Skip to main content Search Basket

Sammen bygger vi en bæredygtig fremtid

Få indblik i de digitale løsninger, der baner vejen for et mere bæredygtigt byggeri

Læs mere

Sådan bygger vi mere bæredygtigt

60 % vil gerne bygge bæredygtigt. Men under 5 % af igangværende projekter kan betegnes som bæredygtige. Så hvordan skaber vi en mere bæredygtig branche? Især i en gradvist mere og mere urbaniseret verden, hvor vi i 2050 kan forvente, at 70 % af verdens befolkning vil bo i byerne. Det gør det endnu mere vigtigt at overveje virkningerne af byggeriet i fremtiden.

 

Det handler om at have de langsigtede briller på. For bæredygtigt byggeri er ikke kun energieffektive bygninger. Det handler også om bygningernes samlede fodaftryk på klima og miljø. Om bygningernes påvirkninger af brugernes sundhed. Og det handler om balance i forhold til økonomi.

39 %

så meget står byggeriet for af den globale CO2-udledning årligt.

 

28 % 

stammer fra bygningsdriften (energiforbrug til varme, køling og lys).

 

11 %

kommer fra byggematerialer (produktion og transport samt nedrivning og affaldshåndtering).

 

6 indsatsområder, som baner vejen for et mere bæredygtigt byggeri

Med de rigtige værktøjer, teknologier og materialer kan vi gøre byggebranchen mere bæredygtig. Bl.a. skal vi nytænke den måde, vi har adgang til, behandler og distribuere byggedata. For det er vejen til at opnå meget større indsigt i byggeriet – både når det kommer til projekteringen, men også i forbindelse med bæredygtighedsanalyser. Men bæredygtighed handler også om at tænke både cirkulært, optimere på driften og byggeprocessen i helhed. Alt sammen ved hjælp af digitale værktøjer. Her får du overblikket over og inspiration til, hvordan du skaber mere bæredygtigt byggeri gennem digitalisering med fokus på seks indsatsområder, hvor du kan læse mere ved at trykke på de forskellige indsatsområder.

De 6 indsatsområder er

Hele 28 % af byggeriets samlet CO2-udledning stammer fra driften. Derfor er det vigtigt at vurdere, hvor det er muligt at optimere på omkostningerne forbundet med driften; herunder bl.a.

 • Anlægsudgifter
 • Vedligeholds- og udskiftningsudgifter
 • Udgifter til energiforbrug, vandforbrug og vandafledning
 • Udgifter til rengøring
 • Udgifter til tekniske installationer  

Faktorerne ovenfor skildrer, hvorfor økonomisk bæredygtig kræver at kigge på hele bygningens levetidsomkostninger (totaløkonomien) fremfor kun at tage udgangspunkt i, hvad det koster at opføre byggeriet. For kun sådan kan du tage de nødvendige valg ud fra helhedstænkning, kvalitet og en vurdering af de langsigtede konsekvenser af valg af løsninger – i både bygge- og driftsfasen. 

 

Hvilken software kan hjælpe mig med at styre driften?

Med NTI FM kan du let og lige til danne dig et overblik og styre både opgaver og udgifter forbundet med drift og vedligehold på en let og simpel måde. Det er med til at sikre økonomisk overblik og status på vedligeholdelsesopgaver. Både på en enkelt ejendom, men også en større ejendomsportefølje.

Oplev NTI FM

Byggebranchen vil i fremtiden være præget af, hvordan vi genbruger og genanvender ressourcer og dermed bygger mere bæredygtigt. Og potentialet er stort, da bygge- og anlægsbranchen står 33 % af alt affald. Det kan konkret være at bruge en stor andel genanvendte materialer, at tænke i genanvendelse i forbindelse med design af nye produkter, komponenter og bygninger eller renoveringsprojekter. Eller vi i det daglige anvender værktøjer til at få dokumentation for kvaliteten af genanvendte materialer.

 

Hvilken software kan hjælpe mig i renoveringsprojekter?

