Skip to main content Search

Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja NTI - CSR stefna

Við hjá NTI teljum okkur bera samfélagslega ábyrgð sem felur einnig í sér að taka siðferðis-, starfsumhverfis- og umhverfisstöðu. Við teljum að viðskiptavinir okkar geti með réttu ætlast til þess að við útskýrum samfélagsábyrgðarstefnu okkar, eins og við gerum líka kröfur til birgja okkar.

Gildin sem við vinnum út frá í daglegu lífi okkar eru:

  • Væntingar
  • Sátt
  • Gagnkvæm virðing
  • Áreiðanleiki
  • Skuldbinding
  • Samvinna
  • Auðmýkt

Mismunun

Við hjá NTI teljum sjálfsagt að ekki sé um að ræða mismunun af kynferðislegum, kynferðislegum, félags-, trúar- eða þjóðernislegum toga. Hjá okkur starfa fjölbreytt starfsfólk og teljum að fjölhæfni í samsetningu starfsmanna á vinnustað sé kostur. Við höfum ákvæði í starfsmannahandbók okkar um bæði kynferðislega áreitni, mismunun og einelti sem er stöðugt framfylgt. Sem betur fer höfum við hins vegar ekki lent í neinum vandræðum í þá átt.

Vinnuumhverfi

Við hjá NTI tökum vinnuumhverfi okkar mjög alvarlega. Þetta þýðir að við reynum stöðugt að laga starfsumhverfið þannig að sem mest starfsánægja sé meðal starfsmanna. Við höfum líka fengið hrós frá norsku vinnuumhverfisstofnuninni þegar þau heimsóttu tvær deildir okkar. Meðvitund okkar um mikilvægi vinnuumhverfis kemur fram bæði á líkamlegu og andlegu stigi. Á líkamlega vettvangi tryggjum við að allir starfsmenn hafi viðeigandi upplýsingatæknibúnað og sitji rétt með stóla og borð sem hægt er að stilla fyrir sig og hafa rétta lýsingu. Jafnframt höfum við mikla áherslu á streituvarnir og grípum til ýmissa aðgerða til að efla ánægju starfsmanna.

Hjá NTI leggjum við mikla áherslu á heilsu starfsmanna og að forðast vinnuslys. Við höfum lent í mjög fáum vinnuslysum sem urðu til dæmis eftir atburði félagsstarfsmanna með boltaleikjum. Við tryggjum að starfsmenn hafi aðgang að hollum og næringarríkum hádegismat og ávöxtum yfir daginn.

NTI hefur mikla áherslu á umhverfið og sjálfbæra byggingu. Við ráðleggjum viðskiptavinum okkar um sjálfbæra byggingu og viljum að sjálfsögðu líka grípa til þeirra aðgerða sem við höfum tækifæri til að gera til að styðja við umhverfisvernd. Okkur hefur þótt eðlilegt að öryggisnefndin tryggi því einnig að samfélagsábyrgðarstefna okkar sé fylgt.

Umhverfisráðstafanir

Þar sem við erum ekki framleiðslufyrirtæki felast umhverfisáhrif okkar í eðlilegum rekstri skrifstofu, þar á meðal notkun tæknilegra hjálpartækja í formi tölvu, tölvubúnaðar, skrifstofuvöru, síma o.s.frv. Eins og kostur er höfum við hvatt einstakir starfsmenn að huga að orkunotkun bæði upplýsingatæknibúnaðar og ljósa, eins og við hugum að því að kaupa sparperur, tölvur og tölvubúnað sem eru í umhverfisvænni endanum o.s.frv. Af umhverfisástæðum höfum við valið að skipta yfir í rafræna reikninga, rétt eins og við höfum almennt samskipti eins og kostur er skv. póst með viðskiptavinum okkar. Þetta skilar sér í miklum pappírssparnaði og þar með umhverfissparnaði. Jafnframt hvetjum við alla starfsmenn til að prenta aðeins út ef brýna nauðsyn ber til. Auk þess fylgjumst við vel með réttri flokkun á úrgangi, þar á meðal rafhlöðum, pappír, pappa o.fl., eins og við endurvinnum umbúðir að miklu leyti fyrir sendingar o.fl.

 

Verum í góðu sambandi

Sláðu á þráðinn eða sendu línu

Árni Guðmundur Guðmundsson

Sölustjóri NTI á Íslandi

Reykjavík - Ísland

+354 6998202