Skip to main content Search

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring geven wij aan hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Wat we precies verzamelen, hoe we deze informatie verwerken en toepassen, en waarom we deze informatie verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring is van toepassing voor NTI CAD & Company B.V..

Heb je vragen over onze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via: [email protected]

English version

Privacybeleid  

Versie 1.4 november 2023  

Elke verzameling, gebruik, opslag, verwijdering of andere verwerking van gegevens dient uitsluitend ter beschikkingstelling van onze diensten.  

"Persoonsgegevens" (hierna ook aangeduid als "gegevens") verwijst naar alle individuele informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon (zogenaamde "betrokkene"). De volgende verklaringen over gegevensbescherming beschrijven welke soorten persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u onze website bezoekt, wat er met deze persoonsgegevens gebeurt en hoe u zich indien nodig kunt verzetten tegen de verwerking van gegevens.  

Alle artikelen vermeld in deze privacyverklaring verwijzen naar Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad.  

Identiteit en contactgegevens van NTI CAD & Company B.V.

NTI CAD & Company B.V. (De gegevensbeheerder)  
Vrijheidweg 40  
1521 RR Wormerveer  
Nederland  
088 494 6666  

Voor aanvullende informatie of vragen kunt u contact opnemen met [email protected]  

Bescherming van uw gegevens  
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de AVG zowel door ons als door externe dienstverleners die voor ons werken, worden nageleefd. Als we samenwerken met andere bedrijven om onze diensten te leveren, gebeurt dit pas na een uitgebreid selectieproces. In dit selectieproces wordt elke individuele dienstverlener zorgvuldig geselecteerd op geschiktheid in verband met technische en organisatorische vaardigheden op het gebied van gegevensbescherming. Onze website is SSL/TLS-versleuteld, wat u kunt herkennen aan de "https://" aan het begin van de URL. We verwerken persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is. Zodra het doel van de gegevensverwerking is bereikt, worden de gegevens geblokkeerd en volgens de normen van het lokale verwijderingsconcept verwijderd, tenzij er wettelijke bepalingen zijn die het tegenspreken.  

Gegevensverwerking op deze website en aanmaak van logbestanden 

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking Wanneer u onze website bezoekt, slaat onze webserver tijdelijk elke toegang op in een logbestand. De volgende persoonsgegevens worden vastgelegd en opgeslagen totdat ze automatisch worden verwijderd:  

 • IP-adres van de verzoekende computer  
 • Apparaatinformatie 
 • Datum en tijd van toegang 
 • Naam en URL van het opgevraagde bestand 
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens 
 • Melding of het ophalen succesvol was 
 • Identificatiegegevens van de gebruikte browser en besturingssysteem 
 • Van waar de website wordt benaderd 
 • Naam van uw internettoegangsprovider  

We maken gebruik van de hostingdiensten van de provider TransIP. U kunt meer informatie vinden over onze hostingprovider hier: Privacyverklaring & Cookieverklaring (transip.nl). 

2. Juridische basis voor gegevensverwerking De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van Artikel 6 (1) (f) AVG. Ons rechtmatige belang is gebaseerd op het toegankelijk maken van onze website voor u. 

3. Doel van gegevensverwerking De gegevens worden verwerkt met het doel om het gebruik van de website mogelijk te maken en dienen ter waarborging van de systeembeveiliging, technisch beheer van de netwerkinfrastructuur en optimalisatie van het internetaanbod. Het IP-adres wordt alleen geëvalueerd in geval van aanvallen op onze netwerkinfrastructuur of die van onze internetprovider. 

4. Duur van de gegevensopslag De persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden (doorgaans wanneer u de website sluit). Onze hostingprovider kan de geanonimiseerde gegevens gebruiken voor statistische onderzoeken. 

5. Mogelijkheid tot verwijdering door de betrokkene De website kan alleen worden weergegeven als de beschreven gegevens worden verwerkt. Maak bezwaar tegen verdere verwerking van de gegevens bij onze functionaris voor gegevensbescherming of de hostingprovider.  

Inhoud

Onze website maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen wanneer u de website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen, toegewezen aan de browser die u gebruikt, en waardoor bepaalde informatie naar ons of de instantie die de cookie plaatst, wordt gestuurd:  

 • Frequentie van websitebezoeken 
 • Welke functies van de website u gebruikt 
 • Gebruikte zoektermen 
 • Uw cookie-instellingen  

Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer overbrengen. Bij het openen van de website wordt een cookiemelding weergegeven met betrekking tot de gegevensbeschermingsverklaring.  

