Skip to main content Search Basket

State of Design & Make 2024

Læs den årlige globale rapport fra branchens ledere om, hvordan digital transformation driver forretningsmæssig modstandsdygtighed, bæredygtighed og talentudvikling.

Læs rapporten her


Indsigter fra virksomhedsledere

Som grundlag for årets State of Design & Make-rapport interviewede Autodesk 5.399 forretningsledere for at samle indsigter fra brancheførende personer på tværs af forskellige sektorer om, hvad der driver forandring og opbygger modstandsdygtighed.

Rapporten indikerer at ledere inden for fx arkitektur, ingeniørvirksomhed, byggeri, design, fremstilling samt medie- og underholdningsindustrien er optimistiske med hensyn til at skabe en bæredygtig og modstandsdygtig verden for fremtiden.

Virksomheder gør betydelige fremskridt i deres implementering af AI

Virksomhedsledere ser en lovende fremtid for kunstig intelligens (AI) inden for blandt andet design og produktion. Værktøjer fra Autodesk, som er AI-drevne, har vist sig at øge interessen blandt brugere - især inden for generativ design.

AI bruges ikke kun til generativ design, men også til at optimere processer, hvilket fører til øget produktivitet og automatisering af repetitive opgaver.

78%

har tillid til, at deres virksomhed vil træffe de rette beslutninger vedrørende AI.

78%

er enige om, at AI vil forbedre deres industri.

79%

er enige om, at AI vil gøre branchen mere kreativ.

66%

tror, at AI vil være afgørende inden for alle områder inden for 2-3 år.

Optimismen er på vej tilbage, og virksomhedernes præstationer forbedres

Undersøgelsen stillede følgende spørgsmål til de deltagende virksomheder:

"Hvordan har din virksomhed eller organisation klaret sig sammenlignet med virksomhedens forventninger i hver af de sidste 3 år?"

Og svaret indikerer, at optimismen er ved at vende tilbage. Se grafen nedenfor: