Skip to main content Search Basket

SKI: IT-løsninger og -projekter

ski-leverandoer-logo.png

Dine muligheder med rammeaftale 02.18 og 02.19 


NTI FM BASIS

Facility Management-systemet der giver et samlet overblik over drift, vedligehold og økonomi i jeres ejendomsportefølje.


Er du bygningsejer eller bygherre? NTI FM giver dig det nødvendige overblik over budgetter og ressourceforbrug i forbindelse med driften af en ejendomsportefølje, hvor du bl.a. kan håndtere aktiver, opgaver og økonomi i FM-organisationen.

Data samles på ét sted, så alle relevante personer har adgang til fælles viden og historiske data, som I kan anvende til at understøtte kvalificerede operationelle og strategiske beslutninger fremadrettet.

Få et hurtigt overblik over Driftsopgaverne med NTI FMs kalender

7 moduler som grundbasis

NTI FM Basis indeholder syv moduler, som tilsammen udgør en solid grundbasis, og som du kan bruge til at administrere små som store ejendomsporteføljer.

Administrer ejendomsporteføljen i ét samlet overblik. Porteføljen giver et enkelt og struktureret overblik over ejendomsaktiver, deres stamdata og sammensætningen af f.eks. ejerforhold, lejerforhold, solgte ejendomme (historik) mv. Modulet er grundlaget for resten af systemet og indeholder alle lokationer og deres adresser, som anvendes gennem hele systemet.

Dan dig et overblik over alle informationer og komponenter/assets (bygningsdele, tekniske installationer mv.), som de fysiske bygninger og udenomsarealer består af.

Informationer samles og struktureres med en kundetilpasset detaljeringsgrad, som sikrer at vitale informationer er let tilgængelige. Du kan klassificere komponenter efter faste standarder som SfB og CCS.

Få et samlet overblik over alle FM-organisationens opgaver understøttet af en kalenderfunktion. Du kan planlægge, håndtere og organisere alle opgavetyper; både de mindre planlagte og akutte driftsopgaver, som udføres på ugebasis og de større og længerevarende vedligeholdelsesopgaver, som f.eks. tagrenoveringer mv. Alle planlagte opgaver kan også tilgås af servicemedarbejderne fra deres mobiltelefoner i marken.

Udnyt muligheden for dynamisk at håndtere relevante driftsbudgetter for FM-organisationen. Budgetterne kan tilpasses med en opbygning, som tillader flere niveauer i budgettet. Du kan løbende overvåge balancerne på de forskellige budgetposter og dermed sikre et veldokumenteret økonomisk overblik. Budgetopfølgning og overvågning sker med disponeringer og fakturering på budgetposterne. Derudover kan du følge op på udførte opgaver og se forholdet mellem den estimerede pris for opgaven og den faktiske pris.

Registrer eksterne leverandører og strukturer dem efter, hvilken organisation og hvilke juridiske enheder (p-numre), de tilhører. Du kan opdatere status for leverandører, så det også fremgår, hvis du ikke længere må anvende en bestemt leverandør.

Administrer brugerne af systemet. Alle brugere tildeles roller og rettigheder, så du sikrer, at de enkelte brugere kun har adgang til relevante områder og funktioner i systemet. Brugerstyringen understøtter en tilpasset konfiguration af brugere på flere niveauer, som administrator, superbruger mv.

Skab præsentationer og rapporter af data i systemet, som du kan tilpasse den enkelte kundes behov for nøgletal og aktuelle statusoversiger. Du kan styre dashboard på brugerniveau. F.eks. kan ledelsen have adgang til økonomiske nøgletal, og servicepersonalet adgang til oversigter, som viser dagens opgaver.

Brugervenligt og visuelt overblik overblik over ejendomsporteføljen

Indberetning af helpdesk og opgavehåndtering foregår hurtigt og nemt via mobil tilgang til NTI FM

Tillægsmoduler til NTI FM: 3 muligheder 

Du har mulighed for at udbygge NTI FM-basis med 3 tillægsmoduler 

Få overblik over akutte opgaver og arbejdsgange, så du sikrer fordelingen af opgaver og skaber en systematisk og målrettet tilgang til udbedring, som dokumenterer økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser.

Indmeldelsen af helpdesk-sager sker via et tilpasset website fra PC eller mobiltelefon, og indmelderen behøver ikke være oprettet i NTI FM. Hvis en bruger har en konto, kan du logge ind og få et samlet overblik over de indmeldte sager, kommentere og følge sagernes fremdrift.