Opmerking over gegevensverwerking in de VS door Google, LinkedIn, Facebook, YouTube: Door op "Akkoord gaan met alles" te klikken, stemt u in overeenkomstig Artikel 49 (1) (a) in samenhang met Artikel 6 (1) (a) AVG in met de verwerking van uw gegevens in de VS.  

Volgens het ECJ (Europees Hof van Justitie) is de gegevensbeschermingsnorm in de VS ontoereikend en bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, mogelijk zonder juridische remedies. Als u alleen instemt met het instellen van essentiële cookies, vindt de overdracht niet plaats. Een gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

 1. Juridische basis voor gegevensverwerking De wettelijke basis voor gegevensverwerking door cookies die niet alleen dienen voor de functionaliteit van onze website, is Artikel 6 (1) (a) AVG. De wettelijke basis voor gegevensverwerking voor cookies die uitsluitend de functionaliteit van deze website dienen, is Artikel 6 (1) (a) AVG.

 2. Doel van gegevensverwerking Ons rechtmatige belang vloeit voort uit het waarborgen van een soepele totstandbrenging van de verbinding, de evaluatie van de systeembeveiliging en stabiliteit. De gegevensverwerking dient ook om een statistische evaluatie van het gebruik van de website mogelijk te maken. 

 3. Duur van gegevensopslag Er zijn twee soorten cookies. Beide worden op deze website gebruikt: Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hieronder vallen met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. 

 4. Mogelijkheid tot verwijdering door de betrokkene U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de gegevensverwerking door cookies die niet alleen dienen voor de functionaliteit van de website, in te trekken. Bovendien stellen we cookies pas in nadat u hebt ingestemd met het instellen van cookies bij toegang tot de site. Op deze manier kunt u gegevensverwerking via cookies op onze website voorkomen. U kunt de cookies ook op elk moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.  
 1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking  
  Via onze website is het mogelijk om contact met ons op te nemen via e-mail of een contactformulier. Hiervoor zijn verschillende gegevens nodig om het verzoek te beantwoorden (contactgegevens en, indien van toepassing, informatie over uw interesses), die automatisch worden opgeslagen voor verwerking. 

 2. Juridische basis voor gegevensverwerking  
  De hier gebruikte juridische basis is Artikel 6 (1) (b) AVG. 

 3. Doel van gegevensverwerking  
  We verwerken uw gegevens uitsluitend om uw contactverzoek te verwerken.

 4. Duur van gegevensopslag  
  Uw gegevens worden door ons verwijderd zodra het doel van de gegevensverwerking is bereikt en er geen wettelijke, officiële of contractuele bewaartermijnen zijn die verwijdering verhinderen.

 5. Mogelijkheid tot verwijdering door de betrokkene  
  U kunt op elk moment contact met ons opnemen en bezwaar maken tegen verdere verwerking van uw gegevens. In dit geval kunnen we helaas niet langer met u communiceren. Alle persoonlijke gegevens die tijdens contact met ons worden verwerkt, worden in dat geval verwijderd, tenzij verwijdering in strijd is met wettelijke verplichtingen om uw gegevens te bewaren.  

1. YouTube-video's 

 1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking  
  We gebruiken YouTube om video's in te sluiten. Verantwoordelijk voor gegevensverwerking gezamenlijk met ons: YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS, vertegenwoordigd door Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. 

  Gegevensverwerking voor het Europese economische gebied en voor Zwitserland wordt uitgevoerd door: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.  

  Normaal gesproken wordt wanneer u sommige pagina's van onze website met ingesloten video's bezoekt, uw IP-adres naar YouTube gestuurd en worden er cookies op uw computer geïnstalleerd. 

  We hebben echter YouTube-video's geïntegreerd met de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. In dit geval neemt YouTube nog steeds contact op met de Google Ad Manager-service, wat betekent dat persoonsgegevens niet worden geëvalueerd. Als gevolg hiervan verzamelt YouTube geen informatie over de bezoeker tenzij de video wordt bekeken. In dat geval verzamelt YouTube uw IP-adres en noteert dat u de video hebt bekeken. Als u bent ingelogd bij YouTube, wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen. We hebben geen kennis van mogelijke verzameling en gebruik van uw gegevens door YouTube en hebben er geen invloed op. Voor meer informatie over gegevensbescherming verwijzen we naar het volgende gegevensbeleid van YouTube: YouTube Privacy Policy 

 2. Juridische basis voor gegevensverwerking De wettelijke basis voor gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met Artikel 6 (1) (a) AVG. 

