgsvarvet, samarbetade med AFRY för att skapa trafikavstängningsplaner (TA-planer) för evenemanget. Hon insåg dock att det fanns behov av att själv bearbeta planerna internt för att bli mer kostnads- och resurseffektiv. För att kunna arbeta med de skapade DWG-filerna var hon tvungen att lära sig Autodesk AutoCAD.

Lösning

Sara kontaktade NTI Sweden AB och genom deras CSR-program gick Sara en tredagarskurs i Autodesk AutoCAD. Kursen var mycket givande och efter att hon lärt sig programmet började hon bearbeta TA-planerna tillsammans med AFRY. Detta ledde till en framgångsrik samverkan och ett mer effektivt samarbete, vilket var till stor nytta för Göteborgsvarvet.

Resultat

Genom att lära sig använda AutoCAD och samarbeta med AFRY har Göteborgsvarvet kunnat planera trafikavstängningar mer kostnads- och resurseffektivt. Göteborgsvarvet ser nu fram emot att kunna utveckla andra kartunderlag på samma sätt, för att få dem helt skalenliga och göra ytterligare framsteg i planeringen av evenemanget.

Vårt samarbete med Göteborgsvarvet

Kontakten med NTI har varit jättebra! De är trevliga och snabba med sin återkoppling. Det har varit ett givande samarbete som har gett värde för mig och Göteborgsvarvet.

Har du några funderingar?

Tveka inte att kontakta oss

Charlotta Koronen

Inside Account Manager

010-1016203