Skip to main content Search Basket

Syddansk ingeniørsucces vokser på simpel opskrift

Byggeri

Ingeniørvirksomheden INGENIØR’NE er på få år vokset markant ved at opbygge en bomstærk fagorganisation med dygtige partnere og medarbejdere, der tør prøve kræfter med nogle af de helt nye BIM-værktøjer. Det gør blandt andet, at INGENIØR’NE i dag er blandt de virksomheder, der er længst fremme med Autodesk Revit i kombination med NTI FOR REVIT og NTI CONNECT.

Fra et enkelt kontor i Esbjerg er INGENIØR’NE siden 1972 vokset stille og roligt til i dag at være en veletableret full-service ingeniørvirksomhed med kontorer i Odense, Kolding og Esbjerg. Især de seneste år er det gået ekstra stærkt med udviklingen af virksomheden. For fire år siden havde INGENIØR’NE blot 30 medarbejdere, men i dag er organisationen vokset nærmest eksplosivt til 90 ansatte. De to nye kontorer i Odense og Kolding har blandt andet gjort det nemmere at tiltrække de rigtige medarbejdere, men også virksomhedens partnerstruktur har gjort sit til at skabe succesen. De seks medprojekterende partnere ejer således i fællesskab virksomheden, der gennem en række strategiske rekrutteringer er lykkedes med at tiltrække nogle af branchens bedste ingeniører. Strategien har været med til at sikre INGENIØR’NE markante projekter for en lang række større erhvervsvirksomheder samt en bred vifte af offentlige hospitals- og kulturbyggerier.

Ud over den nøje planlagte medarbejderrekruttering har INGENIØR’NE valgt at satse markant på brugen af Building Information Modeling (BIM) med Autodesk Revit som det bærende 3D-værktøj. Parallelt hermed anvender virksomheden to centrale NTI-værktøjer, nemlig NTI FOR REVIT og NTI CONNECT, hvilket ifølge BIM-ansvarlig og VVS-ingeniør Emil Edvardsen har været med til at give virksomheden en ekstra stærk position i markedet.

- Vi er vækstet, fordi vi er dygtige til det, vi laver, og fordi vi har formået at samarbejde med de samme trofaste kunder gennem en lang årrække. Men vi tør også satse stort på at tiltrække de rigtige medarbejdere, hvilket gør, at vi har et meget højt ”bundniveau”. Det gør også, at vi rent fagligt har haft rigtig god succes med at arbejde endog meget avanceret med nogle af svære ting i Revit og nogle af de centrale dele i nye værktøjer som NTI FOR REVIT og NTI CONNECT. De har allerede bevist deres værd, men hen over de næstkommende år vil det blive nogle endnu stærkere værktøjer for os, lyder vurderingen fra Emil Edvardsen.

Viden udnyttes direkte i Revit

Emil Edvardsen har det overordnede ansvar for hele virksomhedens BIM-arbejde, og han projekterer selv i Revit MEP og laver tilmed beregninger direkte i Revit, hvilket ifølge ham selv hører til en sjældenhed i branchen.

- Langt de fleste ingeniører foretrækker at lave beregningerne i et regneark, men her har vi valgt at gå all in og gøre det direkte i Revit. Det kræver lidt mere viden om programmet og en forståelse af mange af de komplekse sammenhænge, der ligger bag, men dels sparer vi tid ved det, og dels kan vi se en stor gevinst ved på denne måde at lukke hullet mellem Revit og Excel, siger Emil Edvardsen. Han understreger ligeledes, at det er en kæmpe fordel i forhold til kvalitetssikringen af virksomhedens projekter at gennemføre beregninger direkte i Revit:

- Det er med til at øge vores konkurrenceevne, fordi vi hele tiden kvalitetssikrer og arbejder os hen mod et færdigt byggeri, hvor vi ikke står med en hel masse, der skal ændres ude på byggepladsen, fordi det et gået galt i projekteringsfasen, eller hvor 3D-modellen ikke er opdateret i forhold til virkeligheden. Det gør vores projekter meget gennemarbejdede og fri for fejl, og det kan vi selvfølgelig mærke på projektøkonomien, fortæller Emil Edvardsen.