 3. Doel van gegevensverwerking We gebruiken social media om ons bedrijf bekender te maken en om u de mogelijkheid te bieden om via onze website met social media te communiceren. 

 4. Duur van gegevensopslag De gegevens die zijn verzameld door YouTube (Google) via plug-ins en advertenties worden verwijderd na een vaste bewaartermijn. Volgens Google is dit 9 of 18 maanden. 

 5. Mogelijkheid tot verwijdering door de betrokkene Om gegevensverwerking door YouTube te voorkomen, kunt u uitloggen bij YouTube voordat u onze website bezoekt en alle cookies uit uw browsergeschiedenis verwijderen. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de instellingen van het YouTube-profiel. De instellingen zijn platformonafhankelijk, dat wil zeggen dat ze van toepassing zijn op alle apparaten. 

2. LinkedIn Share-knop 

 1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking Vanuit verschillende artikelen, zoals casestudy's en blogberichten, is het mogelijk om op een "knop" te klikken en een link naar dat specifieke artikel te delen op het sociale mediaprofiel van de betrokkene. Hiervoor moet u zijn ingelogd of inloggen op LinkedIn. Hierdoor kan LinkedIn uw bezoek aan onze sites koppelen aan uw gebruikersaccount op LinkedIn. 

 2. Juridische basis voor gegevensverwerking De wettelijke basis voor gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met Artikel 6 (1) (a) AVG. 

 3. Doel van gegevensverwerking We gebruiken social media om ons bedrijf bekender te maken en om de mogelijkheid te bieden om via onze website met social media te communiceren. 

 4. Duur van gegevensopslag De gegevens die door LinkedIn via plug-ins en advertenties zijn verzameld, worden verwijderd na een vaste bewaartermijn. Raadpleeg het LinkedIn Cookiebeleid voor meer details. 

 5. Mogelijkheid tot verwijdering door de betrokkene De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in de context van LinkedIn kan hier worden gewijzigd. Voor meer informatie over gegevensbescherming, raadpleegt u het LinkedIn Privacybeleid. 

3. Facebook Share-knop 

 1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking Vanuit verschillende artikelen, zoals casestudy's en blogberichten, is het mogelijk om op een "knop" te klikken en een link naar dat specifieke artikel te delen op het sociale mediaprofiel van de betrokkene. Hiervoor moet u zijn ingelogd of inloggen op Facebook. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze sites koppelen aan uw gebruikersaccount op Facebook. 

 2. Juridische basis voor gegevensverwerking De wettelijke basis voor gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met Artikel 6 (1) (a) AVG. 

 3. Doel van gegevensverwerking We gebruiken social media om ons bedrijf bekender te maken en om de mogelijkheid te bieden om via onze website met social media te communiceren. 

 4. Duur van gegevensopslag De gegevens die door Facebook via plug-ins en advertenties zijn verzameld, worden verwijderd na een vaste bewaartermijn. Raadpleeg het Facebook Cookiebeleid voor meer details. 

 5. Mogelijkheid tot verwijdering door de betrokkene De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in de context van Facebook kan hier worden gewijzigd. 

4. 'X' Share-knop 

 1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking Vanuit verschillende artikelen, zoals casestudy's en blogberichten, is het mogelijk om op een "knop" te klikken en een link naar dat specifieke artikel te delen op het sociale mediaprofiel van de betrokkene. Hiervoor moet u zijn ingelogd of inloggen op X. Hierdoor kan X uw bezoek aan onze sites koppelen aan uw gebruikersaccount op X. 

 2. Juridische basis voor gegevensverwerking De wettelijke basis voor gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met Artikel 6 (1) (a) AVG. 

 3. Doel van gegevensverwerking We gebruiken social media om ons bedrijf bekender te maken en om de mogelijkheid te bieden om via onze website met social media te communiceren. 

 4. Duur van gegevensopslag De gegevens die door X via plug-ins en advertenties zijn verzameld, worden verwijderd na een vaste bewaartermijn. Raadpleeg het X-Cookiebeleid voor meer details. 

 5. Mogelijkheid tot verwijdering door de betrokkene De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in de context van X kan hier worden gewijzigd.  

