Skip to main content Search Basket

NTI INTEGRATOR: the solution to Connected Engineering.

NTI INTEGRATOR är en plattform för systemintegration med standardmoduler för Vault Professional, Fusion 360 Manage och olika ERP-system.

Kontakta oss

 

Frigör kraften i din data med hjälp av NTI INTEGRATOR

En av de viktigaste delarna inom digitalisering är systemintegration. Det finns stora möjligheter till effektivisering hos tillverkande företag genom integration mellan olika affärskritiska system.

NTI INTEGRATOR är en integrationsplattform med standardiserade moduler till bland annat Autodesk Vault Professional, Fusion 360 Manage och flertalet ERP-system, som konverterar artikeldata i PDM-systemet, till artiklar och artikelstruktur i företagets affärssystem.

NTI INTEGRATOR automatiserar dina arbetsflöden, ökar effektiviteten och förbättrar kvaliteten på din data och frigör därmed en massa tid för mer värdeskapande arbete.

 

Verklig digitalisering

Ofta är företagets arbetsuppgifter redan digitaliserade i olika IT-system. Det kan vara affärssystem, CAD-system, CRM-system, dokumenthanteringssystem och verksamhetssystem av alla dess slag.

Utmaningen ligger i gränssnittet mellan affärskritiska system där processen ofta börjar om med manuell inmatning där kritisk information blir fel eller inte följer med. När det sedan sker en uppdatering i det ena systemet hänger det andra inte med. 

Verklig digitalisering sker då olika system kommunicerar med varandra, vilket minskar behovet av manuell hantering, och kan spara enormt mycket tid. Dessutom minimeras och förhindras misstag då överföring av information mellan systemen sker automatiskt och säkert.

 

Vanliga utmaningar hos företag

Genom åren har vi träffat många företag, och många av dessa har gemensamma utmaningar som exempelvis: manuell inmatning av data från ett system till ett annat, felaktig revision eller version på ritning, dubletter av artiklar som redan finns men svåra att hitta, felaktig status på artiklar vilket kan leda till att man bestäler på ett utgånget underlag osv. 

Känner du igen utmaningarna? 

 

 

Utmaning

Lösning med NTI INTEGRATOR

Tid som inte adderar värde spenderas på manuell inmatning av samma data i flera system.

Överföring av artikel- och BOM-data mellan IT-system, såsom Vault Pro, Fusion Manage och ERP-system.

Ökad risk för felinmatning av data som kan orsaka osäkerhet i de efterföljande processerna.

Förbehandling av ingenjörsdata, automatisk verifiering och jämförelse av data innan överföring.

Risk för icke-efterlevande data mellan system, till exempel olika revisioner, som kan leda till produktionsfel.

Smarta verktyg för att skapa logik och regler som automatiserar arbetsflöden.

Risk för att skapa nya artiklar som redan finns, vilket genererar duplicering och ökar kostnaderna.

Lägg till produktionsdata som rutter och råmaterial.

Ändringar av artiklars status uppdateras inte mellan systemen, vilket kan leda till inköp av föråldrade artiklar.

Bifoga produktionsdokument som PDF och DXF.

 

 

ITK Envifront sparar över 1000 timmar varje år

"Den största vinsten som vi har gjort med digitalisering är att vi har kapat bort åtminstone 1000 timmar varje år som gått åt administration, men som vi idag istället kan lägga på riktigt arbete mot kund."

Fredrik Albertsson

VD, ITK Envifront

Cadcraft är sedan 2022 en del av NTI Group 

 

 

Vill du veta mer om NTI INTEGRATOR?

Fyll i formuläret här så kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt och så bestämmer vi tillsammans hur vi kan gå vidare.

Fyll i formuläret

Vill du veta mer om möjligheterna med NTI INTEGRATOR?

Tveka inte på att kontakta oss

Daniel Marcus

Key Account Manager

010-1016309

Patrik Johansson

Account Manager

010-101 63 39