Skip to main content Search Basket

Norge trenger Skyskapere

Fordi de skaper de største mulighetene inn i fremtiden for industrien og i byggenæringen.

- De som designer, planlegger, beregner og skaper er fagfolkene som gjør at vi kan bygge og produsere raskere, bedre og mer bærekraftig. Fremtidens Norge skapes i byggenæringen og industrien, sier Halvor Jensen.

Han er leder av NTI i Norge. Selskapet som har ønsket å løfte frem de digitale ekspertene i byggenæringen og industrien gjennom kompetansenettverket Skyskaperne.

Halvor Jensen

Halvor-3.png

Leder NTI Norge

 

- Det er de digitale fagekspertene som kan finne de store svarene på hvordan våre samfunn skal fortsatt skape verdier inn i fremtiden, på den mest bærekraftige måten. I et høykostland som Norge må vi sikre at vi evner å beholde vår konkurransekraft i en verden der konkurransen kjenner ingen grenser, sier Jensen.

Innen bygg og i industrien vokser det nå frem nye fageksperter:

Les om Skyskaperne her

Mener vi må være utålmodige

For at norske bedrifter skal lykkes må menneskene våge å pløye ny mark, ta mer risiko og ha en iboende evne til å hele tiden utfordre status qou.

Industrien og byggenæringen behøver menneskene som hele tiden higer etter bedre måter å løse oppgaver, sier Jensen.

I oppskriften til digital endring finner vi intelligent teknologi, vilje til samarbeid på tvers av verdikjeder, og bruk av plattformer i skyen for å sikre god dataflyt. Derfor mener Jensen at vi må hele tiden sette oss nye mål for å holde oss relevante.

Arbeidsplassens mål og visjoner må favne bredere. Det holder ikke lenger å være en lønnsom bedrift og en god partner. I fremtiden må en tjene penger samtidig som virksomheten har et formål som kombinerer det kommersielle med det som gagner miljø og mennesker. Derfor må budsjettene til kompetanseheving alltid økes, fordi det er nye ideer som er det viktigste virkemiddelet for fremtidens vinnere. Bedriften må ha fagfolk som tør å tøye den faglige strikken, som tar risiko for å skape bedre løsninger, og som evner å forbedre verdikjeder internt, og eksternt. I Norge ligger vi langt fremme i internasjonal målestokk med å endre hvordan vi bygger og produserer. Det er gode nyheter nå som vi står på terskelen til en ny digital revolusjon der fysiske og digitale verdener smelter sammen.

Look to Norway

I en ny arbeidshverdag er skyen navet. Den huser plattformene som samler alle prosessene i produksjonen, og samler hele verdikjeden i byggenæringen fra arkitekt til den som skal forvalte bygget. Menneskene som evner å skape verdier, og få flere til å ta i bruk disse plattformene, er de som får sin velfortjente heder som en Skyskaper. De er virksomhetens viktigste verdiskapere, og er øverst på rekrutteringslista for bedrifter med ambisjoner. Skyskaperne vil stå bak leveranser og tjenester av så høy kvalitet at de vil vekke oppsikt internasjonalt. Fordi vi vil se mange digitale innovasjoner som høster heder, vil det skapes en etterspørsel etter norske Skyskapere. Virksomhetene de jobber for vil bli attraktive samarbeidspartnere for bedrifter fra hele verden. Disse suksessene skapes av vilje og holdninger, og de som utfordrer grenser vil skape monumentale resultater. Deres arbeid vil definere og ruve, og skape begeistring.

Vi har kun sett toppen av isfjellet

Skyskaperen kombinerer evnen til strategisk tenking, med god forståelse for oppgavene som skal løses og bred kunnskap om hvilke teknologier som er best egnet til å løse utfordringene på beste måte. Toppledelsen vil innse at virksomhetens evne til å lykkes er synonym med å gi Skyskapere mandatet og midler slik at de kan ta i bruk nye teknologier som kunstig intelligens, AR og VR, og tingenes internett for å skape mer effektive og kvalitetstunge verdikjeder. Det vil gi mer smidige arbeidsflyter der fagpersonene får jobbe med de verdiøkende oppgavene. Viktige nøkkelord er automatisering og tilgang til rik innsikt som gir bedre beslutningsgrunnlag og mer nøyaktige analyser. Vi har kun sett toppen av isfjellet når det kommer til de mange spennende nye mulighetene, og kampen om de beste hodene vil øke i enda større grad. Arbeidsgivere som foretrekkes inn i fremtiden er de som har et formål som ansatte engasjerer seg i, og der kompetanseheving prioritert.

Vil du vite mer? Les om Skyskaperne her