Skip to main content Search Basket

Plattformer for å skape, produsere og bygge

Siloene må vekk om vi skal skape de virkelige gode arbeidsformene, mener Halvor Jensen i NTI.

Halvor Jensen har stor lidenskap for det digitale. Som leder i NTI i Norge har han stått på barrikadene for ny teknologi i flere tiår, og har med entusiasme sett hvordan teknologi har endret arbeidsdagen for de som skaper, designer og produserer.

Ny programvare har styrket konkurransekraften her hjemme, og fagmiljø verden over ser til Norge for å lære seg digitale arbeidsprosesser.

- Vi har hentet hjem industriproduksjon fra lavkostland, vi har verdens mest innovative energisektor, og vi har flyttet grenser ved å være flinke til å ta i bruk digitale bygningsmodeller. Dette gjør oss godt skodd til å lykkes med omveltningene som kommer nå i neste fase, sier Jensen.

Innen bygg og i industrien vokser det nå frem nye fageksperter:

Les om Skyskaperne her

Halvor Jensen

Halvor-3.png

Leder NTI Norge

 

De beste er flinkest til å tilegne seg ny kunnskap

Han fremhever endringsviljen og -dyktigheten blant norske digitale fageksperter som et godt tegn i en fremtid der normen er kontinuerlige digitale omveltninger.

- Vinnerne er best på å tilegne seg ny kunnskap og evner å stadig finne smartere arbeidsformer. Skyskapere er kjennetegnet på de arbeidstakerne som vil være mest etterspurt i industrien og for å skape smartere verdikjeder i bygg og anlegg.

Han nevner flere eksempler på hvordan norske prosjekt har vekket internasjonal oppmerksomhet.

- Særlig innen bygg og infrastruktur har vi fått til mange avanserte konstruksjoner fordi BIM har gjort det mulig å ta arkitektur, form og kompleksitet i byggene til nye nivå, sier Jensen.

Skaper nye og uante karrieremuligheter

En av de viktigste årsakene til innovasjon er at mennesker jobber sammen på nye måter. Det velkjente begrepet «riv siloene» har blitt mer håndgripelig når en ser hvordan arbeidet går raskere, med færre feil og større trygghet enn noensinne. For Jensen handler mye om ordet «flyt».

- For å få til de virkelig store endringene må den digitale modellen eller helst den digitale tvillingen følge prosessen fra arkitekt til bygget er overlatt til eiendomsforvalter. Dataene må kunne flyte fritt mellom alle aktører som bidrar til at bygget eller industriprosessen forbedres, i planleggingen og i senere drift og produksjon, sier Jensen og legger til at det er viljen og holdningene til menneskene som er avgjørende. 

 - Dessverre ser vi litt for mange tilfeller av at dataflyten feiler mellom aktørene i en verdikjede. Den digitale modellen, økonomistyringen, planleggingen, innkjøp, logistikk og andre støttesystemer må snakke sammen, og kobles på oppgavene som utføres. Klarer vi det vil norske Skyskapere få karrieremuligheter de tidligere ikke hadde sett for seg, lover Jensen.

Skyer og plattformer

Nettskyen blitt en naturlig del av hvordan vi løser våre arbeidsoppgaver i dag. Hvor programvaren ligger er irrelevant for arbeidstaker, så lenge den er enkelt tilgjengelig uansett tid og sted.

- De skybaserte produktene og plattformene gir oss mer fascinerende og verdiskapende arbeidsprosesser. Vår viktigste partner Autodesk snakker ikke lenger om produkter, de bruker begrepet plattformer. 

Jensen sier han aldri har vært så sikker på noe i karrieren som at plattformer er fremtiden.

