Skip to main content Search Basket

Sådan arbejder C.F. Møller mere effektivt i Revit

Byggeri

Hvordan gør du dit arbejde i Revit lettere? Det får du svaret på her, hvor C.F. Møller uddyber, hvordan de med NTI FOR REVIT, som er et add-on til Revit, letter workflows, optimerer datakvalitet, kvalitetssikring og sparer værdifuld tid.  

 

Udfordring

Kommandoerne i Revit kan være tidstunge og kræver mange gentagelser. Så hvordan gør C.F. Møller Revit lettere at arbejde i ved at eliminere manuelt arbejde og de mange fejl, der ofte opstår som konsekvens heraf?

Løsning

I dag har C.F. Møller løst deres udfordringer i Revit ved hjælp af NTI FOR REVIT og et udpluk af funktionerne, herunder ”Publish PDF og DWG”, ”Color Composer” og ”Excel Tool”.

Resultat

”NTI FOR REVIT indeholder det, vi har behov for. Det er funktionelt og fungerer hos brugerne. Arbejdsglæden har fået et nyk opad, da tunge arbejdsprocesser og spildtid dræner arbejdsglæden, som vi så konsekvensen af tidligere.”

 

Potentialet for at effektivisere processerne i byggeriet ved hjælp af digitale værktøjer er stort og kan lede til omkostningsbesparelser og bedre samarbejde. Men udbuddet af digitale løsninger er mange, så hvordan sikrer man at finde netop dem, der kan rykke virksomheden til nye højder?   

I C.F. Møller har Nicolai Givskov Poulsen i rollen som BIM Manager fingeren på pulsen i forhold til at følge udviklingen og identificere de teknologiske muligheder, som kan gøre hverdagen lettere i en af Skandinaviens førende arkitektvirksomheder. 

Hans kerneopgave er bl.a. at implementere og opsætte nye software-løsninger, herunder også træning og support, som har til hensigt at effektivisere og automatisere arbejdsgangene.

Som størstedelen af andre arkitektvirksomheder er Revit den løsning, der flittigst bliver brugt blandt medarbejderne i C.F. Møller. Men at arbejde i Revit kan være komplekst; en del af kommandoerne er meget tidstunge at udføre og kræver samtidig mange gentagelser.

”I den forbindelse opstod der et konkret behov for at gøre Revit lettere at arbejde i, eliminere manuelt arbejde og de mange fejl, der ofte opstår som konsekvens heraf,” uddyber Nicolai.    

Dem kan du møde i artiklen ...

Nicolai Givskov Poulsen

BIM Manager hos C.F. Møller Arkitekter

Martin Kloster Elbæk

Bygningskonstruktør hos C.F. Møller Arkitekter.

Om C.F. Møller

C.F. Møller Architects er en af Skandinaviens førende arkitekter. Her er fokus på at skabe arkitektonisk kvalitet igennem erfaring, innovation og nordiske værdier, der sikrer bæredygtige og æstetiske løsninger med vedvarende værdi for kunder, brugere og samfund. I dag har tegnestuen ca. 300 medarbejdere med hovedkontor i Aarhus og kontorer i København, Aalborg, Oslo, Stockholm, Malmö, London og Berlin. Du kan læse mere om C.F. Møller her:

Udfordringer for den projekterende i Revit   

Som bygningskonstruktør har Martin Kloster Elbæk især oplevet nogle af de problematikker, der kan opstå under projekteringen i Revit, hvor hans primære fokus er at skabe struktur i projekterne mellem databaser, tegninger og beskrivelser. Derfor er de digitale værktøjer, som Martin har til rådighed i hverdagen, enormt vigtige for at udføre hans arbejde bedst muligt, hvor der skal være sammenhæng helt ned til sidste tilbudsliste.    

Og her havde Martin flere konkrete udfordringer:

Overordnet set oplevede jeg meget spildtid. Fx var det besværligt at printe tegninger og udarbejde tegningslister med korrekte nummereringer til udbudsmaterialet ved hjælp af print-funktionen i Revit. Det resulterede i, at vi altid var nødt til manuelt at gennemgå tegningslisten med de specifikke navngivninger og tilhørende numre på tegningerne for at kvalitetssikre materialet,” uddyber Martin.

Derudover oplevede Martin også flere eksempler på, at samarbejdet med eksterne parter og muligheden for at dele data var vanskelig.    

Hvis jeg fx gerne ville levere et vinduesskema i Excel, ville det kræve at udtrække data fra Revit i en TXT-fil for herefter at benytte TXT-filen til at åbne, oprette og bruge det i Excel,” forklarer Martin og fortsætter: ”Eller hvis jeg ønskede at lave en simpel oversigt til en entreprenør omkring forskellige gulvtyper, var det også besværligt, og jeg oplevede, at jeg skulle oprette en masse filtre i forhold til de værdier, der kan stå, for at komme i mål.”

3 funktioner i NTI FOR REVIT, der letter arbejdsgangene i C.F. Møller

Ovenstående er blot et udpluk af de komplekse arbejdsgange og udfordringer i Revit, som Martin oplevede dagligt. I dag er de løst ved hjælp af NTI FOR REVIT.   

Det er bl.a. blevet langt lettere at eksportere modeller til fx PDF-, DWG-format og håndtere print af tegninger i et projekt med funktionerne ”Publish PDF” og ”Publish DWG”. Samtidig kan Martin selv beslutte, hvilke parametre der skal indgå i navngivningen, og NTI FOR REVIT identificerer herefter automatisk papirstørrelsen.

