Skip to main content Search Basket

Når digitalisering skaber ny forretningsværdi i FLK Cabin A/S

Industri og design

Hvordan favner man som mindre virksomhed de mange muligheder, digitaliseringen bringer med sig? Og hvordan får man den rette støtte og sparring til at springe ud i det? Det fortæller Morten Skakke, ejer og administrerende direktør i FLK Cabin A/S, om her.

 

 

Udfordring

Hvordan arbejder FLK Cabin mere digitalt og derved sikrer design og dokumentation på deres konstruktioner i et 3D-miljø?

Løsning

Med Inventor, Vault Workgroup og MDOC, har FLK Cabin i dag overblik over konstruktioner, designdata og leverancer.

Resultat

I dag er FLK Cabin en sund og rentabel virksomhed, hvor samarbejdet med NTI har gjort en afgørende forskel.

Produktivitet. Et nøgleord, der konsekvent forfølger de danske virksomheder i industrien, hvor fokus er på, hvordan vi kan arbejde smartere. Men vejen dertil er ikke noget, der sker fra dag til dag. Det tager tid og kræver løbende justeringer og forbedringer.

I dag åbner anvendelse af digital teknologi nye muligheder for virksomheder for øget produktivitet, men også bedre konkurrenceevne og nye forretningsmodeller.

Det er FLK Cabin et godt eksempel på, som udvikler og producerer kabiner til maskiner som bl.a. gravemaskiner, dumpere, rendegravere og gaffeltrucks.

For siden opstarten i 1967, har virksomheden udviklet sig helt enormt; fra simple konstruktioner til i dag, hvor kabiner betragtes som en arbejdsplads, som kræver, at der tages højde for forhold som støj, komfort, kvalitet og udsyn med henblik på at sikre, at kabinen skaber et sikkert og godt arbejdsmiljø for både fører og omgivelser.

Men vi skal 10 år tilbage i tiden, hvor Morten Skakke, nuværende ejer og administrerende direktør, overtager FLK Cabin, og han lynhurtigt ser, at der skal ske ændringer i tilgangen og processen til at producere kabinerne på.

"FLK Cabin er en mindre virksomhed med 20 ansatte. Og da jeg overtager virksomheden, har jeg brug for sparring og rådgivning til, hvordan vi arbejder mere digitalt og derved sikrer design og dokumentation på vores konstruktioner i et 3D-miljø,” forklarer Morten.

Morten Skakke, FLK Cabin A/S

Hvem kan du møde i artiklen?

Morten Skakke:
Ejer og administrerende direktør i FLK Cabin.

Og udfordringen, som FLK Cabin, med Morten i spidsen, stod ansigt til ansigt med for 10 år siden, er genkendelig for mange mindre virksomheder: For hvor får man sparring til at gribe de mange muligheder, som digitaliseringen bringer med sig?

Og hvordan finder man de rette software-løsninger, som er skræddersyede til virksomhedens behov og vil bibringe øget forretningsværdi og effektivitet?  

Med de spørgsmål starter det mangeårige samarbejde mellem FLK Cabin og NTI A/S tilbage i 2013.

Etablering af et 3D-miljø

”Raise the standards”.

Sådan lyder visionen i FLK Cabin. Denne vision efterlever de til fulde i dag ved hjælp af et nutidigt system-setup med udgangspunkt i

  • Inventor til at udvikle konstruktioner og design i 3D
  • Vault Workgroup til at organisere og styre designdata
  • MDOC til dokumenthåndtering.

Og det er samspillet af ovenstående løsninger, der fungerer godt for den mindre jyske virksomhed, og som får hverdagen til at glide problemfrit. For med mange forskellige konstruktioner er det essentielt med overblik over designdata og leverancer.

FLK Cabin udvikler nemlig deres kabiner ud fra kundernes behov, hvor man i starten af samarbejdet skal have afklaret kravene til kabinerne – fx: Skal der være varmeapparat? Hvor mange døre er der behov for? Og skal det være todelte døre eller skydedøre? Og hvad med udsyn? Det betyder mange tilpassede specialløsninger.

Når kravene er på plads, designer FLK Cabin en 3D-model af kabinen. Undervejs i processen, forventningsafstemmer man løbende med kunden. Som sidste skridt i processen godkender kunden modellen, og FLK Cabin producerer så en prototype som prøvemonteres på maskinen.

Morten uddyber om processen:

”For os, er det vigtigt, at vores tegninger er tilgængelige for dem, der skal bruge dem. Og at de altid – og kun – har adgang til de seneste opdaterede. I dag sker revisionsstyringen i et kontrolleret 3D-miljø, hvor vores tegninger og modeller bliver frigjort til produktion, når de er godkendt. Det er medvirkende til, at vi ikke producerer noget, der er forældet og ikke sender forældede modeller eller tegninger til leverandører.”

At skabe en sund virksomhed

I dag producerer FLK Cabin ca. 500 kabiner årligt, hvor levering til tiden og kvalitet er kernen i forretningsgrundlaget.

”Kvalitet er nøgleordet. Uden at kunne levere den bedste kvalitet, ville vi ikke eksistere. For kvalitet bryder aldrig sammen. Det holder aldrig op med at virke. Det fejler aldrig. 

Og det er vores system-setup med til at sikre, hvor vi i dag har helt styr på dokumentationen og vores designs,” uddyber Morten.   

Derudover har succeskriteriet også været at opbygge stærke og gode relationer til kundegrundlaget, som igennem de seneste 10 år har ændret sig.

Vi ønsker at vokse og udvikle os sammen med vores kunder. Også de kunder, der aflægger mindre ordrer. Her adskiller vi os fra andre store producenter ved at producere kabiner helt ned til 30 stk. om året for en kunde.”

Og i dag er FLK Cabin en sund og rentabel virksomhed, som er klar til at tage flere kunder ind. Men hvad har været medvirkende til den succes, de oplever i dag?

Vores samarbejde med NTI, som en rådgivende partner, har gjort en afgørende forskel. Og selvom vi er en mindre virksomhed, oplever vi at blive prioriteret på lige fod med andre og blive mødt i øjenhøjde. Jeg sammenligner det med at køre hen på et autoriseret værksted. NTI er dem, der ved mest i branchen. Og derfor er det dem, man bør tale med, når man har behov for sparring. De ved, hvad de taler om, og jeg får altid et brugbart svar,” forklarer Morten.    

Og hvad med fremtiden?

Den byder på flere digitale opjusteringer, hvor næste skridt indbefatter et skifte fra Vault Workgroup til Vault Pro for at professionalisere organisationen yderligere og blive endnu stærkere på bl.a. datahåndtering, revisionssporing og samarbejde.  

FLK Cabin - Gaffeltruck

Kontakt

Har du spørgsmål eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os.

Jesper Stærmose

Chef for Industridivisionen

+45 44 35 07 86