Få et visuelt overblik over samtlige bygninger og ejendomme og optimer på arealudnyttelsen. Hvad står tomt? Hvad bruges ikke optimalt? Hvordan er pladsfordelingen? Hvilke forvaltningsområder/brugere benytter de forskellige arealer?

Modulet kombinerer ejendomme og bygningers geografiske lokation med tegningsgrundlaget for den enkelte bygnings etager og rum. Du får en grafisk tilgang til de registrerede ejendomme og bygninger via et GIS-kort, som kan konfigureres med åbne standarder (OpenLayers), der giver mulighed for baggrundskort som højdemodeller, matrikelkort mv.

Håndter kontrakter og aftaler om drift og vedligehold, der er indgået med eksterne leverandører, og gør det let for alle medarbejdere at tilgå samtlige kontrakter ét sted.

Overblikket hjælper dig med at synliggøre forskellige forhold, som bl.a. sikrer, at der ikke er flere ens serviceaftaler på samme lokationer, at du kan sammenligne priser fra forskellige leverandører, at du kan overvåge kontraktudløb og genforhandle i god tid, og at du får indblik i de områder med mange kontrakter, som du med fordel kan samle i større aftaler for at opnå mængderabatter.

Derudover kan du knytte gældende kontrakter til lokationer eller opgaver, hvor det er påkrævet – f.eks. i forbindelse med lovpligtige elevatoreftersyn – og du får hjælp til at vælge de rigtige leverandører til at udføre fortløbende, fagspecifikt arbejde til de mest fordelagtige priser og vilkår.

Fleksibel og nem opsætning

Opbygningen af NTI FM er fleksibel, og du har selv stor indflydelse på opsætning og konfiguration. NTI FM leveres som en webapplikation/webbaseret løsning, som du kan benytte direkte i din browser eller på din mobil og kræver derfor ikke installation på din PC. Du kan også supplere med andre softwareintegrationer til BBR, KMD OPUS og Active Directory (AD/ADFS). Derudover tilbyder NTI at varetage serverhosting af løsningen.

Det er nemt at få overblik over kvadratmeter og funktioner, fra etageniveau til ejendomsportefølje

DIGITAL AFLEVERING

Systemet er et selvstændigt system, som hjælper med at indsamle og kvalitetssikre D&V-dokumentation i forbindelse med afleveringen af et byggeprojekt.

 


Med NTI FM DIGITAL AFLEVERING får du som bygningsejer eller bygherre det nødvendige overblik over bygningsdele og deres fremtidige drift og sikrer indsamlingen og kvalitetssikringen af D&V-dokumentation i forbindelse med afleveringen af et nybyggeri eller ved større renoveringsprojekter. 

Når afleveringen er godkendt og afleveringsforretningen afsluttet, har du D&V-dokumentation i en struktureret form, som gør, at du aktivt kan anvende materialet til at understøtte den fremadrettede drift og vedligehold af byggeriet.  

Få et hurtigt overblik og kvalitetssikring med Digital aflevering

Få alle nødvendige datainformationer (navn, model, antal, datablade, garantiperioder mv.) om de konkrete bygningsdele/produkter, som er installeret i byggeriet.

Tilpas workflowet for kvalitetssikringen til den enkelte byggesag, evt. ud fra organiseringen, for at sikre en høj kvalitet af afleveringsmaterialet. Du kan fx definere, at en hovedentreprenør skal godkende materiale fra dennes fagentreprenører inden, at materialet sendes til godkendelse ved bygherre.

Bygherre kan se alle informationer og har ligeledes et overbliksbillede, som fortæller, hvor stor en del af materialet, der er afleveret, om der er materiale, som mangler godkendelse og hvilke entreprenører, der mangler at aflevere materiale.

Fleksibel opbygning efter gældende IKT-bekendtgørelse 

Grundmodulet digital aflevering er udviklet med hensyntagen til den gældende IKT-bekendtgørelse. Opbygningen er desuden fleksibel, så du kan selv have stor indflydelse på opsætning og konfigurering. Data er struktureret, så det er tilpasset NTI FM, så det er muligt at overføre hele afleveringen hertil. Det betyder, at du kan få al dokumentation om bygningen og bygningsdele overført, så bygningen er klar til drift i NTI FM.  

Dataflow diagrammet giver et brugervenligt overblik over afleveringens interessenter

Ønsker du mere information

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe jer

Vibeke Petersen

Key Account Manager FM

+45 44 35 07 15