 

Martin uddyber:

Den nemme håndtering af print og eksport har effektiviseret mit arbejde, men også lettet samarbejdet med eksterne parter. Det både højner kvaliteten af det, vi sender ud samtidig med, at vi mindsker antallet af kvalitetssikringsgange. I forbindelse med tegningsnummereringer brugte vi tidligere meget tid på at kontrollere numrene og navngivningen med dokumentfortegnelsen. Den arbejdsgang er helt sparet væk.”

 

Derudover har Martin med funktionen ”Color Composer” mulighed for at farvelægge bygningsdele ud fra en valgfri værdi. Her undersøger NTI FOR REVIT automatisk hvilke værdier, der er tilgængelige og farvelægger selv i forhold til de definerede kategorier som fx væg-, dør- eller gulvtyper.

Med ”Color Composer” kan jeg generere en oversigt over fx gulvtyper i løbet af ingen tid ud fra typenavn eller typenummer. Derudover kan jeg også se hvilke gulve, der ikke er skiftet. Eller det kan være, at jeg ønsker at optimere og standardisere på vægtyperne på et projekt. I min 3D-model har jeg med ”Color Composer” overblikket og kan let se, hvor langt jeg er, så jeg ikke overser noget i processen. Det er der en stor fordel i, når du skal kvalitetssikre dit arbejde,” forklarer Martin.

Derudover indeholder NTI FOR REVIT ”Excel Tool”, som giver mulighed for at skabe et bedre samarbejde med eksterne parter, og gør det lettere at arbejde med data i spændingsfeltet med Revit og Excel. For her er det bl.a. muligt at trække data fra Revit, ændre dem i Excel og herefter opdatere informationerne i Revit igen.

”Excel Tool” er væsentlig hurtigere at benytte end Revits TXT-fil, når jeg fx gerne vil generere og dele et vinduesskema i Excel. Og i den efterfølgende revision i Excel bliver informationen ved hjælp af et enkelt klik opdateret i Excel,” uddyber Martin.

nti-tools-excel-export-1000x700.jpg

Øget arbejdsglæde og hurtigere arbejdsgange

Tidligere skulle alt tjekkes, drejes og vendes. Det er situationer, som dræner motivationen og hæmmer kreativiteten og arbejdsglæden. Og når projekterne først får en vis størrelse, øger det samtidig kompleksiteten. Og her kan tunge og manuelle arbejdsprocesser ofte øge mængden af fejl, som også var tilfældet i C.F. Møller.  

I dag ser det scenarie dog anderledes ud.  

NTI FOR REVIT indeholder alt det, vi har behov for. Det er funktionelt og fungerer hos brugerne,” uddyber Nicolai, ”Og især har arbejdsglæden fået et nyk opad. Det har sine helt naturlige årsager, for tunge arbejdsprocesser og for meget spildtid dræner arbejdsglæden, som vi så konsekvensen af tidligere.”   

Byggeriet er en branche, hvor alt bliver forsøgt superoptimeret ved at digitalisere. Nicolai supplerer:   

Vi skal gøre det nemmere for de projekterende. Men vi må ikke miste dem. Husk på, at de løbende skal forholde sig til nye værktøjer, samarbejdsmuligheder, processer og software-opdateringer. Derfor er det afgørende, at værktøjerne er brugervenlige, så vi ikke taber brugerne inden, at de er kommet rigtigt i gang med at benytte løsningerne.”

For en ting er at implementere en digital løsning. Noget andet er at få det adopteret i organisationen og sikre brugen blandt medarbejderne. For det vil kræve nye arbejdsgange og nye måder at tilgå sit arbejde på. Derfor har C.F. Møller også arbejdet aktivt med at få NTI FOR REVIT forankret i organisationen igennem flere obligatoriske workshops, hvor de forskellige funktioner er blevet gennemgået.

Andre vigtige funktioner i NTI FOR REVIT

1. Parameter Copy

Med "Parameter Copy" kan du kopiere parametre og samle flere parametre til en ny parameter, så du holder orden i dine data i modellen. Hent fx informationer om host, projekt eller rum og tilføj disse til et givent element.

2. Update Scale

Med "Update Scale" får du vist skalaforholdet i tegningshovedet - også når der er flere målestoksforhold på tegningen. Parameteren trækkes desuden med over i tegningslisten og vises der, så du har et optimalt overblik.

3. Door/Window Tool

Med Door/Window TOOL kan du automatisk tilføje data, som er relevante, når du bl.a. skal bestille døre og vinduer. Fx data som retning, vægbredde, om de skal monteres i yder- eller indervægge, er udad- eller indadgående osv. Derudover opnår du en bedre kontrol over, hvilke rum de tilhører, som gør det lettere at arbejde videre med data.     

Læs mere om NTI FOR REVIT her.

Derudover har ”help-funktionen” i løsningen, hvor funktionerne står beskrevet, også været flittigt brugt, da de giver en god indsigt i NTI FOR REVIT, hvorefter brugerne er klædt på til at anvende de funktioner, som er relevante for de opgaver, de skal løse på projekterne.   

Og entusiasmen ved løsningen er heller ikke til at tage fejl af:

Mange har fået en aha-oplevelse, når det pludselig går op for dem, hvordan NTI FOR REVIT kan understøtte dem og gøre deres arbejde i Revit langt lettere og spare dem for meget spildtid brugt på tunge opgaver”, slutter Nicolai Givskov Poulsen."

I dag stiller C.F. Møller NTI FOR REVIT til rådighed for alle Revit-brugere.

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag

Ole Mathiasen

Salgschef

+45 76 42 41 11

Peter Tranberg

BIM Strategist

+45 76 42 41 03