Skip to main content Search Basket

Skyskapere i bygg og industrien

Fremtidens viktigste fagekspert

Les mer om Skyskaperen i vårt inspirasjonshefte

 

Bli kjent med Skyskaperen

Fageksperten som bruker nye plattformer i skyen for å sikre at det bygges og produseres raskere, smartere, mer kostnadseffektivt – og viktigst av alt: Bærekraftig. I et høykostland som Norge må vi evne å beholde vår konkurransekraft i en verden der konkurransen kjenner ingen grenser. Derfor må menneskene pløye ny mark, ta mer risiko og ha en iboende evne til å hele tiden utfordre status quo. Industrien og byggenæringen behøver menneskene som higer etter bedre måter å løse oppgaver med intelligent teknologi, vilje til samarbeid på tvers av verdikjeder, og ved å bruke plattformer i skyen for å sikre god dataflyt.

Vi må sette oss nye typer mål

Arbeidsplassens mål og visjoner må favne bredere. Det holder ikke lenger å være en lønnsom bedrift og en god partner. I fremtiden må en tjene penger samtidig som virksomheten har et formål som kombinerer det kommersielle med det som gagner miljø og mennesker. Bedriften må ha fagfolk som tør å tøye den faglige strikken, som tar risiko for å skape bedre løsninger, og som evner å forbedre verdikjeder internt, og eksternt. Det er svært viktig nå som vi står på terskelen til en ny digital revolusjon der fysiske og digitale verdener smelter sammen. I den nye arbeidshverdagen er skyen navet. Den huser plattformene som samler alle prosessene i produksjonen, og samler hele verdikjeden i byggenæringen fra arkitekt til den som skal forvalte bygget.

 

For industri 5.0 eksperter

Skyskapere er virksomhetens viktigste verdiskapere, og er øverst på rekrutteringslista for bedrifter med ambisjoner. Skyskapere utfordrer for å skape monumentale resultater. Deres arbeid vil definere og ruve, og skape begeistring. Skyskaperen kombinerer evnen til strategisk tenking med bred kunnskap om hvilke teknologier som er best egnet til å løse utfordringene på beste måte.

Vi er knapt er i gang med industri 4.0 før den neste trenden velter innover oss, og den er skreddersydd en Skyskaper. Der versjon fire fokuserte på ny teknologi, er Industri 5.0 en visjon som strekker seg forbi effektivisering og økt produktivitet. Nå handler det om å skape større verdi for samfunnet. Dette gjøres ved å sette inn mennesket i midten av produksjonsprosessen og ved å bruke nye teknologier. Industri 5.0 er et markant skifte og en endring skapt for en Skyskaper, som motiveres av positive endringer for miljø, mennesker og lønnsomhet.

Kompetanse er eneste vei inn i fremtiden

Vi mennesker har nå to karrierevalg: Vi kan utvikles faglig eller avvikles karrieremessig! For å holde oss relevante må vi frigjøre tid som kan brukes til kompetanseheving eller på å utvikle nye tanker og bedre metoder. Arbeidsgivere fremhever at knapp tilgang på kompetanse og utvikling av eksisterende ansatte er deres største utfordringer. Mange har måttet endre sine metoder for å skaffe seg tilgang på nok og riktig arbeidskraft. Skyskaperne har som mål å komme seg forbi disse hindringene. Oppskriften er mot, vilje, holdninger og arbeidsgivere som legger til rette for innovasjon og digital endring.

Er du nysgjerrig på om du har det som skal til for å være en Skyskaper? Fyll inn skjemaet for å motta mer informasjon om Skyskaper-nettverket

 

Bli en Skyskaper her

Les mer om Skyskapere