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Hotjar
 
Met Hotjar is het mogelijk om het gebruiksgedrag (klikken, muisbewegingen, schuifhoogtes, etc.) op onze website te analyseren. De informatie die wordt gegenereerd door de trackingcode en cookie van uw bezoek aan onze website wordt naar de Hotjar-servers in Ierland verzonden en daar opgeslagen. De trackingcode verzamelt de volgende informatie: 

 • Het IP-adres van uw apparaat (opgeslagen in een anonieme indeling)
 • Uw e-mailadres, inclusief uw voornaam en achternaam, als u dit via onze website beschikbaar hebt gesteld 
 • Schermgrootte van uw apparaat 
 • Apparaattype en browserinformatie 
 • Geografisch gezichtspunt (alleen land) 
 • De voorkeurstaal om onze website weer te geven 
 • Verwijzende domein 
 • Bezochte pagina's 
 • Geografisch gezichtspunt (alleen land) 
 • De voorkeurstaal om onze website weer te geven 
 • Datum en tijd van toegang tot de website 

Hotjar zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten te maken over het gebruik en andere diensten in verband met het gebruik van de website en de website. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door:  

Hotjar Ltd. ("Hotjar"), 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa. Meer informatie is te vinden op: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy  

LinkedIn Ads en conversietracking  
We gebruiken de analyse- en conversietrackingtechnologie van het LinkedIn-platform om de effectiviteit van onze advertenties te controleren. LinkedIn plaatst een cookie op uw computer. De cookie-tekstbestanden bevatten informatie over uw bezoeken aan onze website, met name over de pagina's die u hebt bekeken om specifieke productaanbevelingen te kunnen geven bij latere bezoeken aan onze website. De cookie bevat een willekeurig toegewezen bijnaam, gemaakt door een generator. Als je onze website of die van LinkedIn binnen een bepaalde periode opnieuw bezoekt, herkent LinkedIn je aan de hand van deze bijnaam. Deze informatie kan echter niet aan jou als persoon worden gekoppeld. Noch wij, noch LinkedIn combineren deze informatie met jouw persoonlijke gegevens en geven geen persoonlijke gegevens door aan derden. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: 

LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. 

Meer informatie is te vinden in het LinkedIn Privacybeleid op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Facebook Ads 
Als je onze website hebt bereikt via een Facebook-advertentie, plaatst Facebook een cookie op je systeem. De cookie wordt gebruikt om bezoekstatistieken te creëren en te analyseren. Voor dit doel wordt het IP-adres opgeslagen. Verdere informatie over gegevensbescherming van Facebook is te vinden op: https://www.facebook.com/about/privacy 

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. 

Google Ads en Google Conversion Tracking 
Als je onze website hebt bereikt via een Google-advertentie, plaatst Google een zogenaamde conversiecookie op je systeem. Deze wordt gebruikt om bezoekstatistieken te compileren en te analyseren. Het IP-adres wordt hiervoor verwerkt. Deze gegevens worden opgeslagen in de Verenigde Staten. Het is mogelijk dat Google deze gegevens ook doorgeeft aan derden. Aanvullende informatie over Google Ad Manager is te vinden op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/. 

Je vindt ook informatie over de mogelijkheden om te voorkomen dat de doorgegeven informatie door Google Ad Manager wordt gebruikt. De gegevensverwerking voor de Europese Economische Ruimte en Zwitserland wordt uitgevoerd door: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Voor verdere informatie over gegevensbescherming van Google, verwijzen we naar: https://policies.google.com/privacy 

Google Tag Manager 
Google Tag Manager is een oplossing waarmee we zogenaamde websitetags kunnen beheren via een interface, en bijvoorbeeld Google Analytics in ons online aanbod kunnen integreren. Google Tag Manager zelf, dat de tags implementeert, verwerkt geen persoonlijke gegevens. De gebruiksaanwijzing voor Google Tag Manager is hier te vinden: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/ 

Gegevensverwerking voor de Europese Economische Ruimte en Zwitserland wordt uitgevoerd door: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. 

Google Ad Manager 
Wordt gebruikt om advertenties weer te geven wanneer je onze website bezoekt. Google Ad Manager gebruikt informatie over je bezoeken aan deze en andere websites, zodat advertenties kunnen worden geplaatst voor producten en diensten die jou interesseren. Als je meer wilt weten over deze methoden of over de mogelijkheden om te voorkomen dat deze informatie door Google Ad Manager wordt gebruikt, klik dan hier: https://www.google.com/policies/technologies/ads/. De gegevensverwerking voor de Europese Economische Ruimte en Zwitserland wordt uitgevoerd door: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. 

Google Analytics 
Plaatst cookies waarmee we je gebruik van onze website kunnen analyseren. De informatie verzameld via een cookie omvat: IP-adres, tijdstip van toegang, duur van de toegang. Deze gegevens worden verzonden naar een Google-server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google kan de verzamelde informatie doorgeven aan derden indien dit wettelijk vereist is of als derden deze gegevens namens Google verwerken. De Google-trackingcodes op onze website gebruiken de "_anonymizeIp()" functie, wat betekent dat IP-adressen alleen in verkorte vorm worden verwerkt om enige mogelijke directe persoonlijke koppeling aan jou uit te sluiten. 

