Skip to main content Search Basket

Sikker prosjekthåndtering innenfor prosessindsutrien

Vi tilbyr moderne helhetsløsninger for virksomheter innenfor Prosess- og Plant-industrien. Vi har fulgt bransjen fra CAD til 3D og har lang erfaring med å støtte selskaper i utviklingen mot sikker og effektiv prosjektering.

I våre totalløsninger leverer vi den støtte, opplæring og kompetanse som trengs for å gjøre deg effektiv, men også den nødvendige programvaren. Vi har fulgt bransjen lenge, og kjenner til de utfordringer og muligheter som finnes. Vi er en trygg rådgiver på området. Ta kontakt med våre rådgivere for å finne ut mer om hva vi kan gjøre for deg.

Autodesk er ledende innen løsninger for prosjektering og konstruksjon av komplette plant-anlegg. Det samme ønsker vi å være hos NTI CADcenter. Vår status: Autodesk Process Plant Specialization – noe som betyr at vi har dedikerte medarbeidere som er spesialister innen Prosess & Plant. Vi tilbyr alt fra rådgivning i beslutningsfasen til implementering, utdannelse og support av din Prosess & Plant-løsning.

Autodesk Plant Solutions tilbyr moderne designløsninger som er regningsvarende i både store og små prosjekter. NTIs verdiøkende innhold muliggjør effektiv utførelse av alle typer prosjekter spesielt innen olje- og gassektoren, samt næringsmiddelindustrien.

Våre løsninger gjør det mulig for våre brukere å utøve konkurransedyktig og innovativt design for å holde prosjektene innen strenge tids- og budsjettrammer.

Vi har lang erfaring med å arbeide nært kunder innenfor plant- og prosessindustrien. Våre spesialister er sertifiserte og har dybdekompetanse om hvordan du kan jobbe sikkert, effektivt og langsiktig for en stabil forvaltning av virksomheten din.

Prosess Design  
 • Design intelligente P&ID’er i velkjent AutoCAD miljø
 • Industriledende standarder som ANSI, DIN, ISO og våre egenutviklede SMS- og NORSOK-standarder
 • Identifiser inkonsistent design og unngå feil i dokumentasjon
 • Bedre koordinering av data på tvers av disipliner og prosjektteam – unngå dobbeltarbeid
 • Eksporter data via velkjente formater som PDF og Excel, og importer oppdaterte data for effektiv vedlikehold av tegningene
 • Minimaliser oppstartkostnader med tilgjengelige AutoCAD-ressurser og minimalt krav til opplæring
Piping Design  
 • Design 3D-rør og -komponenter med spekkdrevet teknologi i velkjent AutoCAD-miljø
 • Industrilederne kataloger og spekker som ANSI, DIN, ISO og våre egenutviklede SMS- og NORSOK-kataloger
 • Importer spekker fra konkurrerende løsninger som PDMS, AutoPLANT og CADWorx
 • Samhandle og koordiner sømløst med konkurrerende løsninger via DWG/DGN-format og ISY CAD Import PDMS
 • Utnytt og del informasjon mellom P&ID, 3D-modellering og tegningsproduksjon
 • Produser isometriske rørtegninger fra 3D-modellen
 • Identifiser feil, koordiner og sjekk design for bedre endringskontroll
 • Minimaliser oppstartkostnader med tilgjengelige AutoCAD-ressurser og minimalt krav til opplæring
Utstyr og Skid-design  
 • Benytt Inventor og Digital Prototyping-teknologi for design av utstyr og skids
 • Utnytt designet i 3D-prosessmodellen med intelligente sammenkoblinger
 • Simuler ytelse og identifiser problemer før fabrikasjon
 • Produser detaljerte fabrikasjonstegninger og dokumentasjon
 • Gjenbruk av designdata for fabrikasjon og markedsføring
Strukturdesign  
 • Design og analyser strukturer i 3D med toveis link mellom analyse og design
 • Design forsterkninger og sammenføyninger for utskrift av detaljerte fabrikasjonsunderlag
 • Utnytt designet i 3D-prosessmodellen og koordiner routing av rør og plassering av utstyr
 • Automatisk generering av snitt og elevasjoner

Vil du vite mer?