Skip to main content Search Basket

Firmakurs

Med et tilpasset kurs får du utdanning som er 100% relevant for deg og ditt firma.
Med en kompetansekartlegging av ditt firma sikrer vi at kurset oppfyller deres utdanningsbehov.

Med våre tilpassede kurs får du en skreddersydd utdanning som er basert på dine og firmaets spesifikke behov.

Opplæringen kan gjennomføres i våre kurslokaler eller hos dere* som en kombinasjon med klasseromskurs, Online-kurs (klasseromskurs på nett) eller webinar, elæringskurs, PT-online (konsulent på nett) eller Floorwalker (konsulenthjelp hos dere).

 

Tilpassede kurs kan f.eks. ha utforming som:
  • Klassisk klasseromsundervisning: Alle kursdeltakerne er fra ditt firma. Kurset kan ha en spesiell vinkling avhengig av virksomheten, og de utfordringene dere ofte sitter med.
  • Workshop: Her samles dere i en mindre gruppe, for å fordype dere i en konkret programvare eller for å løse en spesifikk problemstilling.
  • On-site konsulent: Etter endt kurs kan dere få en konsulent ut til dere. Konsulenten hjelper dere med å gjenoppfriske, konkretisere og tilpasse lærdommen i deres daglige arbeid.
Kompetanseanalyse for optimalt kursforløp

For å sikre at det tilpassede kurset lever opp til dine forventninger lager vi alltid en kompetansekartlegging av bedriften **.

På bakgrunn av kompetansekartleggingen gir vi en skreddersydd utdanningsplan. Ofte anbefaler vi en blanding av utdanningstyper for å dra nytte av blended-learning prinsippene - så får du ny kunnskap som blir sittende.

En kursholder kontakter deg på forhånd for å få et bilde av kunnskapsnivået i bedriften og dine spesifikke ønsker.

Workshops

Workshop er en arbeidsmetode der en gruppe samles for over et tidsrom å arbeide konsentrert og praktisk med ett spesifikt program eller løsning av en spesifikk oppgave.

Formål

Formålet med en workshop er at du tilegner deg praktisk erfaring med selvvalgte spesifikke designverktøy og -metoder, som kan benyttes direkte i firmaets prosjektarbeid.

Det kan f.eks. være å lære å bruke software fra Autodesk eller løsningen NTI TOOLS for designproblemer, og lære å organisere og tilrettelegge designprosesser.

Første del av workshopen benyttes for en presentasjon og gjennomgang av de verktøy og metoder det handler om. Deretter vil deltakerne, med hjelp fra konsulenten arbeide mer konkret med den spesifikke oppgaven/problemstillingen.

On-site Konsulent

Du og et par av kollegaene dine har vært på kurs. Nå er dere tilbake på jobb, og den nye kunnskapen skal stå sin prøve.

Uansett hvor mye dere har lært, uansett hvor forutseende dere har vært og uansett hvor mange spørsmål dere har stilt, kan det være "hull" i kunnskapen som forhindrer dere i å benytte den nye viten.

Her er det opplagt å få hjelp av en on-site konsulent.

Hva kan on-site konsulenten hjelpe med?
Våre on-site konsulenter hjelper deg med å gjenoppfriske, konkretisere og tilpasse kunnskapen din slik at du kan komme videre og få optimalisert ditt daglige arbeid.

On-site konsulenten kommer ut til dere i firmaet og går rundt og hjelper hver enkelt medarbeider. Her får du konstruktive forslag til endring av arbeidsrutiner og konstruksjonsmetoder, og du vil også få gjenoppfrisket eller utdypet kunnskapen din avhengig av det spesifikke behov.

 * Hvis kurset foregår i ditt firma er du ansvarlig for lokaler og PCer med lisenser. Kursholder fra NTI har alltid egen PC med egen lisens. Du er også ansvarlig for forfriskninger og lunsj. Reiseutgifter vil bli lagt til. Det er mulig å leie PCer og prosjektorer hos NTI i forbindelse med kurs.

** For å sikre det beste kursresultatet, anbefaler vi at du bestiller ekstra tid til kursforberedelse, for å samstemme forventinger, og er målrette mot firmaets behov.

Visste du at det kan søkes om støtte fra fylkeskommuner til opplæring?

Fylkeskommunene tilbyr støtteordningen Bedriftsinterne opplæringsmidler (BIO-midler) som gir støtte til bedrifter som ønsker å forbedre seg og vokse. 

BIO-midler kan gi støtte til kompetanseøkning, permitteringsutfordringer eller bedrifter som tar hensyn til miljø og bærekraft. NTI kan bistå din bedrift med kartlegging og kompetanseplaner, i tillegg til informasjon om hvordan du kan søke om støtte og finansiering av opplæring. 

Her kan du lese om bedriften Moreld Minox som søkte, og fikk støtte til kompetanseøkning gjennom NTI. 

Kundereferanser

Vil du vite mer?

Kontakt oss!

Har du spørsmål om firmakurs, ta kontakt med en av oss.

Kjersti C. Norstad

Business Development Manager - kurs og kompetanse

483 12 300