Meer informatie over het gebruik van Google Analytics vind je hier: https://www.google.com/analytics/terms/. De gegevensverwerking voor de Europese Economische Ruimte en Zwitserland wordt uitgevoerd door: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Voor verdere informatie over gegevensbescherming van Google, verwijzen we naar: https://policies.google.com/privacy 

Matomo 

Als een van onze analysetools gebruiken we de Matomo webanalyse software (www.matomo.com), een open-source oplossing geleverd door InnoCraft Ltd., 150 Willis St., 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland. 

De technologie die we gebruiken volgt de volgende gebruikersgerelateerde activiteiten:  

 • IP-adres (vastgelegd en alleen in geanonimiseerde vorm opgeslagen) 
 • datum en tijdstip van het verzoek 
 • titel(s) van de bezochte pagina('s) 
 • URL('s) van de bezochte pagina('s) 
 • URL van de vorige pagina 
 • schermresolutie 
 • bestanden waarop is geklikt en gedownload 
 • klikken op externe links 
 • klik- en muisbewegingen 
 • tijd die de pagina nodig heeft om te laden 
 • locatie van de gebruiker: land 
 • browsertaal 
 • type en versie van de browser 
 • Zoekopdrachten op de website 

 

2. Juridische basis voor gegevensverwerking
De wettelijke basis voor gegevensverwerking met betrekking tot analyse- en marketingtools is Artikel 6 (1) (a) AVG.
 

3. Purpose of Data Processing
We verwerken uw gegevens van analyseservices met als doel de behoeften van onze website aan te passen en continu te optimaliseren. Marketingtools stellen ons in staat om het succes van advertenties op onze website te meten. Ze helpen ons om verschillende interesses en successen van de op onze site geplaatste advertenties te begrijpen en ons bewustzijn te vergroten.
 

4. Duur van Gegevensbewaring 
Hotjar: De cookies die Hotjar gebruikt hebben een verschillende "levensduur"; sommige blijven tot 365 dagen geldig, andere zijn alleen geldig tijdens het huidige bezoek. 

LinkedIn Ads en Conversion Tracking, Google Ad Manager, Google TagManager: De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden. 

Facebook Ads: Een jaar na het instellen van de Facebook-cookie verliest de cookie zijn geldigheid. Dit betekent dat u niet langer geïdentificeerd kunt worden. Binnen een jaar kunnen zowel wij als Facebook met de Facebook-cookie bijhouden welke subpagina's zijn bezocht. 

Google Ads en Google Conversion Tracking: 30 dagen nadat de conversiecookie is ingesteld, verliest de cookie zijn geldigheid, zodat u niet langer geïdentificeerd kunt worden. Binnen deze 30 dagen kunnen zowel wij als Google bijhouden welke subpagina's zijn bezocht. 

Google Analytics: De gegevens die zijn verzameld door Google Analytics worden 14 maanden na uw bezoek aan onze website verwijderd. 

Matomo: De ruwe gegevens worden automatisch verwijderd na 730 dagen.  

5. Mogelijkheid tot verwijdering door de betrokkene De gegeven toestemming voor gegevensverwerking kan te allen tijde worden ingetrokken. U vindt alle benodigde informatie onder "Uw rechten". Het instellen van cookies kan te allen tijde worden voorkomen door de juiste instellingen in uw internetbrowser. De reeds ingestelde cookies kunnen ook worden verwijderd in de instellingen van de internetbrowser. We willen erop wijzen dat het voorkomen van het instellen van cookies kan betekenen dat niet alle functies volledig beschikbaar zijn. 

Hotjar: U kunt ook voorkomen dat Hotjar gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken en de instructies daar te volgen: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/ 

LinkedIn Ads en Conversion Tracking: U kunt ook voorkomen dat de opslag en het gebruik van gegevens in een LinkedIn-cookie door toegang te krijgen tot de link https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out en "Weigeren" te selecteren. Als u voor deze optie kiest, wordt er een nieuwe cookie (opt-out cookie) in uw browser geplaatst, waarmee LinkedIn wordt geïnformeerd dat er geen gegevens over uw browsergedrag mogen worden opgeslagen. Houd er rekening mee dat de instelling moet worden gedaan voor alle browsers die u gebruikt. Als al uw cookies in één browser worden verwijderd, heeft dit ook invloed op de opt-outcookie van LinkedIn. 