- Tilgang til data og informasjon er nøkkelen til suksess, og det er her slaget kommer til å stå. De beste arbeidsgruppene klarer å ha høy kvalitet på data, og utveksle data i større grad enn det å levere fine modeller. Naturligvis vil modeller og illustrasjoner være viktige, men uten informasjon har en ingenting å levere. De viktigste nøttene å knekke er samhandling og dataflyt, sier Jensen og legger til:

- En Skyskaper må spille på lag med de som har domenekunnskap på sitt område, for å sammen skape de virkelig gode og bærekraftige prosesser. Uten den gode prosessen og samhandlingen så vil teknologien tape, sier han.

Vi må våge å slippe til andre

Skapertrang og nysgjerrighet er viktige egenskaper for en Skyskaper. I tillegg må hen være villig til å slippe andre inn på eget område.

- Vi må i enda større grad være åpne for å bli konstruktivt utfordret av andre selskaper, disipliner og eksperter. Vi trenger åpenhet og bedre dialog gjennom hele verdikjeden, i bygg og i industrien.

Dessuten må det i større grad standardiseres på hvilke plattformer som brukes.

- Det er ikke uvanlig å se det samme firmaet bytte samhandlingssystem fra prosjekt til prosjekt. Nøkkelen er å finne riktig plattform og bli knallgod på den. De riktige plattformene er enkle å ta i bruk for de andre partene og firmaene som skal inn og jobbe sammen i prosjektet.

Han viser til Skanska som har benyttet samme plattform i ti år og dermed har kunnet forbedre sine prosesser og gjort seg mange nyttige erfaringer fra data fra over 700 000 registrerte saker.

Kunstig intelligens gir spennende innovasjoner

Jensen mener vi vil se at nye løsninger drives frem av dataingeniører fremfor bygnings- og maskiningeniører.

- Bygnings- og maskiningeniøren vil være minst like viktige for å finne de gode tekniske løsningene, men det vil være dataingeniørene som sitter med forutsetningene til å fatte beslutninger. Det er også åpenbart at kunstig intelligens vil i stor grad hjelpe oss til å ta beslutningene. 

Et godt eksempel er det norske teknologiselskapet Spacemaker som ble kjøpt av Autodesk.

- Med deres teknologi kan en legge inn mange ulike parametere som støy, vind, sol, varme, og hvilken type mennesker det bygges for. Med flere valgmuligheter vil teknologien lede oss frem til riktig valg, sier Jensen som poengterer at det er mennesket som fortsatt skal ta beslutningene. 

Arkitekten og ingeniøren blir ikke borte, men nye roller vil dukke opp. Fagfolk får like mye å gjøre som i dag, men får brukt fagkunnskapen til mer verdiøkende oppgaver.

- Den kunstige intelligensen skal ikke ta bort kunstnerisk frihet fra arkitekten, men heller løse oppgaver som frigjør tid slik at arkitekten får enda bedre tid til å være kreativ og skapende.

Bærekraftige formål

Like viktig er det å integrere bærekraft i kjernen av systemet, designet og modellen.

- Vi må legge opp til mer smartere materialbruk, redusere avfallsmengdene, og sikre at energien brukes langt effektivt enn i dag., sier Jensen.

Jensen har selv vært en stor forkjemper for avfallsfrie byggeplasser som er kanskje en av de viktigste virkemidlene som finnes for å begrense byggenæringens karbonfotavtrykk.

- Nye generasjoner må få lov til å sette sitt preg på arbeidslivet. De kommer inn med nye holdninger, er i større grad drevet av behovet for tydelige formål, og ønsker at deres idealisme skal kunne kombineres med det kommersielle.

- De ferske i arbeidslivet forventer å jobbe i en mer inkluderende form. Arbeidsgivere kan enten møte disse forventningene eller sakte, men sikkert se sin konkurransekraft forvitre. Det digitale forfallet kommer raskere enn du tror, avslutter NTI-lederen.

Vil du vite mer? Les om Skyskaperne her

Er du nysgjerrig på om du har det som skal til for å være en Skyskaper? Fyll inn skjemet for å motta mer informasjon om Skyskaper-nettverket

Bli en Skyskaper her