Skip to main content Search Basket

Fusion och Machining Extension förbättrade ledtiden och produktiviteten

Plant och process Industri och design

 

Med Fusion-plattformen får du en integrerad och flexibel lösning med ett antal verktyg som täcker behovet hela vägen från design och konstruktion till produktion. Här berättar Hein & Sønner A/S hur de använder Fusion och Machining Extension för att utveckla och producera högkvalitativa ämnen.

 

Utmaning

Hur kan Hein & Sønner minska den manuella programmeringstiden för CNC-maskiner och förbättra produktionskapaciteten och genomströmningstiden? 

Lösning

Med hjälp av Fusion och Machining Extension har Hein & Sønner stärkt sina CAM-kunskaper genom 3- och 5-axlig fräsning.

Resultat

 • Minskat antalet fel
 • Förbättrad programmering och beräkningstid
 • Ökad produktivitet, ledtid och spårbarhet

Fusion-plattformen från Autodesk har på kort tid förändrat synen vad gäller bland annat CAD och CAM i Cloud. Och flera företag har anammat tekniken, som samlar hela processen från design, konstruktion och produktion i en plattform och ger möjlighet att minska ledtiderna med upp till 50%.

Ett av dessa företag är Hein & Sønner, som är specialister på bearbetning och behärskar alla maskintekniska processer; inklusive CNC-svarvning och fräsning.

Att leverera rätt kvalitet vid överenskommen tid ." För Hein & Sønner A/S är detta kärnan i deras företagsstrategi, där kundsamarbete bygger på de tre kärnvärdena integritet, trovärdighet och kvalitet .

Läs mer om Hein & Sønner A/S 

Hein & Sønner startade 1878 som en motorfabrik och har i mer än 140 år levererat kvalitet i tid. Idag är de specialister på bearbetning. Läs mer här .

Och för att växa och skapa ett framtidsorienterat förhållningssätt till sin verksamhet, finns ett stort fokus på att utveckla företaget genom nya digitala investeringar för att minska den manuella programmeringstiden för CNC-maskiner, förbättra produktionskapaciteten och ledtiden för att möta den ökande komplexiteten av kundernas behov.    

 

Kurt Stilling
Ägare och produktionsledare

Du hittar Kurts LinkedIn här.

 

Kurt Stilling, ägare och produktionschef, säger:

Eftersom vi tidigare programmerade våra CNC-maskiner manuellt var det självklart för oss att undersöka möjligheten att automatisera processen och på så sätt minska antalet fel orsakade av manuella arbetsflöden ."

Från manuella till automatiserade processer med Fusion och Machining Extension

Var börjar du? Och var slutar man när man vill initiera ett större och resurskrävande digitalt projekt? Och hur definierar man rätt lösning bland många möjliga?

För att identifiera ett framtidssäkert digitalt upplägg började Hein & Sønner med att analysera och få en överblick över sina affärsprocesser, diskutera möjlig avkastning på investeringen och därifrån definiera en CAM-lösning.

Och därefter föll valet på Fusion och Machining Extension för att öka CAM-kunskaperna genom att få tillgång till avancerad 3- och 5-axlig fräsning, optimering av verktygsbanor och automatisering av processer.

På grund av mitt tidigare engagemang i Mazak, världens ledande maskintillverkare, var jag övertygad om att Fusion och Machining Extension var det bästa valet för oss ", förklarar Kurt Stilling.  

Vad får du i Fusion-platformen?
 • 3D-design och modellering 
 • Simulering
 • CAM
 • Generativ design
 • Datahantering
 • Samarbetsverktyg
Avancerade funktioner med Machining Extension
 • Få åtkomst till flera 3- och 5-axliga strategier
 • Optimera dina verktygsbanor
 • Automatisera dina processer

"4 dagars implementering och sedan var vi igång..."

För att komma igång bra och uppnå fullt utnyttjande av den nya plattformen valde Hein & Sønner en skräddarsydd process med implementering, hotline och support samt undervisning och utbildning, där endast fyra arbetsdagar ägnades åt att säkerställa implementering av den nya digitala plattformen.  

Och sedan dess har resultaten varit påtagliga i hela organisationen, vilket bl.a. har resulterat i

 • minskning av antalet fel orsakade av tidigare manuella arbetsprocesser
 • förbättrad programmering och beräkningstid
 • ökad produktivitet, ledtid och spårbarhet.

Kurt Stilling avslutar:

" Att gå från manuella till automatiserade arbetsprocesser har varit av stort värde för oss. Att vi idag kan använda Fusion för att arbeta med design, simulering och konstruktion och automatisera de arbetsflöden som ingår i att programmera våra CNC-maskiner med hjälp av Machining Extension och därmed eliminera repetitiva uppgifter gör inte bara att vi idag kan arbeta mer effektivt. Det betyder också att vi nu kan använda avancerade bearbetningsstrategier för att förbättra prestandan hos våra CNC-maskiner och producera delar av högre kvalitet .”

 

Få mer inspiration om Fusion

Är du nyfiken och vill veta mer om Fusion? Klicka här och hitta flera intressanta artiklar, webinar och mycket mer om just Fusion och hur den har hjälpt andra kunder att lyckas.

Har du frågor?

Kontakta oss!

Rasmus Gustafsson

Account Manager

010-1016234