Skip to main content Search Basket

Professionshøjskolerne vil udvikle fælles system til Facility Management

Facility management

De syv professionshøjskolers bygningsafdelinger (Facility Management) arbejder dagligt på at skabe og drive et sammenhængende og effektivt FM-miljø. Professionshøjskolernes mange brugere, eksterne interessenter samt ledelse og ressourcemedarbejdere, vil med det nye FM-system opleve en effektiv, kompetent og moderne facility-service.

Det nye system indgår i et effektiviseringsprogram, som Uddannelses- og Forskningsministeriet og Professionshøjskolerne samarbejder om. Programmet blev etableret som en del af Finansloven for 2012 og råder over en samlet bevilling på 128 mio. kr. til fælles effektiviseringsløsninger på professionshøjskolerne.Med det nye fælles system kan professionshøjskolerne drive sine bygninger mere effektivt. Systemet giver også mulighed for at benchmarke på udvalgte nøgletal eksempelvis på drift og vedligehold og energi på tværs af sektoren. I forhold til de kommende års besparelser på uddannelsesområdet er det helt afgørende at vi kan effektivisere på bygningsdriften, så der er flest mulige midler til kerneydelserne” siger Nicolai Kragh Petersen, professionshøjskoledirektør Metropol, og sektorens projektejer for udvikling af det fælles FM-system.

NTI FM (tidligere "MDOC FM") skal understøtte en række opgaver

Med det nye fælles system vil professionshøjskolerne kunne understøtte styring og optimering af de daglige facility-serviceopgaver samt drift og vedligeholdelse af campusserne. Professionshøjskolerne har opstillet følgende mål for, hvilke typer af opgaver det valgte digitale FM-system skal understøtte:

  • Styring og optimering af indvendige og udvendige drifts- og vedligeholdelsesopgaver på de mange bygninger samt det tilhørende terræn
  • Styring og optimering af forsyningsleverancer, renhold, miljø og materiel
  • Projektledelsesopgaver ved ny- og ombygninger såvel som vedligehold af bygninger
  • Effektiv arealudnyttelse, styring af inventar, lokaler og arbejdspladsindretning samt flytninger
  • Styring og optimering af facility-serviceopgaver, herunder servicedesk, kantine, reception, sikkerhed og vagt, undervisnings- og kontorservice samt datanetværk
  • Troværdig leverance af transparent information, budgetter og nøgletal til professionshøjskolernes ledelse
Løbetid på fire år

Professionshøjskolerne er på nuværende tidspunkt forskellige steder i forhold til implementering af FM-systemet. Rammeaftalens formål er derfor, at professionshøjskolerne, på basis af rammeaftalen, individuelt kan indgå kontrakt omkring anskaffelse af et FM-system, når som helst i rammeaftalens fireårige løbetid.

Som udgangspunkt skal FM-systemet hostes via NTI, og brugerne skal have adgang til systemet gennem internettet. Men det skal være muligt for hver af 7 respektive professionshøjskoler at få FM-systemet integreret i egne IT-systemer, så professionshøjskoler selv kan forestå driften af systemet.

 

”Vi har valgt NTI og NTI FM fordi systemet spænder så bredt i forhold til de mange krav vi har, når så mange interessenter skal gå sammen om at udbyde et fælles system. Vi kan så efter samarbejdet er gået i gang konstatere, at NTI har en rigtig god samarbejdsmodel, hvilket er særdeles vigtigt, når man som vi har et fælles projekt på tværs af 7 selvstændige organisationer. Konkret har NTI FM en åben og veldokumenteret serviceorienteret arkitektur, som tillader, at FM-systemet kan integreres med andre af professionshøjskolernes IT-systemer, og vores forventninger til FM-systemet er, at det er så brugervenligt, at alle medarbejdere i bygningsafdelingen kan benytte systemet, uden at skal have tilført nogle større IT-kompetencer.”

- Jimmi Guldhammer Poulsen

Vil du vide mere?

Danske Professionshøjskoler er interesseorganisation for de seks danske professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København. Du kan besøge Danske Professionshøjskolers hjemmeside her for kontakt eller yderligere information.

Du kan læse flere historier som denne:
Læs hvordan Odsherred Kommune klassificerer 150.000 m2 bygningsmasse
Eller hvordan Alborg kommune øger kendskabet og dataoverblikket

Er du blevet nysggerig på de fordele, du får med NTI FM? 
Klik her og se mere om NTI FM