Google-services: Het instellen van cookies kan te allen tijde worden voorkomen door geschikte instellingen in uw internetbrowser. De reeds ingestelde cookies kunnen ook worden verwijderd in de instellingen van de internetbrowser. Hierdoor zijn niet alle functies mogelijk volledig beschikbaar. U kunt zich op elk moment verzetten tegen op gebruikers gerichte advertenties van Google: https://adssettings.google.com/authenticated 

Matomo: U heeft de mogelijkheid om op elk moment bezwaar te maken tegen gegevensverwerking of, als u toestemming heeft gegeven, deze in te trekken. Gebruik hiervoor de bovenstaande contactgegevens. 

Overige tools van derden 

 1. Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking 
 • Cloudflare Op onze website maken we gebruik van de diensten van Cloudflare om een veilig en foutloos gebruik van onze website te waarborgen. Als Content Delivery Network (CDN) zorgt Cloudflare voor de beveiliging van deze website en optimaliseert het de laadtijden. Hiervoor genereert Cloudflare loggegevens, waaronder het aantal paginaweergaven, IP-adressen, systeeminformatie en informatie over de pagina's die zijn bezocht vóór en na uw bezoek aan onze website. Met behulp van deze gegevens zoekt Cloudflare naar aanvalspatronen, waarvan de analyse leidt tot de bescherming van onze website. 

Deze analyse wordt meestal binnen enkele minuten uitgevoerd, zodat de beveiligingsregels van onze website onmiddellijk kunnen worden bijgewerkt. De verantwoordelijke voor gegevensverwerking is Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, VS. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Cloudflare. 

 • Zelf gehoste Google Web Fonts We gebruiken zogenaamde webfonts op de website voor een consistente weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de benodigde webfonts in de cache van uw browser om tekst en lettertypen correct weer te geven. We hebben de webfonts lokaal geïntegreerd op onze eigen website, zodat Google geen informatie heeft dat onze website is bezocht via uw IP-adres. Als uw browser geen webfonts ondersteunt of als u de toegang tot de servers van Google blokkeert, wordt standaard systeemlettertype gebruikt. 
 • jQuery-bibliotheken via CDN Bootstrap Net als veel andere websites op het internet maakt deze website gebruik van de JavaScript-bibliotheek jQuery. We maken gebruik van de CDN van Bootstrap, een toolkit van 'X'. Om onze website modern, snel en duidelijk te maken, leveren we technische instructies (zogenaamde jQuery-bibliotheken) aan uw browser via Bootstrap-technologie. Als u deze bibliotheken nog niet heeft opgeslagen in uw browser vanaf een andere website, worden ze aan u doorgegeven wanneer u onze website bezoekt en wordt uw IP-adres verwerkt via deze verbinding. Hiermee kan de laadsnelheid van onze site worden verbeterd en wordt de gebruikerservaring voor u verbeterd. In dit geval is een nieuwe download niet meer nodig. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring. 

New Relic Deze website maakt gebruik van New Relic, een webanalyse-service. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door New Relic Inc., 101 Second Street, 15th Floor, San Francisco, CA 94105, VS. De service maakt statistische evaluaties mogelijk van de snelheid van toegang tot onze website. Via de plugin ontvangt New Relic informatie dat u de betreffende pagina van onze website heeft bezocht. Als u bent ingelogd bij New Relic als gebruiker, kan New Relic het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u geen lid bent van New Relic, is er nog steeds een mogelijkheid dat New Relic uw IP-adres detecteert en opslaat. Meer informatie vindt u hier: https://newrelic.com/privacy.

2. Juridische grondslag voor gegevensverwerking 

 • Cloudflare De juridische grondslag voor gegevensverwerking is uw toestemming volgens Artikel 6(1)(a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door Cloudflare te implementeren, voldoen we ook aan de principes van gegevensintegriteit en vertrouwelijkheid binnen de betekenis van Artikel 5(1)(f) van de AVG. 
 • Google Webfonts De juridische basis is Artikel 6(1)(f) van de AVG. Ons legitieme belang ligt in de visuele presentatie van de website. 
 • jQuery-bibliotheken via CDN Bootstrap De juridische basis is gebaseerd op Artikel 6(1)(f) van de AVG. Het is ons legitieme belang om de effectiviteit van de services die we gebruiken, te waarborgen. 
 • New Relic Het doel van gegevensverwerking is om de snelle toegang tot onze website te controleren en te waarborgen. 

