Skip to main content Search Basket


NTI er Miljøfyrtårn-sertifisert

En viktig milepæl er nådd!

19. juni 2023 mottok vi det synlige beviset på vår innsats for miljøet! Som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid.

Det er NTIs oppdrag å hjelpe våre kunder med å utvikle lønnsomme, bedre og mer bærekraftige design og konstruksjoner i en stadig mer utfordrende verden. Å leve i en verden i rask endring med økende urbanisering og økende befolkning betyr at den globale etterspørselen etter ressurser og de iboende utfordringene krever at vi jobber annerledes og i en bærekraftig måte.

Naturlig at vi gjør det vi kan fra vårt ståsted i forhold til en mer bærekraftig verden

NTI har siden 2017 vært engasjert i bærekrafts spørsmål i byggenæringen gjennom vår involvering i prosjektet avfallsfrie byggeplasser. I dag er vi involvert i flere kundeprosjekter både innen industri og bygg og anleggsnæringen der bærekraft og sirkulærøkonomi er sentrale kravstillinger. Med det som utgangspunkt er det helt naturlig at vi tar vår egen medisin og gjør det vi kan fra vårt ståsted i forhold til en mer bærekraftig verden.

Halvor Jensen

Administrerende Direktør, NTI AS

NTIs digitale løsninger gir grunnlaget for å designe og bygge på en mer bærekraftig måte. Bygge robust infrastruktur og fremme bærekraftig industrialisering samtidig som man sikrer bærekraftig forbruk og produksjonsmønstre er ikke bare sunn fornuft, men også god forretningssans.

Vi som selskap skal jobbe kontinuerlig med å forbedre våre prestasjoner og vil arbeide aktivt for å redusere virksomhetens negative påvirkning på klima og miljø.

NTI skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, og følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen.

Vi skal redusere våre klimagassutslipp på våre tre vesentlige områder som er:

  • Energiforbruk
  • Tjeneste og jobbreiser: Vi skal i den grad det er mulig tilrettelegge for virtuelle møter og implementering av løsninger hos våre kunder for å redusere antallet tjenestereiser og også antallreiser til kontoret ved bruk av hjemmekontor når det er mulig.
  • Avfall fra driften av kontoret.

Vi skal være en pådriver for en mer bærekraftig byggenæring gjennom å tilby våre kunder løsninger og tjenester som bidrar til å redusere deres klimagasspåvirkning og reduserer risiko for skader på personell på byggeplassen

Vi skal ha et trygt, trivelig og inkluderende arbeidsmiljø i virksomheten der det tilrettelegges for kollektive reiser, bruk av sykkel og el-bil.

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn tilbyr et konkret sertifiseringsverktøy og et effektivt miljøledelsessystem – som skal hjelpe virksomheter med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften.

Sertifiseringskriteriene og verktøyene til Miljøfyrtårn bygger på viktige prinsipper om hvordan et godt miljøledelsessystem skal etableres, fungere – og skape varig positiv effekt på klima og miljø.

(Kilde: Miljofyrtarn.no)