Skip to main content Search Basket

MagiCAD til Revit og AutoCAD

Den optimale BIM-løsning til projektering af bygningsinstallationer

Se software og kurser her

 

Hvorfor MagiCAD?

Med MagiCAD får du markedets stærkeste løsning til BIM-projektering af bygningsinstallationer. Det gælder både i den effektive modellering med efterfølgende rettelser, samt beregning af det projekterede. MagiCAD er lig med sparet tid, bedre kvalitet og færre fejl i projekterne.

 

Med MagiCAD får du bl.a.:

  • Virkelighedstro projektering med adgang til over en million brancherelevante BIM-objekter.
  • Tidsbesparende, automatiserede funktioner, som mindsker det manuelle arbejde.
  • BIM-arbejdsgange med support for IFC- og BCF-format.
  • Integrerede beregninger med nem opdatering af dine modeller og mulighed for at finde fejl allerede i skitsefasen.
  • Forbedret kvalitet og en betydelig reducering i antallet af revisioner.

 

Få adgang til over en million intelligente BIM-produkter

MagiCAD giver dig adgang til over en million intelligente 3D BIM-objekter inden for el, ventilation og VVS fra førende internationale og lokale producenter med omfattende tekniske data. Du kan både vælge at projektere produktspecifikt eller produktneutralt.

Udnyt fordelene med BIM endnu bedre

Når du bruger MagiCAD i dit designarbejde, har du alt, hvad du har brug for til selv de mest krævende BIM-projekter. Med en god 3D BIM-model af hele systemet har du et bedre og mere omfattende udgangspunkt for arbejdet, end du har med 2D-tegninger.

Med BIM kan du på forhånd kontrollere om specielle produkter er egnede til den planlagte installation - både rent teknisk og ift. plads og funktion. Du kan foretage nøjagtige beregninger, mens du projekterer i MagiCAD til Revit eller AutoCAD og tidligt i processen kortlægge, om der er kollisioner i det projekterede.

 

6 MagiCAD-moduler til dine behov

Nedenfor kan du blive klogere på de forskellige moduler, MagiCAD tilbyder. Afhængig af dine behov kan du investere i et eller flere forskellige fagmoduler.

magicad_ventilation_icon.png
MagiCAD Ventilation

At sikre godt indeklima er en af de mest udfordrende opgaver i moderne bygninger. Med MagiCAD Ventilation er det muligt at designe selv komplicerede ventilationssystemer.

Du kan nemt foretage nøjagtige beregninger, justeringer og optimeringer af ventilationssystemerne allerede i designfasen. Modulet giver dig adgang til et stort udvalg af beregninger, som fx flow-, dimensionerings-, balance- og lydberegninger.

Læs mere om modulet her

Tag et kursus i MagiCAD Ventilation

magicad_piping_icon.png
MagiCAD Piping

Med MagiCAD Piping får du en komplet BIM-løsning til projektering af varme-, køle-, sprinkler- og brugsvandsanlæg, samt specialsystemer – herunder gasinstallationer.

Med modulet får du adgang til dimensionering og indregulering, så du med et par museklik kan vælge passende radiatorer, tilføje strengreguleringsventiler og derefter beregne størrelser og indregulering af varme-, køle- og brugsvandssystemer.

Læs mere om MagiCAD Piping modulet her

Tag et kursus i Revit MEP med MagiCAD Piping

magicad_supports_and_hangers_icon.png
MagiCAD Supports & Hangers

Med MagiCAD Supports & Hangers kan ophængning af kanaler, rør og kabelbakker osv. udformes med enten generiske eller producentspecifikke ophængingssystemer.

Med MagiCAD Supports & Hangers får du en BIM-løsning, der gør koordinationen mellem designere, entreprenører og bygningsejere nem og effektiv.

 

                                                                                                  

magicad_electrical_icon.png
MagiCAD Electrical

Med MagiCAD Electrical får du flere intelligente værktøjer til avanceret placering af udstyr.

Benyt de stærke funktioner til design af strømkabler, lysdesign via Dialux import/eksport-interfacet, oprettelse og redigering af tavleskemaer og en automatiseret placering af 2D-symboler. Derudover kan du via Schneider Electri's beregningsprogram udføre en lang række el-beregninger, såsom kabelstørrelse, spændingsfald og kortslutningsberegninger.

Læs mere om modulet her

Tag et kursus i MagiCAD Electrical

magicad_sprinkler_icon.png
MagiCAD Sprinkler Designer

MagiCAD Sprinkler Designer er værktøjet til dig, der har brug for hurtigt og effektivt at designe sprinkleranlæg beregnet efter de korrekte sprinklerstandarder.

Modulet kombinerer både et rørmodul og et sprinklerberegningsmodul. Rørmodulet gør det muligt at placere sprinklerhoveder og -komponenter nøjagtigt for derefter at tilslutte dem automatisk til distributionsledningerne.

Sprinklerberegningsmodulet hjælper dig med sprinklerrørstørrelser og flowberegninger og sikrer, at design og modellering af sprinkleranlægget er optimalt.

magicad_schematics_icon.png
MagiCAD Schematics

MagiCAD Schematics er den første løsning, der gør det muligt at synkronisere og styre data mellem skemategninger og modellen.

Med modulet kan du udveksle data tovejs, der sikrer, at data er konsistente gennem hele projektet. MagiCAD Schematics sparer dig tid og fremskynder levering af projektet ved hjælp af de færdige, lokaliserede symbolbiblioteker.

MagiCAD Schematics kan anvendes selvstændigt eller sammen med ventilations-, rør- eller el-modulet.

Tag et kursus i MagiCAD Schematics

 

Kontakt

Kontakt os gerne med alle former for spørgsmål til MagiCAD

Peter Kent Lord

Salgschef

+45 44 35 07 35