Skip to main content Search Basket

NTI FM

Vi har gjort det nemt at arbejde med drift og vedligehold med vores Facility Management system.

BOOK EN DEMO

 

Hvorfor NTI FM?

NTI FM er et brugervenligt FM-system som kan samle alt en FM-organisation har brug for. NTI FM kan arbejde med de nyeste BIM-modeller og IKT-aftaler kan kontrolleres og kvalitetssikres gennem den digitale aflevering, NTI FM er et Facility Management-system, der giver et samlet overblik over drift, vedligehold og økonomi i jeres ejendomsportefølje.

Med NTI FM får du et fremtidssikret Facility Management-system som er skalérbart og enkelt at bruge. NTI FM er en brugervenlig løsning som kan hjælpe en bygningsejer med hjælp inden for flere områder.

data-insight-100-red.png

Stategisk overblik

Systemet samler D&V, Space Management, dokumenthåndtering, tegningsarkiv, helpdesk, Digital Aflevering m.m. i ét. Man opnår derved på en enkel måde et samlet overblik og har dermed bedre mulighed for at træffe oplyste beslutninger om f.eks. budgetter mv.

customers-red-100.png

BIM & Space Management

BIM-modeller og tegninger kan bruges aktivt i systemet til spacemanagement, men også til brug for opgaver og helpdesk. Tegninger og modeller kan tilgås af alle brugere. Herved sikres optimal arealforvaltning samt sikkerhed for at opgaverne er mulige at lokalisere.

Internet-connection-red-100.png

Mobil adgang

Du får nemt adgang til NTI FM via webbrowser og mobile enheder og kan dermed tilgå opgaver, uanset hvor du befinder dig. Indberetninger af helpdesk og udførsel af opgaver foregår brugervenligt på de mobile enheder. Dette sikrer høj kvalitet i arbejdet, samt nødvendig dokumentation og tilbagemelding til jeres kunder.

fire-safety-red-100.png

Dokumentation ifm. brandsyn

Overhold den nye bekendtgørelse om brandsyn med NTI FM. Egenkontrol og dokumentation herfor samt oprettelse af opgaver som skal udbedre brandsikkerheden understøttes til fulde af NTI FM. Så er du helt klar, når du får besøg af brandinspektøren og kan undgå påbud.

advantage-100-red.png

IKT & digital aflevering direkte til NTI FM

I forbindelse med byggeprojekter og renoveringsopgaver sikrer den digitale aflevering at IKT-aftalen overholdes. Digital aflevering gør det muligt at kvalitetssikre det afleverede indhold fra entreprenørerne. Entreprenørerne afleverer data via en brugervenlig webportal og den kvalitetssikrede data til driften, overføres nu direkte ind i NTI FM efter endt aflevering, og er klar til brug fra dag ét.

Læs mere om NTI DIGITAL AFLEVERING her

VIA University College om NTI FM...

Jeg har set flere FM-systemer og administreret et par stykker med blandet fornøjelse. Vi har valgt NTI FM, fordi vi dermed har fået et enkelt, nutidigt og gennemtænkt system, der kan give os svar på næsten alt det vi kan drømme om at spørge om.

Per Rye Jensen

Chef for Facility Management, VIA University College

Indhold i NTI FM

Læs om de mange muligheder her:

Drift og vedligehold

Få et samlet overblik over alle FM-organisationens opgaver understøttet af en kalenderfunktion. Du kan planlægge, håndtere og organisere alle opgavetyper; både de mindre planlagte og akutte driftsopgaver, som udføres på ugebasis og de større og længerevarende vedligeholdelsesopgaver, som f.eks. tagrenoveringer mv. Alle planlagte opgaver kan også tilgås af servicemedarbejderne fra deres mobiltelefoner i marken.

Portefølje

Let administrationen af ejendomsporteføljen og få ét samlet overblik. Porteføljen giver et enkelt og struktureret overblik over ejendomsaktiver, deres stamdata og sammensætningen af f.eks. ejerforhold, lejerforhold, solgte ejendomme (historik) mv. Modulet er grundlaget for resten af systemet og indeholder alle lokationer og deres adresser, som anvendes gennem hele systemet.

Økonomi

Udnyt muligheden for dynamisk at håndtere relevante driftsbudgetter for FM-organisationen. Budgetterne kan tilpasses med en opbygning, som tillader flere niveauer i budgettet.