Automatiserer tidskrævende processer

NTI FOR REVIT er sammen med NTI CONNECT et af de seneste skud på INGENIØR’NEs BIM-stamme. I INGENIØR’NEs tilfælde er NTI FOR REVIT med til at automatisere nogle af de processer, som de ansatte i princippet godt kan udføre i Revit, men som tager lang tid. F.eks. er det meget nemt at printe tegninger til forskellige filformater som DWG og PDF, og man kan endda batch-printe mange tegninger på én gang, samtidig med at man kan printe forskellige papirformater i én og samme arbejdsgang. Det er heller ikke muligt uden NTI FOR REVIT. Derfor er et printjob, der tidligere kunne tage halve timer, reduceret til nogle få minutter.

BIM-objekternes egenskaber er også gjort tilgængelige i NTI FOR REVIT i forbindelse med print, så det er langt nemmere at navngive tegninger ud fra de informationer, der allerede ligger i modellen. På den måde kan man nemt navngive en fil med eksempelvis initialerne fra en bruger, revisionsbogstaver, tekst til foreløbige tryk-udgaver eller revisionsdatoen, hvilket man i Revit skal gøre manuelt.

- Ud over en markant lettere printproces har vi valgt at bruge NTI FOR REVIT til at genere en samlet tegningsliste fra flere Revit-modeller. Det er vi formentlig alene om at gøre i Danmark, og vi har da også selv lavet den funktion, men det er med til at spare os for en hel masse tid, som vi kan bruge på projekterne, fortæller Emil Edvardsen.

 

Intelligente funktioner bidrager til 3D-modellens intelligens

I tillæg til de nemme printfunktioner rummer NTI FOR REVIT også en såkaldt Color Composer, der gør det muligt at farvelægge objekter ud fra deres egenskaber i f.eks. 3D Views. På den måde kan virksomheden meget nemt farvelægge eksempelvis brandsektioner og brandceller, så de rent visuelt adskiller sig fra modellen. Parameter Copy er en anden funktion, der gør det muligt at kopiere egenskaber fra ét objekt til et andet, og endvidere kan man lægge koder ind i objekterne, som går igen på identiske objekter, og som rummer information til fx bygherren eller driftsfolkene om eksempelvis vedligeholdelsen af dele af klimaskærmen. Et vindue mod nord og syd kan således kræve forskellig vedligeholdelse, men det ved objekterne i kraft af deres tilknyttede parametre, hvilket letter drift og vedligeholdelse væsentligt.

Ændres en rumstørrelse er parametrene for radiatorerne også med det samme med til at advare om en eventuel underdimensionering, og på den måde foretager INGENIØR’NE løbende en vigtig kvalitetssikring, så der er færre problemer, der skal løses på byggepladsen.

NTI CONNECT udnytter det fulde potentiale

NTI CONNECT er en ny cloudløsning, der samler NTIs portefølje af produkter, som understøtter de opgaver, der har at gøre med skabelsen af et byggeri. Også den er INGENIØR’NE blandt de første i Danmark til at implementere. Platformen er udviklet med udgangspunkt i en byggeprojekt-baseret samling af data fra Revit- og IFC-modeller, der knyttes sammen og integreres i NTI CONNECT. Det gør det bl.a. muligt at leve op til de krav, der er i forbindelse med et byggeprojekt, f.eks. i forhold til IKT-bekendtgørelsernes fil- og mappestruktur, klassifikation med eksempelvis CCS, tilknytning af egenskabsdata, beskrivelser efter B1.000, tilbudslister til udbud og meget mere.

NTI CONNECT er endnu ikke fuldt implementeret hos INGENIØR’NE, men ifølge Emil Edvardsen er der et stort potentiale i løsningen, som virksomheden søger at indfri ved hele tiden at arbejde med mulighederne. NTI CONNECT samler så at sige trådene fra forskellige databaser, hvorefter informationerne bliver tilgængelige for hinanden. Det gør, at eksempelvis beskrivelser, tilbudslister og mængdeudtræk er meget nemmere at integrere på kryds og tværs af de databaser og modeller, hvor de fødes.

- NTI CONNECT gør, at vi kan klassificere bygningsobjekter i vores 3D-model, og via NTI CONNECT kan vi så lave vores beskrivelser, som igen har sammenhæng med vores tilbudslister, der henter mængderne fra 3D-modellen. Det skaber en rød tråd hele vejen gennem forløbet, og på sigt vil det også gøre det nemmere for os at stille de samme informationer til rådighed for vores samarbejdspartnere. Det ser vi meget frem til, slutter Emil Edvardsen.

For mere information

Mark Peter Rockall

Divisionsdirektør i Bygdivisionen

+45 44 35 07 57