3. Doel van gegevensverwerking 

 • Cloudflare Het doel komt overeen met ons legitieme belang bij de vertrouwelijkheid en integriteit van onze gegevensverwerking, evenals bij het waarborgen van de volledige functionaliteit van onze website. 
 • Google webfonts Het doel van gegevensverwerking is om lettertypen op deze website op een uniforme manier weer te geven. 
 • jQuery-bibliotheken via CDN Bootstrap De juridische basis is Artikel 6(1)(f) van de AVG. Het is ons legitieme belang om de effectiviteit van de services die we gebruiken, te waarborgen. 
 • New Relic Het doel van gegevensverwerking is om de snelle toegang tot onze website te controleren en te waarborgen. 

4. Duur van gegevensopslag

Uw gegevens worden alleen bewaard zolang dit noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken en er geen wettelijke verplichtingen zijn om de gegevens te bewaren om verwijdering te voorkomen. 

5. Mogelijkheid tot verwijdering door de betrokkene 

 • Cloudflare U kunt voorkomen dat Cloudflare uw gegevens verwerkt door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblokkeerder te installeren, maar dit kan ertoe leiden dat onze website niet correct wordt weergegeven. 
 • Google Web Fonts U kunt uw browser zo instellen dat de lettertypen niet worden geladen vanaf de servers van Google. Als uw browser geen Google Fonts ondersteunt of als u de toegang tot de servers van Google blokkeert, wordt de tekst weergegeven in het standaard systeemlettertype. 
 • jQuery-bibliotheken via CDN Bootstrap Binnen het kader van Artikel 6(1)(f) van de AVG heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking. Als u hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op. 
 • New Relic U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Als u lid bent van New Relic en niet wilt dat New Relic informatie over u verzamelt op onze sites om deze te koppelen aan uw New Relic-account, moet u uitloggen bij New Relic voordat u onze sites bezoekt. U kunt ook de instelling van cookies te allen tijde voorkomen via de juiste instellingen in uw internetbrowser. Let echter op dat het uitschakelen van cookies van invloed kan zijn op de beschikbaarheid van alle websitefuncties. 

Aangezien www.nti-group.com/ een internationale website is, worden cookies ingesteld in alle landen die deze site delen.  

Google Tag Manager 

Met Google Tag manager kunnen we al onze tools beheren en aanpassen. Bekijk hier de policy van Google omtrent Google Tag Manager. De volgende tools worden ingeladen via Google Tag Manager: 

Google Analytics 

Via Google Analytics verzamelen wij gegevens van onze bezoekers en hun surfgedrag. De informatie wordt verzameld via ‘trackingcookies’, waarmee we kunnen zien hoe bezoekers de website gebruiken via diverse rapporten. De gegevens zijn geanonimiseerd, zo worden IP-adressen bijvoorbeeld niet inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van de gegevens zijn wij in staat eventuele wijzigingen aan de website te doen om onze bezoekers nog beter van dienst te kunnen zijn. 

Informatie aan derden & privacybeleid Google Analytics 

Indien noodzakelijk kan Google worden verzocht de informatie aan derden te verschaffen, dit zijn zij wettelijk verplicht. Wij hebben hier zelf geen invloed op. We raden je aan het algemene privacybeleid van Google door te nemen voor meer informatie. Daarnaast adviseren we je het privacybeleid gericht op Google Analytics door te lezen. 

Sociale media buttons: X, Linkedin, Facebook & Instagram 

Op onze website maken we gebruik van social media buttons om pagina’s te kunnen delen of juist promoten. De buttons van de verschillende kanalen bevatten een code van de betreffende social media-kanalen zelf en cookies worden meegestuurd. Deze cookies onthouden of je ingelogd bent. Om er zeker van te zijn wat er exact me je gegevens gebeurt, raden we je aan de privacyverklaringen van Facebook, X en LinkedIn te bekijken. 

Om onze diensten te kunnen leveren, maken we gebruik van de ondersteuning van dienstverleners uit het Europese gebied en derde landen. Om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, zelfs in het geval van gegevensoverdracht naar een derde land, sluiten we speciale verwerkingsovereenkomsten af met elk van de zorgvuldig geselecteerde dienstverleners. Alle dienstverleners die we gebruiken, hebben voldoende bewijs dat ze gegevensbeveiliging waarborgen door middel van passende technische en organisatorische maatregelen. Onze dienstverleners uit derde landen bevinden zich ofwel in landen met een adequaat niveau van gegevensbescherming dat is erkend door de EU-Commissie (Artikel 45 AVG), of hebben passende waarborgen geboden (Artikel 46 AVG). 