Du kan løbende overvåge balancerne på de forskellige budgetposter og dermed sikre et veldokumenteret økonomisk overblik. Budgetopfølgning og overvågning sker med disponeringer og fakturering på budgetposterne. Derudover kan du følge op på udførte opgaver og se forholdet mellem den estimerede pris for opgaven og den faktiske pris.

Leverandører

Registrer eksterne leverandører og strukturer dem efter, hvilken organisation og hvilke juridiske enheder (p-numre), de tilhører. Du kan opdatere status for leverandører, så det også fremgår, hvis du ikke længere må anvende en bestemt leverandør.

Brugerstyring

Administration af brugerne af systemet. Alle brugere tildeles roller og rettigheder, så du sikrer, at de enkelte brugere kun har adgang til relevante områder og funktioner i systemet. Brugerstyringen understøtter en tilpasset konfiguration af brugere på flere niveauer, som administrator, superbruger mv.

Dashboards

Skab præsentationer og rapporter af data i systemet, som du kan tilpasse den enkelte kundes behov for nøgletal og aktuelle statusoversiger. Du kan styre dashboard på brugerniveau. F.eks. kan ledelsen have adgang til økonomiske nøgletal, og servicepersonalet adgang til oversigter, som viser dagens opgaver.

Dan dig et overblik over alle informationer og komponenter/assets (bygningsdele, tekniske installationer mv.), som de fysiske bygninger og udenomsarealer består af.

Informationer samles og struktureres med en kundetilpasset detaljeringsgrad, som sikrer at vitale informationer er let tilgængelige. Du kan klassificere komponenter efter faste standarder som SfB og CCS.

Få et visuelt overblik over samtlige bygninger og ejendomme og optimer på arealudnyttelsen. Hvad står tomt? Hvad bruges ikke optimalt? Hvordan er pladsfordelingen? Hvilke forvaltningsområder/brugere benytter de forskellige arealer? 

Modulet kombinerer ejendomme og bygningers geografiske lokation med tegningsgrundlaget for den enkelte bygnings etager og rum. Du får en grafisk tilgang til de registrerede ejendomme og bygninger via et GIS-kort, som kan konfigureres med åbne standarder (OpenLayers), der giver mulighed for baggrundskort som højdemodeller, matrikelkort mv.

Få overblik over akutte opgaver og arbejdsgange, så du sikrer fordelingen af opgaver og skaber en systematisk og målrettet tilgang til udbedring, som dokumenterer økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser.

Indmeldelsen af helpdesk-sager sker via et tilpasset website fra PC eller mobiltelefon, og indmelderen behøver ikke være oprettet i NTI FM. Hvis en bruger har en konto, kan du logge ind og få et samlet overblik over de indmeldte sager, kommentere og følge sagernes fremdrift.

Det siger Københavns Ejendomme & Indkøb om NTI FM

Vi har realiseret flere gevinster ved at implementere NTI FM (også kaldt KASA i KEID). Vi har fået et mere enkelt og struktureret overblik over hele ejendomsporteføljen og data. Det betyder, at vi har opnået et større indblik vedligeholdelsesbehov, og at vi i dag bedre kan styre opgaver og flow i forbindelse med drift og vedligehold.

Læs kundecases om NTI FM

Københavns Lufthavne siger...

NTI FM skal med Space Management være med til at sikre optimeringen af de mange udlejede arealer i Københavns Lufthavne. Der er penge at tjene ved at have bedre overblik over lejemålenes størrelse, løbetider, tilstande og kvalitet, således at arealerne hele tiden er udlejede til optimale priser. Desuden er der brug for ad hoc at kunne finde ledige områder til særlige behov.

Michael Friis Ørsted

Afdelingsleder, Technical Knowledge, Københavns Lufthavne

 

Er du nysgerrig for at høre mere?

Vil du gerne høre mere om NTI FM?

Så udfyld blot formularen her, og vi kontakter dig snarest muligt for en uforpligtende snak og evt. en demonstration af softwaren.

Vi understøtter både små, mellemstore og store virksomheder inden for byggeriet med bl.a.:

  • Rådgivning
  • Softwareløsninger
  • Kompetenceudvikling

Udfyld formularen

Kontakt os uforpligtende

Kontakt vores eksperter direkte og hør mere om mulighederne med NTI FM.

Christian Bøgelund Madsen

Salgschef, NTI FM

+45 44 35 07 62

Vibeke Petersen

Key Account Manager FM

+45 44 35 07 15