Skip to main content Search Basket

Real-Time LCA

Få styr på og optimér byggeprojektets klimaaftryk samtidigt med, at du sparer tid, ressourcer og CO2e.

Se on-demand webinar

 

Automatisér jeres LCA-beregninger!
 

Kan I mærke arbejdspresset ved at lave manuelle LCA-beregninger? Det er I ikke ene om.

Med Real-Time LCA griber du den lavest hængende frugt, når det kommer til at optimere jeres håndtering af LCA-beregningerne. De komplekse LCA-beregninger kan nemlig automatiseres 100 %.

 

Real-time LCA er automatiseret og digitaliseret og erstatter de manuelle og repeterende indtastninger. Du kan reducere dit tidsforbrug med op til 90 % ved LCA-beregning.

clock-100-red.png

Spar tid

100 % automatisering af LCA-beregningerne.

data-quality-red-100.png

Få overblik

Saml historik, dokumentation og miljødata.

co2-icon-100.png

Sænk klimaaftrykket

Få proaktive AI-forslag til miljøforbedringer.

Se, hvordan det fungerer i videoen herunder:

Informeret realtids-overblik

Real-Time LCA samler informationer direkte fra BIM-modellen, Excel eller manuelle indtastninger og giver et overblik og historik over alle byggeriets miljødata. I får historik, dokumentation og rapporteringsmuligheder for hvert skridt i designprocessen, og i overensstemmelse med offentlige krav, certificeringsordninger m.m.

Bæredygtigt og ressourcebesparende

Samtidigt med at I sparer tid og ressourcer, får I også konkrete forslag til forbedring af byggeprojektets klimaaftryk. Udvalgte miljødata om materialer, knyttet direkte til designet og miljøpåvirkningen, opdateres automatisk i takt med designets udvikling.

I får adgang til et omfattende bibliotek, der rummer tusindvis af byggematerialer med miljøvaredeklarationer, der nemt kan sammenlignes, og hvor der er fuld sporbarhed til kilderne.

Kender du udtrykkene?

Hvad er LCA?

LCA står for ”Life Cycle Assesment” eller livscyklusvurdering på dansk. LCA er en samlet vurdering af miljøpåvirkning og ressourceforbrug af fx en bygning - både under konstruktion og ved efterfølgende drift.

Hvad er LCA-beregninger?

Fra 1. januar 2023 blev det et lovkrav at lave LCA-beregninger på alt nybyggeri over 1000 m2. Tidligere var dette en omfattende og fejlbehæftet proces, der krævede manuelt arbejde og kun gav sporadiske øjebliksbilleder i løbet af projektet. Dét ændrer Real-Time LCA fuldstændigt på.

Hvad er CO2e?

CO2e står for CO2-ækvivalenter. CO2e bruges ved klimaberegninger, og tager højde for, at der findes andre drivhusgasser (fx metan og lattergas) end blot kuldioxid (CO2), og giver en fælles måleenhed på tværs af klimagasserne.

De fordele, kunderne især fremhæver ved brug af Real-Time LCA:

1. Spar tid:

90 % af tiden fra manuelt LCA-arbejde frigøres, samtidig med at rådgivernes arbejdsgange er uændrede.

2. Fuldt overblik i realtid

Man får fuldt automatiseret realtids-opdatering af BIM-modellens miljøpåvirkning.

3. Optimér klimaaftrykket undervejs

Man får alternative materialer, som kan reducere CO2-udledningen på ens projekter. Anbefalingerne tager hensyn til pris, lokation, akustik og brandkrav.

4. Innovation uden omkostninger:

Man kan tilføje og eksperimentere med nye materialer i modellen med retvisende LCA-beregninger.

5. Bedre samarbejde:

Alle interessenter har adgang til samme data og historik, uanset om man er arkitekt, entreprenør eller bygherre.

6. Visualiseret klimaaftryk:

Et plugin i ens 3D-værktøj sørger for at opdatere og visualisere klimaaftrykket, når man ønsker det.

Real-Time LCA er for dig som er ...

Arkitekt

Fordele som arkitekt:

Ved blot at installere en plugin kan du køre din design- og modelleringsproces som sædvanligt, og samtidig opnå hurtig indsigt i miljøaftrykket af materialer og konstruktioner. Real-Time LCA sikrer også effektivt arbejde med LCA i samarbejde med alle projektdeltagere og muliggør styring af CO2-budgettet gennem hele projektets levetid.

Ingeniør

Fordele som ingeniør:

Uændret design- og modelleringsproces eller arbejdsgange. Du får et opdateret kommunikationsgrundlag med projektets deltagere i hele projektforløbet, samtidigt med en reduktion af procestiden for LCA-beregningerne med 90 %.

Bygherre

Fordele som bygherre

Få hurtigt indsigt i klimapåvirkningen af dit byggeri og opnå et solidt beslutningsgrundlag. Du kan føle dig tryg med hensyn til lovgivning og interne krav fra organisationen, investorer eller andre parter. Desuden får du konkrete anbefalinger til dit rådgivningsteam og forbedret samarbejde blandt projektdeltagerne, alt sammen direkte på platformen.

Entreprenør

Fordele som entreprenør

Få et solidt grundlag for dialogen med bygherren og rådgiverne om mål, fremdrift, CO2 og økonomi. Du kan styre dit CO2-budget mod aftalte mål gennem hele projektets levetid og modtage konkrete anbefalinger. Der er også mulighed for at optimere på præmiemekanismer og afgiftsreduktioner.

Er du blevet nysgerrig?

Har du spørgsmål eller ønsker du at booke en uforpligtende demonstration af løsningen? Kontakt os via formularen og se selv, hvordan du kan automatisere dine LCA-beregninger.

Udfyld formularen

Kontakt os direkte

Vil du vide mere om Real-Time LCA er du meget velkommen til at tage fat i os!

David Anthony Start

Account Manager

+45 76 28 81 05