Skip to main content Search

Bouwbedrijf Vrolijk

Bouw

Via de Autodesk Construction Cloud werkt Bouwbedrijf Vrolijk samen met opdrachtgevers en bouwpartners

Bouwbedrijf Vrolijk is de afgelopen jaren in hoog tempo gegroeid. Dit bracht behoorlijke uitdagingen met zich mee op het gebied van samenwerking en gestandaardiseerde processen. Daarom zijn alle bedrijfsprocessen van Vrolijk in vergaande mate gedigitaliseerd via de Autodesk Construction cloud. Samen met onderaannemers en klanten zet Vrolijk steeds meer stappen op het gebied van deze technologie-adoptie. Zo garanderen zij een goede samenwerking met het toenemend aantal stakeholders en zijn zij direct goed voorbereid op nieuwe regelgeving in Nederland.

Eén bron van de waarheid

“We moesten voor alle projecten één bron van de waarheid zien te krijgen. Door over te stappen op een cloudomgeving besparen we tijd en minimaliseren we risico's op onze projecten. Met behulp van Autodesk's Construction Cloud kunnen onze werknemers zich volledig concentreren op hun kernactiviteiten. Daarnaast zijn er zoveel functionaliteiten in Autodesk's Construction Cloud, dat ook het inbedden van het gebruik ervan bij onderaannemers en klanten de logische volgende stap voor ons is, op het gebied van technologie-adoptie.”

Rob van den Berg

BIM-Manager

Samen bouwen met maar één bron van de waarheid

Bouwbedrijf Vrolijk, onderdeel van de Vrolijk groep, heeft zijn omzet in de afgelopen 10 jaar vertienvoudigd en telt inmiddels ruim 185 werknemers. Zoals ieder bouwbedrijf moet Vrolijk zich houden aan strenge procedures en dienen zij een hoog niveau van kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Bij de inventarisatie van de werkprocessen kwam een duidelijk verbeterpunt naar voren: het efficiënt samenwerken en communiceren in de hele supply chain met klanten, partners en leveranciers.

BIM Manager Rob van den Berg legt uit: "We moesten voor alle projecten één bron van de waarheid zien te krijgen, zodat de communicatie tussen onze teamleden beter zou verlopen. Daarom zijn wij overgegaan op het werken in de cloud. Hiermee besparen we veel tijd en minimaliseren we de risico's op onze projecten. Wij rollen nu de technologie stapsgewijs steeds verder uit, als voorbereiding op de toekomst".

Technologie inzetten voor meer compliance 

Voorheen was er geen centrale plek voor alle projectdocumentatie en vertrouwde het team op communicatie via e-mail of via de telefoon. "We hebben het BIM 360-platform van Autodesk Construction Cloud geïmplementeerd om alle beschikbare projectinformatie altijd en overal toegankelijk te maken", zegt Rob. "Het was even wennen voor de bouwteams, maar naarmate zij meer vertrouwd raakten met het werken in een cloudomgeving, zagen zij al snel de meerwaarde van de beschikbare functionaliteiten".

"De eerste stap was het gebruik van de issues-functionaliteit. Hiermee worden issues al opgespoord tijdens het bouwproces" zegt Rob. “Dit resulteert in minder fouten en hogere kwaliteit van de data”. Maar toen er in Nederland nieuwe overheidswetgeving voor de bouwkwaliteit werd aangekondigd, besloot Bouwbedrijf Vrolijk dat ze de technologie al in een vroeg stadium nog breder wilden uitrollen om goed voorbereid te zijn. "We weten dat technologie een belangrijke rol zal spelen om te kunnen blijven voldoen aan de hoogste bouwkwaliteitswetten. Het vergroten van onze digitale workflows in het ontwerp- en bouwproces zal hiervan integraal deel uitmaken", reflecteert Rob. 

bouwvakkers van bouwbedrijf vrolijk

Sneller clashes detecteren 

In samenwerking met CAD & Company hebben zij inmiddels ook getest met BIM Collaborate (Pro) als onderdeel van hun accountgebaseerde abonnement op Autodesk Docs.

"We gebruiken deze oplossing om clashes tussen bouwelementen te verhelpen als we van de ontwerp- naar de bouwfase van onze projecten gaan. Nu al zijn we in staat om clashes met onze onderaannemers sneller te detecteren tijdens BIM- en engineeringvergaderingen", blikt Rob terug.   

Met behulp van Autodesk's Construction Cloud kunnen de werknemers van Vrolijk zich volledig concentreren op hun kernactiviteiten. Rob legt uit: “Standaard handmatige taken zijn geautomatiseerd. De gegevens hebben tijd- en datumstempels, evenals onze 3D-modellen. Onze eigen tekeningen en documenten zijn correct opgemaakt voldoen aan de  ISO 19650 naamgevingsstandaard. Dit bespaart tijd met zoeken naar de juiste bestanden en het vermindert dit de kans op fouten op onze projecten radicaal. De waarde die dit met zich meebrengt is immens."      

bouwplaats bouwbedrijf Vrolijk

Investeren in toekomstbestendigheid

Het automatiseren van mappenstructuren en ervoor zorgen dat ieder project voldoet aan ISO 19650, een internationale norm voor het beheren van informatie over de hele levenscyclus van bouwwerken met behulp van BIM, is een belangrijke prioriteit voor Rob. Het team wil er ook voor zorgen dat ze workflows krijgen voor het goedkeuren van documenten met hun onderaannemers. Dit zal het team helpen om zich voor te bereiden op de bouwkwaliteitswetgeving en om een gestandaardiseerde aanpak voor documentbeheerconventies voor alle projecten te realiseren. 

Met het oog op de toekomst is Vrolijk van plan om meer en meer digitale workflows toe te passen op hun bouwprojecten. "Er is zoveel functionaliteit in Autodesk's Construction Cloud, dus het inbedden van het gebruik ervan bij onderaannemers en klanten is de logische volgende stap voor ons op het gebied van technologie-adoptie", vertelt Rob. En naarmate het bedrijf groeit, kan Vrolijk steeds meer processen optimaliseren om een soepele samenwerking tussen een toenemend aantal stakeholders te garanderen.

Wil je meer weten?

Ben je benieuwd wat Autodesk Construction Cloud voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende gesprek met één van onze adviseurs of vraag een offerte aan. 

Contactformulier

Aanmelden nieuwsbrief