3D-scanning

I renoveringsprojekter er det en fordel at have så mange og så præcise data om den eksisterende bygning som muligt. Ved at benytte 3D-scanning til opmåling opnår du den nødvendige præcision i 3D-modellen af bygningen, så du helt præcist kender volumen. Sådan undgår du uforudsete udfordringer samtidig med, at du lettere kan genanvende eksisterende materialer. Derudover kan du også have stor glæde af 3D-modellerne fra scanningen i forbindelse med vedligehold og drift. Når du fx præcist ved, hvor mange m2, der skal rengøres, vægge der skal males, eller gulve der afhøvles, har du et bedre grundlag at indhente priser fra.       

Oplev 3D-scanning

Revit

Revit understøtter dig i renoveringsprojekter. Fx kan du importere 3D-modellen fra din scanning i Revit, som du så efterfølgende kan benytte som projekteringsværktøj i dit renoveringsprojekt til at håndtere de forskellige faser. Ved, at du har de præcise data i Revit fra 3D-scanningen, opnår du et bedre grundlag for at skabe nye designforslag baseret på eksisterende materiale.        

Oplev Revit

For at skabe et mere bæredygtigt byggeri skal vi gøre mere ud af at bruge byggematerialer med længere levetid og mindre miljøpåvirkning. Udover at brugen af mere miljøvenlige materialer på byggepladsen vil reducere mængden af affald, vil det over tid også øge en bygnings levetidsværdi og reducere de samlede energiomkostninger til drift og vedligehold.

 

Hvilken software kan hjælpe mig med at optimere brugen af byggematerialer?

hsbcad

Skal fremtiden bygges i træ? Produktionen af byggematerialer står for 11 % af Danmarks samlede CO2-udledning. Derfor er der store klimabesparelser at hente ved at omstille byggebranchen til mere træbyggeri. Med løsningen hsbcad kommer du tættere på et CO2-neutralt byggeri. hsbcad kan nemt integreres med Revit eller AutoCAD Architecture, samtidig med at modellerne stadig lever op til dine BIM-krav. hsbcad er oplagt til design og produktion af træelementer (stolper, forskalling, beklædning m.v.) i fx vægge, lofter og gulve. Med hsbcad kan du nemt tage arkitektens BIM-model og designe tilpassede træelementer, der kan sendes direkte til produktion

Du sparer tid, undgår fejl, og i sidste ende får du et både tilpasset, miljøvenligt, holdbart og smukt produkt, der kan erstatte de ellers gængse betonelementer.    

Læs mere om hsbcad her

Vi skal være bedre til at indtænke bæredygtighed tidligt i byggeprocessen, da der er store gevinster at hente ved at bruge længere tid og omtanke tidligt i projektets forløb. Derfor er det vigtigt, at vi i højere grad lader os inspirere til at tænke datadrevet kvaliteter ind i bygningens designfase. Hvordan kan vi opnå bedre drift, bedre komfort osv., og hvordan fremtidssikrer vi vores bygninger mest muligt ved at få langsigtede kvaliteter med?

 

Hvilke software kan hjælpe mig i designfasen til at tænke bæredygtighed tidligt ind i processen?

Generative design

Med generative design kan du udforske og evaluere dine designs og arbejde mere bæredygtigt ved at optimere brugen af materialer og derved reducere mængden af affald. Her opstiller du en række krav og specifikationer i forhold til konstruktion og funktionalitet, og du vil efterfølgende blive foreslået en række løsninger, som alle er optimeret i forhold til vægt og styrke, pris, materiale osv. Herefter kan du udvælge de bedste og mest optimale designs og selv videreudvikle på dem efter behov. Generative design er en del af Revit, som du kan læse mere om nedenfor.    

Oplev Generative Design    

Autodesk FormIt

Med Autodesk FormIt kan du skitsere, analysere og tegne dine designs på et tidligt stadie. Og med integrationen til Autodesk Insight har du mulighed for at berige dine skitser med data og analyser af sol- og energipåvirkninger i den tidlige fase af dit projekt. Insight hjælper dig bl.a. med at sammenfatte og optimere din bygnings energiforbrug, og du kan visualisere den påvirkning og varmeforøgelse, som solen har. Det gør det lettere for dig at træffe de mest energivenlige beslutninger. Autodesk FormIt er en del af AEC Collection, som du læse mere om herunder. 

