Skip to main content Search Basket

BIM prosjektering med Revit: oppstart av prosjekt

Bygg

En riktig start sparer prosjektet for mye arbeid!

Dette er 2. webinar i en serie der vi snakker om krav til informasjon i BIM modellene og hvordan arkitekter og rådgivere kan takle disse utfordringene. I dette webinart vil vi svare på spørsmål som hvordan man starter riktig i et prosjekt.

Mye av grunnlaget for en god prosjektgjennomføring legges når en starter. En riktig start kan sparer en for mye arbeid senere i prosjektet.

I webinaret vil vi snakke om temaer som bruk av malfil, tilgang til biblioteker, grunnleggende prosjektering samt import av SOSI filer og fallgruver rundt koordinater og nullpunkt.

Se første webinar her

Få tilgang: