Skip to main content Search Basket

Når digitalisering skaber bedre samarbejde og øget sikkerhed i projekterne

Byggeri

Læs med her og få indblik i, hvordan DP ventilation A/S har sikret en digital tilgang til alle arbejdsgange, som foregår på tværs af tidszoner og landegrænser.  

 

Udfordring

Hvordan sikrer DP ventilation, at de projekter de projekterer, også holder i den virkelig verden, når et byggeprojekt opstartes?

Løsning

Bl.a. MagiCAD og Autodesk Construction Cloud sikrer en digital tilgang til projekterne, hvor der også kommunikeres på tværs af landegrænser.

Resultat

”Udover at spare tid og strømline arbejdsgange, har vi i dag også garanti for, at vi altid tager udgangspunkt i de seneste opdaterede tegninger.”

 

Hvem står bag DP ventilation?

DP ventilation er grundlagt i 1996 af virksomhedens administrerende direktør Dat Ke Phan, der fortsat er virksomhedens ejer. Dat har mere end 30-års erfaring med ventilation i Danmark.

Vores vigtigste opgave i teamet er at sikre, at de projekter vi projekterer overholder de krav, der bliver stillet til fx energiforbrug, lyd, indeklima osv., når byggeprojekterne opstartes.”

Det fortæller Peter K. Andersen, afdelingschef for projektering i DP ventilation – en mellemstor virksomhed med ca. 70 ansatte – som rådgiver, projekterer, implementerer og servicerer alle former for ventilationsanlæg. 

Og her har man tænkt anderledes rent organisatorisk. For med et kontor i Vietnam, hvor 10 ingeniører bistår med at designe i Revit og beregninger i MagiCAD, har en stor del af Peters arbejde været at opbygge et set-up med god kommunikation og samarbejde i dagligdagen, når man er spredt rent geografisk.  

Størstedelen af vores tegne- og designfunktion er flyttet til Vietnam, og understøttet af 2-3 kollegaer i Danmark, som også arbejder i Revit. Tanken er at flytte flere opgaver til Vietnam, så de i fremtiden skal besidde flere kompetencer. Vi har oplevet, at det kan være svært at rekruttere de rigtige profiler i Danmark. Derfor har vi tænkt ud af boksen,” forklarer Peter og virksomhedens direktør Dat Ke Phan.

Om DP ventilation A/S

DP ventilation har stor erfaring med alle former for ventilation og er specialister i større og komplekse ventilationsløsninger. Virksomheden er beliggende i Århus og har ca. 70 ansatte.

At kommunikere og dele data mellem Vietnam samt kontor og byggeplads i Danmark

Revit og MagiCAD har været en del af den digitale arbejdspakke længe, som overordnet set er med til at sikre, at de krav, der bliver stillet til projekterne, også bliver efterlevet ude på byggepladsen. Det inkluderer bl.a. beregning af SEL-værdier og andre reguleringskrav, herunder tryktab på alle kanalsystemer, men også støjniveau, som bliver foretaget i projekteringen inden, at byggeprocessen skydes i gang.

Men hvordan får man oven i hatten kommunikationen til at lykkes på tværs af landegrænser? Og hvordan får man delingen af data til at forløbe gnidningsfrit mellem projekteringsafdelingen og dem, der bygger og monterer anlæggene?

Det var alle spørgsmål, som DP ventilation havde med i deres overvejelser for fem år siden.

For en af de største udfordringer, som vi oplever ude på byggepladsen er, hvordan montører og projektledere hurtigt får adgang til de rigtige data og informationer, de skal bruge for at kunne udføre deres arbejde,” fortæller Peter.  

Her faldt valget på Autodesk Construction Cloud (ACC), herunder Autodesk Build og BIM Collaborate, hvor det udslagsgivende er muligheden for at arbejde i skyen, hvorfra alle involverede altid har adgang til modellerne – 24/7.  

ACC betragter vi som vores fælles kommunikationsplatform til alle vores projekter, hvor alt den information vi arbejder med, er stykket sammen. Det betyder, at montører og projektledere kan tilgå projekterne på byggepladserne igennem Autodesk Build og finde de informationer, de har behov for via iPad,” uddyber Peter.

Derudover letter ACC-platformen også kommunikationen med kollegaerne i Vietnam, hvor de bl.a. benytter issues-funktionen samt kommentarsporet til opgavetildeling. Det er alt sammen med til at sikre, at de internt har styr på og overblik over, hvem der løser hvad. Derudover, i takt med at ACC-platformen er blevet en naturlig del af pakken af digitale værktøjer, som bruges dagligt, så har teamet også udviklet sig i brugen, som i dag også tæller granskning af projektmateriale.   

Og den digitale tilgang har bragt flere fordele med sig, som gør hverdagen langt lettere.  

”ACC har strømlinet vores arbejdsgange, så har vi i dag også garanti for, at vi altid tager udgangspunkt i de seneste opdaterede tegninger ude på byggepladsen, og det ikke er en tilfældig tegning i skurvognen eller forruden, der bliver kigget på. Det giver en stor tryghed, at vi ved, at vi altid kigger på de rigtige informationer og data, og hvor vi finder dem,” fortæller Peter.

At arbejde digitalt skal give mening

At arbejde digitalt er en omstillingsproces. Og det kommer også til udtryk i DP ventilation, hvor enkelte stadig foretrækker at printe en tegning ud, tilføje kommentarer og scanne tegningen ind igen.

Men tid er den største hæmsko, som gør det svært for alvor at få de digitale arbejdsgange ind under huden. Derfor tyr mange helt naturligt til at udføre opgaverne, som man altid har gjort det. For vi ved alle, at det i starten kræver en ekstra indsats at komme i gang og ændre på de processer, som ligger så dybt i måden at tilgå sit arbejde på. Men at det bliver lettere med tiden, når de nye rutiner er skabt og gennemarbejdet.     

Det er en af grundene til, at det også er vigtigt at vise vejen; hvordan det gør hverdagen lettere og på sigt spare de ansatte tid. Og derfor skal det at arbejde digitalt netop give mening og værdi i hverdagen i DP ventilation.

Det er ikke noget, vi gør, bare fordi vi kan. Derfor har vi fokus på at finde de løsninger, der giver værdi for os, og hvor vi tror på og kan mærke en afgørende forskel, når arbejdsgange ensrettes og projekternes information gøres lettilgængelig ude på byggepladsen og letter kommunikationen – også på tværs af landegrænser,” fortæller Peter.  

For digitalisering er vigtigt. Og derfor bruger de i DP ventilation også tid på at tale om det, og hvorfor det er en fordel at bruge tid og energi på.

Vores digitale tilgang gør det muligt for os at arbejde globalt i forhold til vores Vietnamafdeling. Uden ACC vil det være meget vanskeligere. Kommunikationen foregår hurtigere, og vi har en platform, hvor vi sikrer informationerne, som er medvirkende til, at vi kan udføre vores arbejde korrekt,” uddyber Peter.  

For som Peter slutteligt fortæller, så handler det om at mindske fejlene ude på byggepladsen, for det er de fejl, der koster på bundlinjen. ”Så jo mere vi kan gøre forebyggende ved at arbejde smartere og mere grundigt, desto bedre. For vi skal helst undgå at stå i en situation, hvor vores arbejde skal laves om”.   

Vil du vide mere?

Bliv klogere på Autodesk Construction Cloud

Læs om fordelene med MagiCAD

3 uundværlige funktioner i MagiCAD

Hvorfor skal du investere i Autodesk Construction Cloud