Oplev Autodesk FormIt    

Dynamo

Dynamo er et værktøj til visuel programmering, som du med fordel kan benytte til at udforske parametrisk design og valg af designløsninger baseret på data og logik. Dynamo hjælper dig med at automatisere repetitive arbejdsgange med det formål at fremskynde designprocessen og arbejde mere effektivt ved at visualisere og analysere dit arbejde og hjælpe dine designs med at tage form. Dynamo er en del af AEC Collection, som du kan læse mere om herunder.      

Oplev Dynamo    

Bæredygtighed er tæt forbundet med digitalisering. For at kunne bygge bæredygtigt kræver det, at du har styr på dine BIM-data for at måle og projektere mere bæredygtigt. Hvis din BIM-model ikke indeholder brugbare data, kan du derfor ikke trække data ud til dine bæredygtighedsanalyser. Med de rette software kan du skabe en databaseret tilgang til mere bæredygtige projekter.

 

Hvilke software kan hjælpe mig med at måle og projektere mere bæredygtigt?

Real-Time LCA

Med Real-Time LCA griber du den lavest hængende frugt, når det kommer til at optimere jeres håndtering af LCA-beregningerne. De komplekse LCA-beregninger kan nemlig automatiseres 100 %. Real-Time LCA samler informationer direkte fra BIM-modellen, Excel eller manuelle indtastninger og giver et overblik og historik over alle byggeriets miljødata. Du får historik, dokumentation og rapporteringsmuligheder for hvert skridt i designprocessen, og i overensstemmelse med offentlige krav, certificeringsordninger m.m.     

OPLEV REAL-TIME LCA    

LightStanza

I forbindelse med BR18 er der kommet nye krav til dagslys, hvilket betyder, at en bygnings rum skal være tilstrækkelig belyst. Det betyder, at du bl.a. skal tage hensyn til både rummets og bygningens udformning samt de faktiske omgivelser. Ved hjælp af LightStanza kan du efterleve de nye krav og foretage de nødvendige klimabaserede beregninger. Her kan du lave dagslyssimuleringer- og beregninger ned i mindste detalje, som i sidste ende resulterer i bedre og mere optimale designs. Hvis du vil vide mere om LightStanza, kan du kontakte konsulent Rolf Spandet Karstensen nedenfor.    

Oplev LightStanza    

Autodesk Insight

Med Autodesk Insight kan du optimere bygningseffektiviteten i alle faser af byggeriets livscyklus, hvor du får adgang til informationer og data om energiforbrug og miljøpåvirkning. Når du har oprettet din energimodel i Revit og udført en energianalyse ved hjælp af ”Energy Optimization”, kan du efterfølgende bruge Autodesk Insight til at forstå, evaluere og justere design og driftsfaktorer og skabe energibesparelser. Autodesk Insight er en del af AEC Collection, som du kan læse mere om herunder.

Oplev Autodesk Insight    

AutoCAD Civil 3D

Med AutoCAD Civil 3D har du langt bedre forudsætninger for at skabe bæredygtige bygge- og anlægstekniske projekter, hvor du kan evaluere flere klimavenlige designforslag. Afløbssystemer kan udformes og analyseres med simuleringsværktøjer til opsamlingssystemer, bassiner og kanaler. Det reducerer behovet for at skabe overflader til afløb efter byggemodning, og du kan udarbejde rapporter for at sikre, at krav til bæredygtig udformning af afløbssystemer overholdes i forhold til mængder og kvalitet. 

Oplev AutoCAD Civil 3D    

Autodesk CFD

I Autodesk CFD er det muligt at beregne strømninger og påvirkninger, og hvordan et flow påvirker en konstruktion, fx en bygning og andre omkringliggende påvirkninger som biler osv. Udover, at du med Autodesk CFD bl.a. kan teste flow, herunder vindhastighed og turbulens, rundt om en bygning, kan du også analysere indeklima som fx effektiviteten af et ventilationsanlæg og kuldepåvirkning.

Oplev Autodesk CFD    

MagiCAD

At sikre godt indeklima er en af de mest udfordrende opgaver i moderne bygninger. Med MagiCAD Ventilation er det muligt at designe selv komplicerede ventilationssystemer. Du kan nemt foretage nøjagtige beregninger, analyser og optimeringer af ventilationssystemerne allerede i designfasen. Modulet giver dig adgang til et stort udvalg af beregninger, som fx flow-, dimensionerings-, balance- og lydberegninger, som sikrer en bæredygtig tilgang.

