Skip to main content Search Basket

Sådan løfter ingeniørteamet i Odense Havn fagligheden til nye højder

Byggeri Facility management GIS og infrastruktur Plant og proces Industri og design


Kompetenceudvikling er en langsigtet investering i både medarbejdere og virksomhed, som resulterer i en mere kompetent og motiveret arbejdsstyrke. Her kan du læse om, hvordan ingeniørteamet i Odense Havn arbejder med at styrke deres kompetencer i bl.a. Inventor, Inventor Factory og NTI FOR INVENTOR.

 

Udfordring

Hvordan sikrer ingeniørteamet i Odense Havn udvikling af deres kompetencer i bl.a. Inventor og Inventor Factory?

Løsning

Teamet har deltaget i flere kurser, som har været en kombination af holdundervisninger og tilpassede workshops.

Resultat

Vi har haft stor glæde af at komme på kursus hos NTI Academy, hvor underviserne har stor erfaring og er dygtige til at lære fra sig.”

Med sine 8,5 mio. m2, svarende til ca. 1200 fodboldbaner, er Odense Havn Danmarks største internationale erhvervshavn, som alene i 2021 håndterede 3,1 mio. tons gods.

Derfor råder havnen i dag over faciliteter, materiel og logistikløsninger samt specialuddannet personale til at betjene de forskellige typer kraner, som havnen besidder, for bl.a. at håndtere godset.   

I Odense Havn er visionen, at fremtiden bygges på især viden, men også vilje og mod.

Og netop viden er en vigtig parameter i ingeniørafdelingens arbejde, som bl.a. indbefatter at bistå med tekniske beregninger til at udføre de mange komplekse løft med kranerne.

For som de siger: ”Selvom vi ofte håndterer kæmpestore ting, er det i sidste ende de små millimeter, der får tingene til at lykkes.”

Ovenstående illustrerer vigtigheden af at have de rette kompetencer til at foretage de helt eksakte beregninger på løft, som laves i Autodesk Inventor, så alt foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt og mest omkostningseffektivt. 

Om Odense Havn

Odense Havn Danmarks største internationale erhvervshavn. I mere end 60 år har store produktioner udgjort Odense Havns DNA, og det seneste årti er vi rykket op i den europæiske superliga blandt produktionshavne inden for offshore vind.

Johnny Ferreira Scharff, som er teamleder i ingeniørafdelingen, fortæller:

Vi er en lille afdeling. Derfor opstår der ofte situationer, hvor vi skal have flere hatte på, så det er afgørende, at vi har kompetencerne til at favne bredt. Det betyder, at vi skal have god indsigt i, hvordan Inventor og de forskellige funktioner fungerer, og at vi udnytter og bruger det på den mest effektive måde.”   

 

Derfor er kompetenceudvikling en god investering

Nogle områder er vi stærke i. Andre er vi knap så stærke i.”

Sådan forklarer Johnny om teamets daglige brug af Inventor.

Og i Odense Havn har holdningen altid været, at kompetenceudvikling betaler sig, så teamet har de bedste forudsætninger for at udføre de daglige opgaver, som bl.a. inkluderer at:

  • udarbejde løftetegninger, -planer og -instruktioner
  • lave udkast og forslag til nyt udstyr/værktøj
  • benytte Inventor til at fremstille/renovere arbejdsplatformen, som skal bruges til at udskifte vinduer i førerkabinen og vedligeholde skinner i 79 meters højde
  • layoute udendørsarealer til salgsafdelingen for at illustrere de aktuelle muligheder Odense Havn rummer over for potentielle kunder, som laves i Inventor Factory.

Hvem kan du møde i artiklen?

Johnny Ferreira Scharff

Johnny-circle.png

Teamleder – Logistik & Havn, Engineering.

Johnny uddyber:

Det største løft, vi har udført, vejede omkring 1100 tons. Det er så tungt, at vi skal sikre, at vi håndterer det på den rigtige måde. Og her er Inventor med til at sikre, at hele processen omkring det går rigtigt til.”

For at udvikle teamets færdigheder i Inventor, men også i andre software-løsninger som Inventor Factory, NTI TOOLS Inventor og Vault Basic, har de deltaget i flere kurser hos NTI Academy med stor succes, som har været en kombination af holdundervisning og tilpassede workshops.

Hvor holdundervisningen foregår i mindre hold og med andre kursister med en specifik agenda, hvor der er mulighed for vidensdeling deltagerne imellem, bliver de tilpassede workshops afholdt internt i virksomhederne og er målrettet de udfordringer, der udspiller sig på daglig basis. 

Fordelene ved holdundervisning ifølge Johnny
  • Sparring med andre kursister
  • Godt at komme ud af huset og lære i et andet miljø.
Fordelene ved tilpassede workshops ifølge Johnny
  • Fokus på egne problemstillinger
  • Lettere at stille spørgsmål til konkrete udfordringer.

Bl.a. har Johnny og teamet investeret i NTI TOOLS Inventor, som er et add-in til Autodesk Inventor, med mange værdiskabende funktioner, som løfter arbejdsgangene i Inventor. Men de formåede ikke at udnytte produktet til fulde. 

Vi fik slet ikke udnyttet potentialet i NTI TOOLS Inventor. Derfor besluttede vi, i samråd med NTI, at deltage i en intern og tilpasset workshop, hvor en af deres specialister kom forbi og satte os ind i de mange funktioner, som vi i dag får brugt langt bedre,” fortæller Johnny.   

Og det er en genkendelig problemstilling: At de digitale værktøjer, man investerer i og har til rådighed, ikke bliver udnyttet optimalt.

Men det findes der løsninger på. Og Johnny forklarer videre:

Vi har haft stor glæde af at komme på kursus hos NTI Academy, hvor underviserne ved, hvad de taler om. Man fornemmer deres specialistviden, og at de selv har hands-on erfaring. Vigtigst er at få integreret de læringer, vi gør os på kurserne, hurtigt, så de bliver en del af dagligdagen, og de ikke går i glemmebogen.”

Metroselskabet / Ditte Valente

Inventor Factory og 3D-scanning

I fremtiden er ingeniørteamets fokus på at styrke kompetencerne i Inventor Factory for at blive stærkere til at udvikle salgslayout med henblik på at tiltrække endnu flere kunder til havnen. Og i den forbindelse er der også et ønske om at arbejde mere med 3D-scanning.

For ved at opmåle med 3D-scanning får Odense Havn præcise, og detaljerede digitale 3D-modeller og punktskyer af alt fra eksisterende bygninger, anlæg og havneområde.

3D-scanning åbner op for nogle helt nye muligheder og giver flere detaljer og et federe layout, så vi kan få skabt nogle flotte modeller af hele havneområdet. Det betyder, at vi i fremtiden bedre kan brande og visualisere de mange muligheder, der er i Odense Havn over for potentielle kunder,” slutter Johnny.

Mangler du sparring til dit næste kompetenceforløb?

Kontakt os i dag og hør mere!

Ea Eyro

Academy Consultant

+45 76 42 41 21