Skip to main content Search Basket

Hållén Arkitekter implementerade BIM och Revit för att möta framtidens byggmarknad

Bygg

Hållén Arkitekter har tillsammans med NTI implementerat nya programvaror i sin verksamhet. Det gör att de både kan arbeta effektivare och möta sina beställares kravställningar på moderna och digitala informationsmodeller.

NTI och Hållén Arkitekter i Örebro har en lång relation bakom sig och har hela tiden jobbat långsiktigt för att Hållén ska ha de bästa förutsättningarna att genomföra lyckade projekt. Med stöttning av NTI har Hållén nu implementerat nya arbetsprocesser och övergått från AutoCAD Architecture till 3D-modeller i Revit. Det öppnar för BIM (byggnadsinformationsmodellering), en arbetsprocess som möjliggör ett stort informationsutbyte mellan olika projektaktörer i en byggprocess i en gemensam 3D-modell. Information om allt från dörrar och fönster till avlopp och säkerhetsinformation ingår i smarta modeller, vilket bland annat förenklar kollisionskontroller och olika typer av analyser.


Den som initierade övergången var Patrick Philip, VD på Hållén Arkitekter. Han såg en ökad efterfrågan på BIM hos beställarna redan för flera år sedan. Idag när byggbranschen står under förändring blir det allt vanligare att beställaren kräver BIM när arkitektkontoren ska ta sig an nya projekt.

– Marknaden väljer väg och vi ser större krav från beställarna att vi använder oss av BIM i projekten, och då måste vi hoppa på det tåget för att ligga i framkant. Det är viktigt att rätt information finns i våra arbetsmodeller och verktyg. Tack vare BIM och Revit kan vi stoppa in mer information i modellerna än tidigare, säger Patrick Philip.

Implementeringsfasen

Rikard Israelsson är byggnadsingenjör på Hållén Arkitekter och var en av de första på kontoret att introduceras för BIM. Han menar att det tagit tid att komma in i det nya arbetssättet men att processen samtidigt har varit smidig, mycket tack vare stödet från NTI.

– Implementeringen initierades för att vårt arbete skulle effektiviseras både tidsmässigt och för att stärka samarbetet mellan oss och våra kunder. Det första projektet vi tog oss an med BIM och Revit gick väldigt bra. Vårt samarbete med NTI sträcker sig dessutom många år tillbaka och vi har haft deras support i ryggen hela vägen, säger Rikard Israelsson.

Joacim Ohlson är rådgivare inom byggsektorn på NTI och var den person som sålde Hålléns första CAD-stationer för 25 år sedan. Han var även den som föreslog BIM-implementeringen i Hålléns verksamhet då han såg deras möjligheter att uppdatera sin metodik.

– När det dök upp intressanta projekt för Hållén kändes tiden mogen för dem att implementera BIM och Revit, och då tvekade Patrick inte att göra det. Vi erbjöd dem kurser och stöttade företaget på plats så att de kunde hantera alla faser i projekteringen. Efter ett pilotprojekt utbildade man den övriga personalen och det är vi glada över att de ville göra tillsammans med oss, säger Joacim Ohlson.

Kv Johannesörten, delen med hyresrätter. Byggherre Arbonova

Byggbranschen står mitt i en spännande utveckling där man går från traditionella arbetssätt till nya, mer digitaliserade sådana. Hos Hållén har förhållningssättet till den här utvecklingen varit öppet och positivt eftersom man sett alla fördelar med BIM. Också Eric Wigren, den BIM-konsult som stöttat Hållén i sin implementering, menar att BIM för många vinster med sig.

– Med BIM som arbetsmodell finns stora möjligheter för dagens arkitektkontor, till exempel kan man göra kostnadsanalyser, energiberäkningar och få förståelse för hur byggnaden kommer påverka sin omgivning direkt i verktyget. Hos Hållén har man tagit fasta på möjligheterna och arbetat metodiskt för att implementera BIM i sin verksamhet på ett genomtänkt sätt, vilket också märks på deras lyckade resultat, säger Eric Wigren.