Oplev MagiCAD    

Jo længere en byggeproces, desto mere påvirker det miljøet. Derfor skal fokus i fremtiden også være på, hvordan vi løfter udførelsesfasen for at reducere spildtid og minimere antallet af fejl. For klimabelastningen som følge af fejl og mangler kan reduceres væsentligt ved øget brug af fælles digitale samarbejdsplatforme.

 

Hvilke software kan understøtte mig i byggeprocessen?

Autodesk Construction Cloud (tidligere kendt som BIM 360)

Med Autodesk Construction Cloud (ACC) styrker du kommunikation og samarbejde og opnår gennemsigtighed og kontrol over hele byggeprojektet. Dine modeller kan visualiseres på din tablet, og alle data synkroniseres i realtid med den seneste version. Det sikrer, at din produktivitet øges markant samtidig med at du får bedre kvalitet og sammenhæng i alt, du foretager dig. Hvad enten du er bygherre, arkitekt, rådgiver eller entreprenør giver ACC én samlet løsning til at samle data ét sted – og effektivisere du dit byggeprojekt ved at lette samarbejdet på tværs af projektets parter og faser.  

Oplev ACC    

Solibri

Med Solibris løsninger, Site og Office, kan du kvalitetssikre dine BIM-projekter, øge datakvaliteten og skabe bedre designs, så du har de bedste forudsætninger for at udføre et fejlfrit byggeri. Solibri bringer kvalitetssikring i byggebranchen til et helt nyt niveau og hjælper med, at informations- og workflow flyder problemfrit fra design til byggeri.  

Oplev Solibri    

NTI CONNECT

Standardisering er effektivt redskab til bæredygtigt byggeri. Og på trods af, at alle byggeprojekter er unikke, så består de af bygningsdele og beskrivelser, som meget ofte er ens fra projekt til projekt. En af de store udfordringer i byggebranchen er, at man starter forfra for ofte og skaber de samme ting igen og igen. Det kan du løse ved at klargøre bygningsdele og beskrivelser med de rigtige data på forhånd med NTI CONNECT, så der ikke går tid med det på hvert eneste projekt. Det forhåndssikrer kvaliteten af dit arbejde på alle byggeprojekter og minimerer antallet af fejl.

Oplev NTI CONNECT    

Digitalisering som konkurrenceparameter og forudsætning for det grønne byggeri

”En digitalisering af hele byggebranchens værdikæde er ikke bare en del af løsningen på de klimaudfordringer byggeriet står overfor, men en forudsætning for at det kan lykkes. Byggeriet er midt i et grønt kvantespring, hvor et af de vigtigste parametre for succes er udnyttelsen af digitale data og software. Brugen af digitale værktøjer er både et essentielt konkurrenceparameter og samtidigt en forudsætning for fremtidens bæredygtige byggeri.”

Mark Peter Rockall

Divisionsdirektør i Bygdivisionen

3 råd på vejen mod bæredygtigt byggeri

Opsummeret kan du med fordel tage 3 følgende råd videre med i processen på vejen mod at bygge mere bæredygtigt:

 1. Byg holdbart
  Tænk byggeprojektet som helhed både under opførslen og resten af bygningens levetid for at minimere det samlede ressourceforbrug.
 2. Vælg materialer med omtanke
  Brug miljøvenlige materialer med længst mulig levetid og undgå spild.
 3. Brug data intelligent
  Få styr på dine BIM-data for at måle og projektere mere bæredygtigt.

 

Vil du vide mere om bæredygtigt byggeri?

Hvis du gerne vil vide mere om bæredygtighed og fremtidens byggeri, har vi  nedenfor samlet relevante artikler, on-demand-webinarer og whitepapers, hvor du kan finde inspiration.

Kom godt fra start mod en bæredygtig fremtid i byggeriet

Kontakt os for en uforpligtende og afklarende workshop, hvor vi skitserer konkrete indsatsområder tilpasset din virksomhed.

Mark Peter Rockall

Divisionsdirektør i Bygdivisionen

+45 44 35 07 57