Skip to main content Search Basket

Løsninger for fremtidens eiendomforvaltning

BIM er i ferd med å bli en standard innen all nybygging. Dette gir helt nye muligheter for eiendomsdrift og utvikling. Vi har de moderne løsningene som støtter en åpenBIM prosess og som gir deg de beste mulighetene for en effektiv og tidsriktig eiendomsdrift og utvikling. Med dybdekunnskap både innenfor bransjen og BIM, har vi helhetsforståelsen - fra underlag til sikkert vedlikehold.

Rådgiverne våre innenfor eiendomsforvaltning har lang erfaring fra bransjen, og er vant til å møte bransjens utfordringer. Vi jobber med langsiktige totalløsninger for forretningsutvikling og økt lønnsomhet.

Med store mengder data i form av elektroniske dokumenter og informasjonsrikdommen i BIM er det viktig å ha en arbeidsform som gir kontroll. Vi støtter både på individuelt- og bedriftsnivå for å sikre at dere benytter de beste arbeidsmetodene, har riktig kunnskap og det mest hensiktsmessige verktøyet for å gjennomføre effektiv og sikker eiendomsforvaltning.

Kontakt våre rådgivere for å få vite mer om hva vi kan gjøre for dere.

Fra alle digitale plattformer får man:

  • Et felles forvaltnings- og driftssystem for alle elektroniske dokumenter
  • Full kontroll over alle drifts- og vedlikeholdsoppgaver
  • Samlet forvaltnings- og driftsoppgaver på tvers av fagdisipliner i samme system
  • Rapporter og analyser som øker beslutningsdyktigheten og gir enklere budsjettering
  • Smartere forbruk av ressurser som energi i og rundt bygget
  • En smart løsning som støtter alle digitale behov  fra planleggings-, til byggings- og driftsfasen
  • Støtte for åpenBIM gjennom bransjestandard bimservere som Bimsync

Produkter og tjenester

Løsninger og konsepter

Vi har markedets beste totalløsninger for bygg, design, industri og konstruksjon.

Les mer

Produkter

Se vårt utvalg av produkter her.

Les mer

Kurs

Se alle våre kurs her

Les mer

Referanser

Vil du vite hvordan det er å samarbeide med oss? Her kan du se hva noen av våre kunder mener.

Les mer

Vil du vite mer?