Skip to main content Search Basket

NTI FOR REVIT

Från 3D till BIM. Snabba upp dina BIM-processer, optimera datakvaliteten och spara tid!

Läs om den senaste versionen här

Snabba upp dina BIM-processer!

NTI FOR REVIT är ett tillägg för Autodesk Revit som erbjuder det perfekta verktyget för att arbeta betydligt smartare i dagliga processer i Revit.

Många Revit-användare utmanas av bristande struktur och överblick mellan modeller, ritningar och egenskaper; inkonsekventa data i modeller leder till många fel och bristande kvalitet, och att publicera och exportera modeller till andra system är mycket tidskrävande.

Föreställ dig ett verktyg som accelererar arbetsflöden, optimerar datakvaliteten i dina BIM-modeller och sparar tid.

NTI FOR REVIT erbjuder en lösning baserad på +100 funktioner för de flesta utmaningar i Revit, vilket ger värde till alla parter som är involverade i BIM-projekt.

Produkten är flexibel och kan kombinera en mängd funktioner för flera olika ändamål och arbetsflöden.

Vi har över 100 funktioner, vi arbetar bland annat inom följande områden

Det finns en lösning för de flesta utmaningar i Revit

NTI FOR REVIT fyller många av de luckor som Autodesk Revit har när det gäller att stödja den lokala marknadens byggregler. Dessutom stödjer NTI FOR REVIT byggandets IKT-krav för t ex namngivning, klassificering, fastighetsdata och byggnadsdelar.

Här ser du ett urval av utmaningar som du hittar en lösning på i NTI FOR REVIT.

Find & Select

Utmaning

Att hitta objekt efter kategori, familj, typer och parameterfilter kan vara utmanande.

Lösning

Med funktionen Hitta & Välj sparar du tid på att navigera i modellen. Du kan snabbt korrigera ändringar och komma åt element och på så sätt enkelt skapa en överblick.

Se funktionen Find & Select här

En kort videointro: Find & Select

Hitta objekt enkelt genom att filtrera efter kategori, familj, typer och parameterfilter.

Se videon här

Color Composer

Utmaning

Avsaknaden av en visuell översikt över data om modellegenskaper gör det svårt att validera det egna arbetet och att kommunicera med externa partners och kunder.

Lösning

Med Color Composer-funktionen får du en unik visuell översikt så att du kan kontrollera ditt eget arbete för koordination och slutförande. Funktionen är också ett utmärkt verktyg för kommunikation över modellegenskaper.

Se funktionen Color Composer här

En kort videointro: Color Composer

Färga valda element i modellen för att presentera parametervärden bättre visuellt.

Se videon här

Excel Tools

Utmaning

Att hantera och stämma av data med icke-Revit-användare för att uppnå konsistens i både data och modeller kan vara svårt.

Lösning

Med Excel Tools-funktionen kan du enkelt och snabbt hantera och underhålla data av hög kvalitet med icke-Revit-användare för ett Excel-projekt, samt uppdatera modellen via Excel-länkar.

Se funktionen Excel Tools här

En kort videointro: Excel Tools

Använd kraften i Excel för att redigera BIM-data och återföra dem till modellen.

Se videon här

Parameter Copy

Utmaning

Inkonsekventa data i modeller leder till fel och bristande kvalitet.

Lösning

Funktionen Parameter Copy säkerställer att du ökar din projektkvalitet och säkerställer en bra datastruktur med ett automatiserat förhållningssätt för att anpassa dokumentation och på så sätt att du undviker fel i dina modeller.

Se funktionen Parameter Copy här

En kort videointro: Parameter Copy

Se hur du kan övervinna informationsbegränsningarna i standard Revit med Parameter Copy.

Se videon här

Publish Functions

Utmaning

Det är långsamt och tråkigt att göra uppdateringar av ritningar och öppna BIM-modeller för dokumentation.

Lösning

Funktionen Publiceringsfunktioner säkerställer att du sparar tid i ditt arbete med BIM-modeller och dokumentation, och ökar därmed projektkvaliteten genom att anpassa dokumentationen och strukturutdata i processarbetsflödet.

Se funktionen Publish Functions här

En kort videointro: Publish Functions

Se hur du enkelt kan publicera filer till PDF, IFC och CAD.

Se videon här

Vem använder NTI FOR REVIT?

NTI FOR REVIT används av över hälften av våra Revit-kunder. Kunder är vanligtvis alla som arbetar med BIM, arkitekter, byggnadsingenjörer och installationsingenjörer (MEP).

On-demand webinarer

Du kan få mer information i tidigare hållna webbseminarier. Här hittar du en mängd webinarier som kan intressera dig:

Se våra on-demand webinarier

Läs kundcase om NTI FOR REVIT

Är du nyfiken på att höra mer?

Vill du höra mer om NTI FOR REVIT?

Välkommen att kontakta oss, så återkopplar vi till dig så snart som möjligt för ett samtal och en demonstration av programvaran.

Vi stöttar både små, medelstora och stora företag inom byggbranschen med bl.a.

  • Rådgivning
  • Mjukvarulösningar
  • Kompetensutveckling

Har du några ytterligare frågor?

Du är varmt välkommen att kontakta oss direkt.

Johan Holmqvist

Sales Manager AEC

010-1016354

Jonas Gullström

Key Account Manager

010-1016220