Skip to main content Search Basket

Autodesk-topp: – Vi må bryte ned siloene

Neste generasjons programvare har én oppgave som er viktigere enn alle andre.

– Vi er nødt til å forenkle arbeidshverdagen til folk, sier Srinath Jonnalagadda.

Han er visepresident i Autodesk og leder selskapets strategiarbeid innen design og produksjon.

Jonnalagadda er en typisk «skyskaper». Han har alltid vært nysgjerrig på ny teknologi og hvordan den kan gjøre arbeidshverdagens hans mer effektiv. Den nysgjerrigheten mener han er helt avgjørende for at bedrifter skal kunne utvikle seg.

– Det er viktig å ha ferdigheter. Utdannelse er viktig. Å lære nye ting er viktig. Men det aller viktigste er hva slags holdning man har; at man er positivt innstilt til utvikling. Det er uunngåelig og ikke noe man kan eller bør kjempe imot, sier Jonnalagadda.

Innen bygg og i industrien vokser det nå frem nye fageksperter:

Les om Skyskaperne her

Superspesialisering kompliserer

Takket være den teknologiske utviklingen har de aller fleste bransjer opplevd enorm vekst og økt effektivitet de siste tiårene. De siste årene har det imidlertid skjedd et lite taktskifte, mener Autodesk-toppen.

Det er ikke lenger sånn at ny programvare alltid bidrar til større vekst og effektivitet. Noen ganger kan det faktisk hindre veksten og effektiviteten. Det tar tid for ansatte å lære seg nye programvarer, samtidig som man gjerne får flere og flere programmer å jobbe i. Og det er sjelden at programmene snakker godt sammen.

– På Wall Street sier man ofte at hvis et selskap skal endre ERP-systemet, så man regne med at én prosent av veksten forsvinner. Det er ganske symbolsk for status for programvareteknologien i dag, sier Jonnalagadda.

Han trekker frem et eksempel fra helsesektoren:

Legene er nå så spesialiserte innenfor spesifikke fagfelt, at hvis du går til legen fordi du har et problem med øret ditt, så får du svaret: «Beklager, jeg er ingen øre-ekspert. Jeg må henvise deg videre.»

– Fordelen med dette er jo at legene blir mer og mer dyktige innenfor sitt fagfelt, men ulempen er at samarbeid mellom de forskjellige fagekspertene går tråere. Du kan ikke lenger bare gå til én lege for å få en enkel diagnose, sier Jonnalagadda.

Sånn er det med teknologien i dag også, mener han. De forskjellige programvarene har gått fra å være spesialiserte til å bli superspesialiserte.

Død over siloene

– Når hver programvare har sitt eget «språk» og forskjellige måter å gjøre ting på, så skaper dette barrierer mellom de forskjellige fagfeltene. Resultatet av disse barrierene er at man sitter i hver sin silo og jobber – uten mulighet for å samarbeide med andre, forklarer Autodesk-toppen.

Dette står øverst på agendaens hans nå, og med plattformen Fusion 360 er målet å løse disse utfordringene.

– Det er her vi vil se den største utviklingen fremover. Neste generasjons programvare må bryte ned disse siloene, sånn at samarbeid og kommunikasjon – også mellom ulike fagfelt – blir enklere, sier Jonnalagadda.

For å få til denne endringer holder det ikke bare med ny programvare. Hver bedrift som ønsker å utvikle seg, trenger folk som tør å gå foran, tar modige valg og driver frem innovasjon. Men denne innovasjonen kan ikke skje hos folk på hver sin tue eller i hver sin silo. Teknologien vi anvender og utvikler, er nødt til å legge til rette for en mye tettere samhandling enn i dag.

– Tiden der folk er fornøyde med status quo, er definitivt over. Ingen er fornøyde med det lenger. Derfor vil de arbeidstakerne som bidrar til utvikling, bli ekstremt viktige for hver enkelt bedrift. Og de vil være veldig attraktive på arbeidsmarkedet, avslutter Autodesk-toppen.

Vil du vite mer? Les om Skyskaperne her