Skip to main content Search Basket

Alex Poulsen Arkitekter booster digitaliseringen med NTI FOR REVIT og NTI CONNECT

Byggeri

Alex Poulsen Arkitekter er på en digital rejse, hvor de med NTI FOR REVIT og NTI CONNECT har fokus på, hvordan de arbejder mere effektivt i Revit og styrker deres arbejde med bygningsdele og -beskrivelser. Læs med her.

Udfordring

Tidligere var publishering af PDF’er og DWG-filer en lang proces samt arbejdet i at nummerere døre. Derudover ønskede vi et beskrivelsesværktøj, der er forbundet til vores Revit-modeller.”

Løsning

Ved at implementere NTI FOR REVIT og NTI CONNECT har Alex Poulsen Arkitekter i dag to digitale værktøjer til at understøtte deres arbejdsgange i Revit.

Resultat

Vi ser en stor værdi i både NTI FOR REVIT og NTI CONNECT, som vi er godt i gang med at bruge, og i fremtiden vil lette workflows, optimere datakvalitet og spare Revit-brugerne tid.”

Revit er det mest foretrukne digitale redskab til projektering og benyttes i et stort omfang af hele byggebranchen i Danmark.  

Men som med andre digitale værktøjer, kan kommandoerne i Revit være tidstunge, kræve mange kliks og gentagelser. Og derfor har vi i NTI udviklet add-in’s til Revit, som letter workflows, optimerer datakvalitet og sparer brugeren tid.

Hvordan du konkret benytter dem, vil vi kigge nærmere på her, hvor Alex Poulsen Arkitekter fortæller om deres brug af NTI FOR REVIT og NTI CONNECT

Dem kan du møde i artiklen

Christoffer Bo Grønning

Bygningskonstruktør, IKT-leder i Alex Poulsen Arkitekter

Jacob Lindorf Sørensen

Bygningskonstruktør, projektleder og sagskonstruktør i Alex Poulsen Arkitekter.

En digital fremtid med NTI FOR REVIT og NTI CONNECT

Alex Poulsen Arkitekter er en mellemstor arkitektvirksomhed med ca. 30 ansatte, hvor de primært beskæftiger sig med sikrede bygninger af lidt mere teknisk krævende karakter; herunder bl.a. fængsler. Og her er fokus på at arbejde digitalt stort.

I Alex Poulsen Arkitekter er vi i gang med en større digital transformation,” fortæller Jacob Lindorf Sørensen.

 

Og denne transformation har bl.a. været medvirkende til at implementere de to løsninger, NTI FOR REVIT og NTI CONNECT, til at lette arbejdsgangene i Revit.

Vi har siden foråret 2021 arbejdet med NTI FOR REVIT. Og kort efter startede vi op med NTI CONNECT på ”Ringe-projektet”, som omhandler en større kapacitetsudvidelse af Ringe Fængsel,” uddyber Christoffer Bo Grønning.

Og der er flere grunde til, at valget er faldet på disse to løsninger.

Tidligere oplevede vi bl.a. at publishering af PDF’er, DWG-filer osv. var en længerevarende proces. Derudover var målsætningen også at få etableret en bedre arbejdsproces i forhold til nummereringer af døre og lignende, som er vitalt for vores arbejde med sikrede bygninger. Det fungerer ikke optimalt i Revit. Og sidst, men ikke mindst, ønskede vi et beskrivelsesværktøj, der er forbundet til vores Revit-modeller,” forklarer Jacob.

Og sidstnævnte er for mange Revit-brugere et højtstående ønske: Det skal være nemt at finde en bygningsdel og få overblik over hvilke bygningsdele, der anvendes og deres egenskaber. Men faktum er, at virkeligheden ikke altid er sådan. For data ligger mange forskellige steder, og det giver daglige udfordringer, der ikke bare forsinker processen, men også sænker kvaliteten.

Disse funktioner benytter Alex Poulsen Arkitekter i NTI FOR REVIT og NTI CONNECT

I dag er både Jacob og Christoffer samt resten af kollegaerne i Alex Poulsen Arkitekter godt i gang med NTI FOR REVIT, hvor især tre funktioner bliver benyttet:

Publish PDF og Publish DWG

Funktionerne "Publish PDF" og "Publish DWG", som skaber et mere strømlinet output af PDF’er og DWG-filer, hvor den nemme håndtering af print og eksport effektiviserer arbejdsgangene og letter samarbejdet med eksterne parter. Derudover er det muligt selv at beslutte hvilke parametre, der skal indgå i navngivningen.

Sort and Renumber

”Sort and Renumber”, hvor en automatiseret proces sikrer, at Revit-brugeren hurtigt får styr og struktur på nummereringerne af døre i projekterne og dermed undgår at omnummerere i Revit.  

 

NTI CONTENT

NTI CONTENT, som er et standardbibliotek med 1100 families fra dørtyper og vinduestyper til detaljekomponenter, hvilket gør det nemt at komme i gang med at designe modeller i Revit og dermed slipper for at bruge tid på at opbygge sit eget bibliotek med families.

Derudover er det produkterne PARTS og SPECS i NTI CONNECT, hvor Jacob og Christoffer kan se en fremtidig stor værdi. 

Vi er stadig i den indledende fase med at benytte NTI CONNECT, men vi kan allerede se værdien af, hvor hurtigt vi ved hjælp af PARTS kan styre vores bygningsdele samt få overblik over deres egenskaber ved hjælp af SPECS, så vi ikke skal bruge tid på at kigge efter det i modellerne. Så det bliver et vigtigt redskab for os for at få beskrivelsesarbejdet til at gå op,” uddyber Jacob.   

”Vi skal blive endnu dygtigere”

For Jacob og Christoffer og resten af Alex Poulsen Arkitekter handler den nærmeste fremtid om at få de mange funktioner i både NTI FOR REVIT og NTI CONNECT ind under huden, så de opnår fuld udnyttelse af begge løsninger og lærer af deres erfaringer.

Der er mange brugbare funktioner. Og selvom begge værktøjer er både brugervenlige og håndgribelige, så har man ofte tendens til at bruge de mest gængse. Derudover vil der ofte også være en vis grad af berøringsangst forbundet med at tage nye digitale værktøjer i brug. For det vil betyde ændrede arbejdsgange og -rutiner. Og det tager tid,” fortæller Christoffer.   

Derfor har Alex Poulsen også tilvalgt e-learning i My NTI Academy, som i fremtiden skal rulles ud til specifikke medarbejdere, når der er lagt en konkret strategi for brugen. Her er det via plug-ins muligt at få adgang til den viden, man som bruger har behov for, for at løse en konkret arbejdsrelateret udfordring imens, man arbejder i sit software.  

Derfor kan My NTI Academy også være medvirkende til, at vi bliver endnu dygtige til i fremtiden at arbejde med NTI FOR REVIT og NTI CONNECT,” slutter Christoffer.  

Og Sonia Bom, partner i Alex Poulsen Arkitekter, supplerer:

At arbejde digitalt i Alex Poulsen Arkitekter er et stort fokusområde. Og vi ser både NTI FOR REVIT og NTI CONNECT som to værdiskabende redskaber til at understøtte os i fremtiden.”

Kontakt os i dag

Hvis du vil høre mere om dine muligheder med NTI FOR REVIT & NTI CONNECT

Peter Kent Lord

Salgschef

+45 44 35 07 35