Skip to main content Search Basket

Aalborg Kommune

Facility management

For at øge kendskabet og dataoverblikket for de ca. 1 mio. m2, som udgør ejendomsporteføljen, har Aalborg Kommune valgt at investere i Facility Management-systemet NTI FM (tidligere kaldt "MDOC FM").

AaK Bygninger er et relativ nyt resultatcenter i Aalborg Kommune, hvor man har samlet de byggefaglige kompetencer fra de forskellige fagforvaltninger og placeret bygherreansvaret (ejerskabet) til bygningerne centralt i Borgmesterens forvaltning efter en intern huslejemodel. Driftsherreansvaret er dog stadig decentralt placeret i de enkelte fagforvaltninger. For at øge kendskabet og dataoverblikket for de ca. 1 mio. m2, som udgør ejendomsporteføljen, har Aalborg Kommune valgt at investere i et Facility Management-system. Hidtil har data været spredt i de forskellige forvaltningsområder hos enkeltpersoner og i forskellige systemer, primært statiske manuelle skemaer som Word og Excel, som ikke har været vedligeholdt og opdateret tilstrækkeligt.

Aak Bygninger så tidligt et behov for en bedre struktur og overblik over ejendomsporteføljen, og lavede en mindre markedsanalyse og fik præsenteret løsninger på markedet med henblik på udarbejdelse af kravsspecifikation til et nyt system.

Ønsket var så vidt muligt et standardsystem, der var gennemprøvet og implementeret i andre lignende kommuner, og man ønskede ikke at være del at et udviklingsprojekt, og valget faldt således på systemet NTI FM fra NTI. Kontrakten er indgået efter Aalborg Kommunes standard kontrakt for IT-systemer, som bygger på K01/02 standardkontrakten.


”Aalborg Kommune har valgt NTI FM for at understøtte ejendomsporteføljestrategien. Grundlaget for en god strategi er et godt og validt datagrundlag for ejendomsporteføljen, og det samles og gøres operationelt på fornem vis i NTI FM”

- Peter Munk 
Bygningschef Aalborg Kommune

Vil du vide mere?

Læs flere historier som denne

Odsherred Kommune klassificerer 150.000 m2 bygningsmasse 
Professionshøjskolerne vil udvikle fælles system til Facility Management

Ønsker at du at få mere at vide om de fordele, du kan opnå med vores Facilities Management System?

Klik her og læs mere om NTI FM