Skip to main content Search Basket

Effektiv registrering af bygninger med 3D-scanning i Tórshavn Kommune

Byggeri Facility management GIS og infrastruktur

3D-scanning er et genialt værktøj til hurtig opmåling af bygninger. Hvordan Tórshavn Kommune kan registrere nogle af kommunens mange bygninger ved hjælp af FARO 3D-scanning, og hvordan de i fremtiden kan benytte data til bl.a. drift og vedligehold, fortæller de om her.  

 

Udfordring

Tórshavn Kommune råder over ca. 180 bygninger, hvor de på størstedelen mangler et opdateret tegningsgrundlag.

Løsning

Med 3D-scanning får de præcise opmålinger af kommunens lokationer, som de kan bruge til bl.a. drift og vedligehold.

Resultat

”I fremtiden kan vi arbejde mere struktureret med drift og vedligehold, udbud til renoveringer og rengøring samt space management.”

 

Med 10 år i Tórshavn Kommune har Óli S. Ludvig været en af nøglepersonerne bag digitaliseringen af drift og vedligehold. En proces, som har været i gang siden 2015, og hvor de i dag er nået langt med at sikre en struktureret tilgang til både planlagte og akutte driftsopgaver. Dette ved hjælp af NTI FM, som er et digitalt FM-system, der rummer alt, hvad en FM-organisation har brug for.

I dag råder Tórshavn Kommune over 180 bygninger, som tæller alt fra kontorbygninger og skoler til plejehjem og brandstationer.  

Hvem kan du møde i artiklen?

Óli S. Ludvig. Bygningskonstruktør i Tórshavn Kommune.

Men nogle af de 180 bygninger har vi ikke tegninger på. Og i andre tilfælde er tegningerne af ældre dato og kun tilgængelige i AutoCAD eller PDF. Og det kan vi ikke stå inde for,” fortæller Óli, som er bygningskonstruktør i bygningsafdelingen i Tórshavn Kommune.

Derfor opstod der et behov for at få opdateret afdelingens tegningsmateriale fra 2D til 3D, så alt fremover er tilgængeligt i Autodesk Revit.

Derfor er FARO 3D-scanning oplagt til at registrere og visualisere bygninger med

 

I Tórshavn Kommune har man haft en åben dialog om mulighederne for at få opdateret byggeafdelingens tegningsmateriale ved at 3D-scanne og visualisere kommunens bygninger og ejendomme.  

Derfor fik vi en aftale med NTI om at prøvescanne en af vores bygninger, hvor vi på forhånd havde gennemgået vores forventninger til resultatet af 3D-scanningerne,” forklarer Óli.  

Plantegningerne er brugt til at planlægge 3D-scanningerne i forhold til opstillinger og tid.

Plantegningerne er brugt til at planlægge 3D-scanningerne i forhold til opstillinger og tid.

Det indbefattede bl.a. ønsker om, at den færdige model i fremtiden skal indeholde data, der kan eksporteres direkte til NTI FM; data om overflader på gulve, vægge, ydervægge, lofter, tage samt antal på døre og vinduer, både ude og inde, og information om fast inventar i køkkener, badeværelser osv.

Og med hjælp fra en NTI-konsulent fik Tórshavn Kommune 3D-scannet en udvalgt bygning. Punktskyen fra 3D-scanningen af bygningen var meget detaljeret og af høj kvalitet, og data blev efterfølgende efterbehandlet i FARO SCENE, hvorefter det er muligt at benytte i Revit.

 ”Vi mangler stadig at komme i mål med det sidste – at få data fra den færdige model i Revit videre til NTI FM, hvor vi stadig befinder os i opstartsfasen og har brug for mere sparring for at komme videre,” uddyber Óli og forklarer nærmere: ”bl.a. hvordan vi får overflader på fx vægge og lofter identificeret i Revit og derefter eksporteret til NTI FM.”

Det at være en del af processen omkring at 3D-scanne en bygning har været meget lærerigt for Óli og hans kollegaer, som også er blevet klogere i forløbet:      

Nogle af de læringer vi tager med os er, at det er vigtigt at forholde sig til nøjagtigheden og præcisionen af 3D-scanningerne. Skal du helt ned i mm? Eller er cm nok til dit behov og formål? Så jeg kan anbefale altid at have nøjagtighed versus anvendelighed for øje. Og også hvilken software, du benytter i forbindelse med efterbehandlingen af data.”    

Her ses bygningen, som skulle 3D-scannes.

Fra 3D-scanning til Revit og videre til NTI FM

 

Hele bevæggrunden for at opstarte et 3D-scanningsprojekt var, udover at få opdateret tegningsgrundlaget på bygningerne i kommunen, også at udnytte data fra 3D-scanningerne til drift og vedligehold og arbejdet med space management til at optimere brugen af kommunens lokationer. Derudover skal modellerne fungere som as built-dokumentation i forbindelse med fremtidige udbud og ombygninger.

Óli uddyber:

”Dataene fra 3D-scanningerne vil i fremtiden være en stor hjælp. Fx i forbindelse med udbud til rengøring, hvor vi kan se alle relevante data som m2, overflader og fast inventar. Eller i tilfælde med renoveringssager, hvor vi kan hente informationer om bygningsdele som døre og vinduer i Revit, hvis de fx skal udskiftes. Derudover kan vi også lettere planlægge vores drift- og vedligeholdelsesopgaver ved at have nøjagtige informationer om vores lokationer, og vi har også mulighed for at arbejde langt bedre med at optimere på arealudnyttelsen af kommunens bygninger.” 

Derfor har 3D-scanning også vist sit værd i Tórshavn Kommune, hvor de i fremtiden også forventer at 3D-scanne kommunens resterende bygninger for at have et opdateret tegningsgrundlag at arbejde ud fra.