Adequate bescherming: 

De aanbieder komt uit een land waarvan het adequate niveau van gegevensbescherming is erkend door de EU-Commissie. Voor meer informatie kunt u terecht op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. 

EU-standaardcontractbepalingen: 

Onze aanbieder heeft zich onderworpen aan de EU-standaardcontractbepalingen om een veilige gegevensoverdracht te waarborgen. Meer informatie is te vinden op https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:EN:PDF. 

Bindende bedrijfsregels: 

Artikel 47 van de AVG voorziet in de mogelijkheid van gegevensbescherming bij gegevensoverdracht naar een derde land door middel van bindende interne voorschriften voor gegevensbescherming. Deze worden gecontroleerd en goedgekeurd door de bevoegde toezichthoudende autoriteiten als onderdeel van de samenhangsprocedure overeenkomstig Art. 63 AVG. 

Toestemming: 

Daarnaast zal gegevensoverdracht naar een derde land zonder een adequaat beschermingsniveau alleen plaatsvinden als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Artikel 49 (1) (a) van de AVG of als een andere uitzondering volgens Artikel 49 AVG van toepassing is op de gegevensoverdracht. 

 1. Recht om toestemming in te trekken (Artikel 7 AVG) 
  Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde intrekken. Een dergelijke intrekking heeft invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de toekomst nadat u dit aan ons heeft kenbaar gemaakt. Dit kan worden gedaan (telefonisch) of schriftelijk per post of e-mail aan ons. 

 2. Verzoek om toegang (Artikel 15, AVG) 
  U kunt op elk moment verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens (ook bekend als een "verzoek van de betrokkene"). 

 3. Verzoek om rectificatie (Artikel 16, AVG) 
  U heeft het recht om de persoonsgegevens die we over u bewaren te corrigeren. We willen ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date zijn. U kunt ons vragen om informatie die u onjuist vindt te corrigeren of te verwijderen. 

 4. Verzoek om verwijdering (Artikel 17, AVG) 
  U heeft het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. In sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen. Let echter op dat we niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering, en als dat het geval is, zullen we u de specifieke wettelijke redenen voor onze onmogelijkheid om te voldoen op het moment van uw verzoek meedelen. 

 5. Recht op beperking van verwerking (Artikel 18, AVG) 
  In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Als u recht hebt op beperking van de verwerking, mogen wij persoonsgegevens alleen met uw toestemming verwerken, met uitzondering van opslag, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang. 

 6. Recht op rectificatie (Artikel 19, AVG) 
  Als u uw recht op rectificatie, verwijdering of beperking van gegevensverwerking tegen ons heeft ingeroepen, zijn wij verplicht om alle ontvangers van uw persoonsgegevens op de hoogte te stellen van de correctie, verwijdering of beperking van gegevensverwerking. Dit geldt slechts voor zover deze kennisgeving niet onmogelijk blijkt of gepaard gaat met onevenredige inspanning. U heeft het recht te weten welke ontvangers uw gegevens hebben ontvangen. 

 7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Artikel 20, AVG) 
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat, en u heeft het recht om deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder belemmeringen. 
  Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft u het recht om de persoonsgegevens direct door ons te laten doorzenden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien dit technisch haalbaar is. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is gedelegeerd. 

 8. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking (Artikel 21, AVG) 
  Als wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op ons legitieme belang (in overeenstemming met Artikel 6 (1) (f), AVG), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Hetzelfde geldt als de gegevensverwerking is gebaseerd op Artikel 6 (1) (e), AVG. Als u een dergelijk bezwaar indient, vragen wij u om de redenen uiteen te zetten waarom we uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals we hebben gedaan. In het geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen we de situatie onderzoeken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, of u onze dwingende redenen laten zien om uw informatie te verwerken. 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met NTI volgens sectie 1. 

U kunt ook een klacht indienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit. De nationale toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor NTI CAD & Company is de Autoriteit Persoonsgegevens, Nederland. De officiële website is hier te vinden. 

Bovendien kunt u een volledige lijst van Europese toezichthoudende autoriteiten hier raadplegen. 

Om deze rechten uit te oefenen, neemt u contact met ons op via de verstrekte contactgegevens. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 

NTI CAD & Company behoudt zich het recht voor om dit gegevensprivacybeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen, en u dient deze site te bezoeken om te zien wat de laatste versie is. 

Privacy statement

In this privacy policy, we will describe how we handle your personal data. Which data we collect, how we process and use this information, and why we collect, process and use this information. This privacy policy applies to NTI CAD & Company Group B.V..

Do you have questions about our privacy policy? Contact us at:  [email protected]