Skip to main content Search Basket

NTI ROUTE

Løsning til skitsering af føringsveje, bestemmelser af luftmængder samt afdækning af pladskrav i de første faser af installationsprojekteringen.

Køb NTI ROUTE i vores webshop

 

Kravene til modeller stiger

I Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018 står der, at fagmodeller i de første projektfaser skal indeholde ”volumener af udvalgte vandrette og lodrette hovedføringsveje, der redegør for forventede principper for den samlede pladsdisponering”.

Med NTI ROUTE kan du nemt og hurtigt leve op til dette krav, da vi har samlet beregning af luftmængder og skitsering af føringsveje i ét værktøj. Når du beregner luftmængder, udnytter du de data, der ligger i arkitektens fagmodel (rooms, windows og doors), og når arkitekten laver ændringer, får du automatisk besked herom.

Den beregnede luftmængde anvendes til at bestemme pladskrav. På den måde skabes der sammenhæng mellem bygningsmodellen, beregningerne og ønsket om plads til installationerne.


NTI ROUTE - tværfaglig koordinering i de indledende faser

NTI ROUTE understøtter tidlig tværfaglig koordinering, ikke bare indbyrdes mellem installationsfagene, men også mellem arkitekt- og konstruktionsfagene.

Du kan komme i gang med at modellere i Revit tidligere, i den helt rigtige detaljeringsgrad. Med NTI ROUTE skabes ikke bare en sammenhæng mellem model og luftmængder - du får også et planlægningsværktøj for placering af kanaler, rør, kabelbakker og ikke mindst zoner. Vores mål er at gøre din proces simpel og overskuelig gennem et brugervenligt interface.

NTI ROUTE optimerer modellering på mange områder

 

 

nti-route-icon-time-100px.png

Gennemfør beregninger af luftmængder hurtigt og med udgangspunkt i data fra arkitekt-modellerne.nti-route-icon-form-100px.png

Opbyg og anvend templates for effektiv projektering.nti-route-icon-data-100px.png

Brug de data, der allerede ligger i bygningsmodellerne, og generér hurtigt forslag til pladsdisponering af ventilation, rør, kabelbakker og zoner.

 

nti-route-icon-search-100px.png

Få overblik over rummene i din bygningsmodel, og tilknyt forudsætninger for luftskifte til disse.


Vores kunder har erfaret ..

Et rigtig godt udvidelsesprogram til Revit

Programmet håndterer luftmængderne således manuelt arbejde mindskes, og er super effektivt ved de konstante justeringer der typisk er tidligt i fasen. Udvidelsesprogrammet gør at det er hurtigt at beregne luftmængder og få tilføjet generiske føringer således der er afsat plads i de tidlige faser. Når man så kommer videre i faserne er det dejlig let at tilføje kanaler pga. information indtastet i de generiske føringsveje.

Christian Juul Sørensen

Fagkoordinator - Ventilation, Energi & Indeklima, Orbicon A/S

Oplev interfacet

Kernefunktioner

Volumen-objekter

Indsæt et generisk volumen-objekt i bygningsmodellen, tilføj kanaler og tilknyt rum til disse for at finde den korrekte dimension. Tilføj endvidere rør, kabelbakker og zoner. Kanaler og rør kan suppleres med isolering. Respekt-afstand kan tilføjes for at sikre, den korrekte plads afsættes. For at tilsikre adgang for drift og vedligehold af installationerne eller plads til udfletning og krydsninger placeres brugerdefinerede zoner.

Luftmængdeberegning

På alle spaces i bygningsmodellen tilknyttes nemt beregnings-templates, og der udføres beregning af luftmængder. Der kan gennemføres følgende beregninger: Termisk, atmosfærisk, DS447, luftskifte eller fast luftmængde.

Beregnings-templates til bestemmelse af luftmængder

Opbyg dine egne beregnings-templates og brug dem, når du laver beregninger af luftmængder for de enkelte rum på projekterne. Brug af templates sikrer en effektiv og konsekvent tilgang til beregningerne.

Er du nysgerrig for at høre mere?

Vil du gerne høre mere om NTI ROUTE?

Så udfyld blot formularen her, og vi kontakter dig snarest muligt for en uforpligtende snak og evt. en demonstration af softwaren.

Vi understøtter både små, mellemstore og store virksomheder inden for byggeriet med bl.a.:

  • Rådgivning
  • Softwareløsninger
  • Kompetenceudvikling

Udfyld formularen

Har du nogen spørgsmål?

Mark Peter Rockall

Divisionsdirektør i Bygdivisionen

+45 44 35 07 57

Per Hartman

Systemkonsulent

+45 44 35 07 58