Skip to main content Search Basket

Fremtidssikre virksomheten din med oss

Med over 70 års erfaring er vi Nord-Europas ledende rådgivere for bygg-, design- og konstruksjonsbransjen. Våre totalløsninger inneholder alt fra teknologi til kunnskap og sikre implementeringer for moderne arbeidsmetoder og maksimal effektivitet.

Byggebransjen står for en stor del av landets karbonutslipp!
Dette skyldes blant annet hyppig reiseaktivitet i forbindelse med byggeprosjekter.

For å snu denne trenden må vi endre måten vi jobber på. Vi må tenke annerledes. Fremtidsrettede løsninger kan hjelpe til med å redusere karbonutslipp, og samtidig frigi tid og spare penger.

NTI leverer metoder og løsninger som kan redusere dette karbonavtrykket med 60 prosent. Vi river ned informasjonsmurene mellom mennesker og teknologi, og samler all teknisk informasjon om bygget.

Vi vet at mange foretak innen bygg, design, industri og produktutvikling står overfor store utfordringer. Vi vet også hvordan man best løser dem, og støtter daglig alt fra små og mellomstore bedrifter til multinasjonale konsern i deres utvikling.

Vårt mål er å optimere deres interne arbeidsflyt slik at dere kan gjennomføre og levere prosjekter med høy kvalitet og lønnsomhet. Det gjør vi utfra NTI METODEN, et unikt konsept der vi i tett samarbeid med deg identifiserer behov og problemområder, finner de mest egnede løsningene og leverer det som behøves for en fullstendig/komplett implementering.

Større verdi til arbeidsopplevelsen

Rådgiverne fra NTI kommer alltid på kort varsel, og vi har et godt samarbeid der vi liker å gi hverandre konstruktive utfordringer. Et godt samarbeid og arkitekter som er engasjerte i fremtidens muligheter har også bidratt til å tilføre større verdi til arbeidsopplevelsen.

Gaute Grønmo

arkitekt hos Niels Torp arkitekter

 

Vi arbeider nær våre kunder og finnes lokalt på mange steder i landet. Vi opererer også på en global arena, der vi samarbeider med partnere og holder oss ajour på nyheter og trender. Vår rådgivning tar utgangspunkt i deres forutsetninger og tilbyr innovative løsninger med blikket rettet mot fremtiden.

Avtal et uforpliktende møte for å få vite hvordan vi sammen kan fremtidssikre din virksomhet.

Bildet viser VR-teknologi og bygg

Vil du vite mer om NTI og hvordan vi kan hjelpe din bedrift?