Skip to main content Search Basket

NTIs Corporate Social Responsibility (CSR)

Sunne initiativ gjør oss sterke

For oss i NTI er det viktig at alt vi gjør er bærekraftig i lengden på både individ-, selskaps-, og samfunnsnivå. Vi har derfor høye krav på alt fra arbeidsmiljø til leverandørenes produksjonsvilkår.

 

Vi har eksistert i mange tiår, og vet at det som gjøres i dag gir morgendagens forutsetninger. I NTI har engasjementet for menneske, selskap og omverden vært stort helt fra starten, man kan se at vi siden barnsben har arbeidet utfra tanken og det som i dag kalles Corporate Social Responsibility (CSR).

Siden vi ikke selv er en produksjonsbedrift består vårt direkte miljøhensyn i å holde kontorene våre så energieffektive som mulig. Når det gjelder leverandørene våre stiller vi høye krav til deres produksjonsvilkår både når det gjelder miljø og mennesker. Men vi arbeider også sammen med kundene våre for å redusere miljøpåvirkning, blant annet gjennom å rådgi foretak innenfor byggebransjen å arbeide med langsiktig, bærekraftige bygninger med lav miljøpåvirkning.

Vi er også opptatt av våre medarbeideres ve og vel, og med en lang gjennomsnittlig ansettelsestid ser vi at man gjerne trives godt hos oss.

Verdier

De verdiene vi har og som vi jobber ut ifra er:

 • Forventingsavklaring 
 • Gjensidig respekt
 • Pålitelighet
 • Engasjement
 • Samarbeid
 • Ydmykhet

Du kan lese mer om vår visjon og verdier her

Diskriminering

I NTI anser vi det som en selvfølge at det ikke forekommer diskriminering av seksual, kjønn, forretningsmessig, religiøs eller etnisk karakter. Vi sysselsetter et bredt spekter av ansatte og mener at allsidighet i sammensetningen av ansatte på en arbeidsplass er en fordel. Vi har bestemmelser i vår medarbeiderhåndbok for å bekjempe seksuell trakassering, diskriminering og mobbing.

Arbeidsmiljø

I NTI tar vi arbeidsmiljøet vårt på største alvor. Det betyr at vi hele tiden prøver å tilpasse arbeidsmiljøet, slik at det er størst mulig medarbeidertilfredshet blant de ansatte. Vår bevissthet om viktigheten av arbeidsmiljøet kommer til uttrykk både på et fysisk og psykisk plan.

På det fysiske plan sørger vi for at alle ansatte har egnet IT-utstyr, riktig belysning og med tilgang på stoler og bord som kan justeres individuelt. Samtidig har vi mye fokus på forebygging av stress, og gjør ulike tiltak for å fremme medarbeidertilfredshet.

Dette er våre retningslinjer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Vi ser på godt arbeidsmiljø som en viktig del av vår hverdag og som et grunnlag for at vi kan skape et godt resultat for vår bedrift og våre ansatte.

En positivt utformet arbeidsmiljøpolitikk signaliserer at NTI AS ønsker å sikre et sunt og trygt arbeidsplass der ansattes trivsel og sikkerhet er i høysetet.

Vi er overbevist om at en naturlig integrering av det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet gir oss mindre sykefravær gjennom flere engasjerte og fornøyde medarbeidere.

Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for at NTI AS skal vedlikeholde og
rekruttere en dyktig og fleksibel arbeidsstyrke og levere tjenester av høy kvalitet. Vi ønsker derfor å:

 1. Overholde gjeldende arbeidsmiljølovgivning og myndighetskrav.
 2. Organisere arbeidet vårt på en slik måte at det skapes et godt psykisk arbeidsmiljø, hvor den individuelle ansatte trives og utvikler seg.
 3. Ta høyde for fordelene ved en arbeidsplass med mangfold, f.eks. knyttet til alder, etnisk bakgrunn og kjønn.
 4. Sette i gang tiltak som fremmer fysisk helse og velvære for den enkelte medarbeider. Dette skal gjøres gjennom programmer som helseforsikringer, fruktopplegg, ergonomiske kontormøbler, tilbud om trening m.m.
 5. Lære opp og motivere ansatte til å ta aktiv del i arbeidsmiljøarbeid og ansvaret.

Vi sørger for at ansatte har tilgang til en sunn og næringsrik lunsj og frukt i løpet av dagen. Vi har inngått ulike rabattavtaler med treningssentre for å fremme helse.

NTI har stort fokus på miljø og på bærekraftig bygging og produksjon. Vi gir råd til våre kunder om bærekraftig bygging, design og produksjon og ønsker selvfølgelig også å gjøre de tiltakene vi har mulighet til å gjøre for å støtte miljøvern. Vi har funnet ut at det er Sikkerhetsutvalget som skal sikre etterlevelse av vår CSR-policy.

Miljøtiltak

Siden vi ikke er en produksjonsbedrift, består våre miljøpåvirkninger av normal drift av kontorer, bruk av tekniske hjelpemidler som PC-er, PC-utstyr, kontorrekvisita, telefoner osv. Vi har oppfordret våre ansatte til å være oppmerksomme på strømforbruket til både IT-utstyr og lys. Så langt det lar seg gjøre, prøver vi å kjøpe sparepærer, PC-er og PC-utstyr som er mer miljøvennlige. Av miljøhensyn har vi valgt å gå over til e-fakturering. Dette gir store papirbesparelser og dermed miljøbesparelser. Samtidig oppfordrer vi alle ansatte til kun å skrive ut hvis det er absolutt nødvendig. I tillegg følger vi nøye med på riktig sortering av avfall, inkludert batterier, papir, papp etc., på samme måte som vi i stor grad resirkulerer emballasje til forsendelser mv.

I 2023 mottok vi også det synlige beviset på vår innsats for miljøet! Som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid.

miljofyrtarn-logo.png

 

Etiske retningslinjer for leverandører og forretningspartnere

Det er NTIs oppdrag å hjelpe våre kunder med å utvikle bedre og mer bærekraftige design og konstruksjoner ved å levere digitale løsninger og tjenester av høy kvalitet. Vi er forpliktet til å drive vår virksomhet med
høyeste grad av respekt for sosiale, miljømessige og etiske forretningsstandarder. Vi krever at våre elverandører og forretningspartnere opprettholder de samme verdiene, og deler våre forpliktelser til disse standardene.

Les mer i NTI Groups Code of Conduct

Oppsummering

Avslutningsvis mener vi at vi er et samfunnsbevisst selskap som legger stor vekt på å drive virksomheten vår på en etisk forsvarlig måte. Vi stiller krav til våre leverandører og forretningspartnere og er også forberedt på å respektere våre kunders krav til oss.

Vi svarer selvfølgelig alltid på spørsmål om vår CSR-policy. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål her.