Skip to main content Search

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hier vind je onze algemene voorwaarden die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van NTI CAD & Company.

NLdigitale Voorwaarden ( Nederlands)

NLdigital Terms (English)

 

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

 

Website

Wij besteden veel zorg en aandacht aan de website www.nti-group.com/nl. Wij streven ernaar alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan NTI CAD & Company niet garanderen dat alle ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, spannen wij ons in om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Zijn er onjuistheden? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Informatie hergebruiken

Wil je informatie van deze website gebruiken? Dat kan! Mits het voor persoonlijk gebruik is en je daarbij de bron vermeldt. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. NTI CAD & Company behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.