Skip to main content Search Basket

– Våre medarbeidere yter bedre med kompetansepåfyll

Dette sier Sverre Lous, ansvarlig for designgruppa ved Pure Salmon Kaldnes. Han er av den oppfatning at alle deres design til syvende og sist handler om fiskens helse og trivsel. For å lykkes å skape optimale og stabile forhold er virksomheten avhengig av stadig skarpere designredskaper og et konstant påfyll av kompetanse.

Designer landbaserte oppdrettsanleggen i hele verden

Et RAS-anlegg er designet for å kunne produsere fisk i et kontrollert miljø med minimalt vannforbruk. Både muligheten til å ha kontroll på vannkvaliteten, og det lave vannforbruket, er blant årsakene til antallet RAS-anlegg øker kraftig på alle verdens kontinenter.

– For hver runde fjerner vi avføring og spillfôr via mekanisk filtrering. Mens enorme mengder bakterier - holdt i såkalte bioreaktorer - hjelper oss å bryte ned andre avfallsprodukter fra fisken. Stoffer som ellers ville vært giftige, sier Lous.

Ypperlig design for en verden i endring

«RAS» står for «Resirkulerende akvakultursystemer» og er en moderne og teknologisk krevende type oppdrettsanlegg. Anleggene benyttes både til produksjon av settefisk som skal ut i merder på sjøen og til produksjon av slakteklar fisk. I et RAS-anlegg benyttes vannet mange ganger. Helt opp til 98 prosent resirkuleres.

– Vi bygger anlegg for vår eier flere steder i verden, basert på løsninger og teknologi som vi har levert, og fortsatt leverer, til det norske hjemmemarkedet. Med dagens verktøy har verden blitt mindre og terskelen for å dele gode design lav. Både når det kommer til viljen og de tekniske løsningene som gjør det mulig, sier Lous.

Pure Salomon oppdrettsanlegg

I ET RAS-ANLEGG resirkuleres opp mot 98 prosent av vannet. Med det renses alt bioavfall vekk og ødelegger dermed ikke den biotopen og  laksen ugjenkallelig er knyttet til.

Kan aldri bli bra nok

Lous forteller at de alltid er på utkikk etter forbedringspotensiale. Gjerne i form av mer effektiv arbeidsflyt internt i - og mellom - de ulike design-avdelingene, men også i forhold til samarbeidet med underleverandører, kundene og de som skaper designverktøyene.

– Det er alltid noen gevinster å ta med seg ved å ha søkelys på forbedring, mer effektivt samarbeid og optimalisering av prosessene. I så måte er dagens digitale verktøy avgjørende. Vi har valgt NTI som total-leverandør da de er den største og over tid har lagt seg i selen for å utvikle systemer for opplæring, forbedring og utvikling. Isolert sett er det en rivende og kontinuerlig utvikling når det kommer til digitale redskaper. Selv har vi ikke ressurser til å overvåke denne utviklingen og har glad for å ha en profesjonell partner å støtte oss på, sier Lous.

Velprøvd, pålitelig og grensesprengende

Det viktigste for Pure Salomon Kaldnes er at verktøyene de velger er velprøvde, anerkjente og møter standardene til de ulike industri-grenene som inngår i designen og produksjonen. Valget har av den grunn falt på Autodesk. I Pure Salomon Kaldnes’ verktøykasse finner man programmer som: Construction Cloud, Revit, Inventor, AutoCAD, Plant 3D og NavisWorks. Verktøy de hele tiden utvikler og forbedrer bruken av, på søken etter optimale og smarte måter å jobbe mer effektivt og presist på.

– Mekanisk avdeling er delt inn i to grupper. Én for «mechanical engineering» som dimensjonerer og beregner vannstrømmer, trykktap og den type ting. Og så er vi cirka ti mann i design-avdelingen. En avdeling som tegner de ulike komponentene, setter de sammen og sammenholder de ulike modellene. Da gjerne i tett samarbeid med underleverandører, produsenter og kunder. Jeg tør påstå at vi som gruppe holder et minst like høyt nivå som en hvilken som helst annen teknisk næring. Slik utviklingen er, skjerpes vi stadig i en profesjonell og vitenskapelig retning. Lista flytter seg konstant og vi må løfte oss med den, sier Lous.

Bransjespesifikk kunnskap i manko

Ifølge avdelingslederen fører den stadige utviklingen til at mange ingeniører er interessert i å jobbe med aqua-kultur, men samtidig er det ikke er gitt at de  har den nødvendige kunnskapen i utgangspunktet.

 –  På den ene siden er vi ikke olje&gass. Ei heller bygg eller samferdsel. Vi er litt «midt imellom.» For en ung bransje er det ikke bare å plukke erfarne ingeniører med et akvakultur-hode. Vi lykkes imidlertid med å hente inn dyktige ingeniører med en allerede vekket nysgjerrighet. For å få dem igang handler mye om å gi en innføring i hvordan vi jobber og tweaker de ulike verktøyene til å fungere i vår verden. Revit er for eksempel utviklet for byggingeniører og arkitekter, men når vi drar det over til design av mekanikk, maskin, pipeing og installasjon. Og dét er en litt spesiell kombinasjon som ikke nødvendigvis er selvforklarende, sier Lous.

DET VIKTIGSTE NÅR verktøy velges er at de er velprøvde, anerkjente og møter standardene til de ulike industri-grenene som inngår i design og produksjon av anleggene.

I UTGANGSPUNKTET er Revit utviklet for byggingeniører og arkitekter, men Pure Salmon Kaldnes drar programmevaren over til design av mekanikk, maskin, pipeing og installasjon, med stor suksess. 

En viktig partner for kompetanseoverføring

I denne sammenhengen er NTI en viktig brikke. Selv om de som en kompetansepartner og leverandør av programvare ikke bringer inn spesifikk bransjekunnskap, har de lært seg hvordan de ulike verktøyene brukes på Pure Salamon Kaldnes og hva som skal til for å foredle en allerede oppegående ingeniør i bruken av dem.

– NTI har gjennom tid opparbeidet seg en kompetanse på hva som skal til for å dekke vårt behov. Ikke minst gir deres e-læringsportal en fleksibilitet som gjør det enkelt å tilegne seg den nødvendige kompetansen etter hvert som utfordringene melder seg i arbeidshverdagen. I og med at det er on-demand-kurs, kan man stoppe og starte når man vil. Sånn sett er det så fleksibelt som overhodet mulig. Man kan lære seg nye ferdigheter og funksjoner og samtidig være operativ. Noe som i seg selv er en svært effektiv og matnyttig pedagogikk, sier Lous. 

Yter bedre med kontinuerlig påfyll

I og med at alle gjennomførte kurs i virksomheten fortløpende logges, kan den enkelte avdelingsleder og menneskene på HR, til enhver tid med noen få tastetrykk se hvem som besitter hvilken kompetanse. Noe som ofte viser seg nyttig for virksomheten som helhet. Lous er imidlertid mer opptatt av det som skjer på et mer personlige plan.

–  Jeg har alltid vært opptatt av at folk skal få det faglige påfyllet de ønsker. For vi ser at desto mer kompetansepåfyll våre medarbeidere får, jo bedre yter de. Kontinuerlig læring gir en vinn-vinn-situasjon, for alle, avslutter Lous.

Vil du bli kontaktet vedr. kurs?