Skip to main content Search Basket

Standardisering i byggeriet: Genvejen til øget effektivitet, kvalitet og bedre økonomi

Byggeri

Hvordan gør vi kompleksiteten i byggeriet mere enkel? Vi har interviewet vores forretningsudviklingschef, Michael Sebbelin Porskær, som tidligere selv har arbejdet som BIM-chef. Her fortæller han lidt om, hvad standardisering er, og hvilke fordele det bringer med sig at tænke det ind i byggeriet.

 

1: I korte træk; hvad er standardisering?

I korte træk betyder standardisering at se nærmere på ens arbejdsgange, og hvordan vi opnår en vis ensartethed og forenkling af løsninger og metoder i byggeriet.

Jeg plejer at sige, at det omhandler at skabe et ”fælles sprog”. Og det gør vi ved at definere strukturer til at udføre konkrete arbejdsopgaver, som også kvalitetssikrer den måde, vi arbejder på. Det vil sige, at når du skal påbegynde en arbejdsopgave, så er du ikke i tvivl om, hvordan du skal gå til den og løse den. For der er fastlagt en metode og/eller struktur, som du skal benytte til denne konkrete opgave på alle projekter.    

Overordnet set er alle byggeprojekter unikke. Men dykker du bare lidt ned i projekterne, består de af både bygningsdele og beskrivelser, som meget ofte er ens fra projekt til projekt.

Og når noget gentager sig, kan det med fordel standardiseres. For en af de store udfordringer i byggebranchen er, at man ofte starter forfra og derved skaber de samme ting igen og igen. Det kan du løse ved fx at klargøre bygningsdele og beskrivelser med de rigtige data på forhånd, så du ikke bruger tid på det på hvert eneste projekt.

2: Hvorfor skal vi tænke standardisering ind i byggeriet?

Der er flere grunde til, at vi bør tænke standardisering ind i byggeriet. Først og fremmest opstår der flere krav til modellerne, herunder DIKon og BIM7AA-bygningsdelsspecifikationen, som fastsætter en fælles digital standard for de dele, der indgår i et byggeri samt krav til klassifikation. Det forudsætter, at du har en struktureret tilgang til bl.a. at styre bygningsdele. Derudover giver det et utal af fordele at standardisere. Både for økonomien, tiden, effektiviteten og kvaliteten.

De 3 produkter i NTI CONNECT: 

SPECS: Beskrivelsesværktøj, som du kan benytte til at skabe beskrivelser, der knytter sig til byggeriet.

PARTS: Database til at styre din virksomheds bygningsdele et samlet sted.

VIEW: Modul, som gør det muligt at se modeller og tegninger direkte i en browser.

Du kan danne dig et overblik over hele NTI CONNECT-platformen her.

 

 

Det betyder bl.a., at du ikke skal lave det samme igen og igen på alle dine projekter, og som resultat derfor kan gennemføre dine projekter både billigere og hurtigere. Og i en branche, hvor konkurrencen og tidspresset om at vinde projekter er hård, er det kun en markant fordel. For du kommer hurtigere fra A til B, da antallet af ting, du skal tage stilling til, er reduceret. Lad os antage, at du fx har et katalog af de mest forekomne bygningsdele, så skal du ikke bruge tid på at opbygge bygningsdele som de døre, vinduer, radiatorer, rør osv., du skal bruge i projektet. Du kan hente dem direkte fra dit katalog af bygningsdele og herved bliver der mere tid til at være kreativ på projektet.

 

Kvalitetsmæssigt løfter du også niveauet. At du benytter noget, der er standardiseret, betyder blot, at det allerede er kvalitetssikret; at de komponenter og bygningsdele, du bruger, indeholder den rigtige data, skraveringsmønstre, farver osv. Og det gør, at output i sidste ende også er mere korrekt.  

3: Hvordan kan vi ved hjælp af digitale løsninger skabe en standardiseret tilgang til byggeriet?

Ved at benytte digitale løsninger kan du standardisere brugen af bygningsdele på dine projekter – fx ved hjælp af produktet PARTS i NTI CONNECT-platformen, hvor du kan samle dine bygningsdele et sted. Det fungerer sådan, at du via et Building Part Catalog kan standardisere; fx ved at  

  • prækode dine bygninsdele med klassifikationskoder, da værdierne på mange kvalifikationsparametre ikke ændrer sig og derfor med fordel kan tilføjes som standard.
  • kvalitetssikre i form af, at bygningsdele ser korrekte ud i forhold til grafik mv.
  • sikre, at dine bygningsdele indeholder de korrekte parametre og data.

Herefter kan de standardiserede bygningsdele uploades i CONNECT-platformen, hvorfra du kan benytte dem på dine forskellige projekter direkte i Revit (se animationen nedenfor). Og ved hjælp af Building Part Browseren kan du hurtigt søge den korrekte family frem og også previewe dem. Derved undgår du at søge efter dem i stifinderen, hvor det ofte er besværligt at søge dem frem og reelt se, om det er de korrekte bygningsdele, du vælger. 

Derudover kan du også skabe mere ensartede og standardiserede beskrivelser på tværs af projekterne ved hjælp af SPECS i CONNECT-platformen. Her kan du opbygge standardbeskrivelser på virksomhedsniveau, kvalitetssikre dem og herefter tilføje dem og bruge dem på de forskellige projekter (se animationen nedenfor). Samtidig kan du også gemme de mere projektspecifikke beskrivelser som templates og benytte dem på andre projekter. Fordelen er, at du har et godt udgangspunkt i beskrivelsesarbejdet, og de fejl, der løbende dukker op, kan justeres i virksomhedsstandardbeskrivelserne for at undgå, at de opstår igen. Det højner kvaliteten og samler beskrivelsesarbejdet og den viden, der opstår forskellige steder i organisationen.       

4: Kan du give 4 gode råd til, hvordan man kommer i gang med standardisere?

For at komme i gang med at standardisere, kan jeg anbefale, at du og din virksomhed tager udgangspunkt i de 4 følgende råd:

  1. Tænk standardisering ind i alle arbejdsgange. Hvis noget gentager sig fra projekt til projekt, kan det med fordel standardiseres.
  2. Opbyg et katalog med de oftest forekomne bygningsdele (families) og beskrivelser, der anvendes på projekterne. Det er et rigtigt godt udgangspunkt på projekterne og hæmmer ikke kreativiteten.
  3. Få data samlet i en platform, så alle ved, hvor den rigtige data findes og dermed kan tilgå den på en hurtig og simpel måde. Sådan sparer din virksomhed tid i hverdagen.
  4. Skab sammenhæng på tværs af projektets data, og lad det ikke være en manuel proces, der skal håndteres af den enkelte medarbejder.

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag

Mark Peter Rockall

Divisionsdirektør i Bygdivisionen

+45 44 35 07 57