Skip to main content Search Basket

Kilafors nya konstruktörer kickstartar med PT Online

Industri och design

Med PT Online har Kilafors hittat ett sätt att snabbt säkerställa att nya konstruktörer får rätt kunskaper och omgående kan bidra aktivt till verksamheten.

Utmaning

Kilafors har som många andra sett att startsträckan är lång innan nyanställda kan börja leverera effektivt i projekt. Väntan på kursdatum, resor och ev. övernattningar har kostat både tid och pengar. 

Lösning

Genom tjänsten PT Online har medarbetarna snabbt och enkelt tillgång till individanpassad utbildning online i det/de program som den aktuella konstruktören ska använda utifrån dennes kunskapsnivå och behov.

Resultat

Med betydligt kortare startsträcka och individuell utbildning kommer de nyanställda konstruktörerna snabbt igång med att bidra aktivt och lönsamt till verksamheten.

Nyanställda behöver snabbt komma igång

Kilafors Industri AB levererar tunga släp för åkeribranschen och har i sin verksamhet hela kedjan från utveckling och konstruktion till produktion och eftermarknad/service. När konstruktionsavdelningen anställer nya medarbetare är målet att få dem att leverera lönsamhet i projekten så snabbt som möjligt. ”Traditionellt har det tagit lång tid att få nyanställda konstruktörer att kunna bidra effektivt i vår konstruktionsprocess. Vi har behövt vänta på kursdatum i programmen, och när kurserna väl ges innebär de ofta långa resor och övernattningar”, säger Kristian Sjölin, Teknikansvarig på Kilafors.

NTI föreslog att Kilafors skulle testa PT Online, vilket innebär att en av NTI:s utbildare kopplar upp sig med deltagaren via webben. Utifrån personens egen kunskapsnivå och behov guidar utbildaren deltagaren i ett avvägt tempo.

”Vi tyckte det var ett bra förslag att testa att utbilda på distans. Det var som en lättnad att slippa resan, både för oss som företag som i stället kunde ha medarbetaren hos oss och t. ex. ha fikaraster tillsammans och lära känna varandra. Men också för medarbetaren kan det vara skönt att inte behöva åka bort flera dagar från familjen”, berättar Kristian Sjölin.

Kilafors testade PT Online för en nyanställd konstruktör, och när det föll väl ut har det fortsatt med flera.

Lättillgängligt och eget tempo

Upplägget och innehållet är flexibelt, och det finns stora möjligheter att utbildas direkt i företagets skarpa projekt, i sina egna filer.

”En stor fördel med PT Online är att vi inte är knutna till bara ett program åt gången, som i en vanlig klassrumskurs. Våra konstruktörer använder Inventor, Vault och AutoCAD, och på det här sättet kan de få den kunskap som behövs i respektive program direkt”, säger Kristian Sjölin.

PT Online - de tre mest värdefulla:

  • Stor möjlighet att anpassa innehållet efter individens förkunskaper och behov
  • Effektivt utnyttjande av tiden att få arbeta ostört med en utbildare
  • Medarbetaren finns tillgänglig på sin arbetsplats

Mer PT-träning framöver

”PT Online är flexibelt och ger oss möjlighet att snabbt ge våra konstruktörer just den kunskap de behöver. I och med att vi slipper resor och övernattningar är det heller inte dyrare än en traditionell kurs är. Vi har varit väldigt nöjda så här långt och ser fram emot att fortsätta använda det för att snabbt få igång nya konstruktörer, men vi tror också att det framöver kan vara ett bra sätt för att lyfta enskilda medarbetare på avancerad nivå”, avslutar Kristian Sjölin.

Om Kilafors

Kilafors Industri AB tillverkar släpvagnar, kärror och lastbilspåbyggnader för åkeribranschen och förser åkare med ekipage för ett hårt nordiskt klimat under devisen ”Av åkare. För åkare”. Verksamheten är placerad i Kilafors i Hälsingland, ca 8 mil norr om Gävle, och man har i sin kedja allt från konstruktion och produktion till service och reparation. Företaget har sedan starten 1960 tillverkat över 10 000 ekipage för transport av timmer, flis och anläggning.

Vill du veta mer kan du besöka Kilafors hemsida.